Werkenrode Jeugd

De crisisopvang Werkenrode Jeugd is voor jongeren met een licht verstandelijke handicap (LVG). De jongeren die hier verblijven zijn in de leeftijd van acht en achttien jaar. Naast LVG is er vaak sprake van gedragsproblematiek of een aan autisme verwante contactstoornis, eventueel in combinatie met een lichamelijke beperking. Mede hierdoor ontstaan er problemen in de thuissituatie, die zo kunnen escaleren dat de jongere (tijdelijk) niet langer thuis kan wonen.

In de periode van maximaal 2 x 6 weken van het verblijf op de crisisopvang wordt er samen met de jongere en de thuissituatie gezocht naar een goede vervolgplek. Dit kan thuis zijn, eventueel met hulp, maar ook valt te denken aan een woon/behandelplek binnen een andere setting. Ondertussen wordt gewerkt aan het herstel van een stabiele situatie door de jongeren een duidelijke structuur aan te bieden.

Hoe te bereiken?

De crisisopvang Werkenrode Jeugd is tijdens kantooruren bereikbaar via het Klantenbureau van Pluryn, tel. 088 - 779 50 00.
Na 17.00 uur en in het weekeinde via de bereikbaarheidsdienst, tel. 088 - 779 30 14.


 
 
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]