Klachtenregeling Jeugdwet

Klachten kunnen over van alles gaan: over slecht eten, een oud gebouw, maar ook over je begeleider. Het beste is om dan eerst over jouw klacht te praten met de betrokken personen of met een vertrouwenspersoon. Zo’n gesprek is niet verplicht. Je kunt ook direct een klacht indienen. Hieronder vind je informatie over de klachtenregeling voor jongeren die onder de Jeugdwet vallen.

Ondersteuning van een vertrouwenspersoon
Zit je ergens mee en wil je daar met iemand over praten? Praat er dan eerst over met de betrokken personen, je begeleider bijvoorbeeld. Er zijn ook speciale vertrouwenspersonen. Samen zoeken jullie een oplossing. Vaak helpt dat al. Lukt het zo niet, dan kan de vertrouwenspersoon je helpen bij het indienen van een klacht. 
Ook verwanten en voogden kunnen deze persoon benaderen. Op de website www.akj.nl lees je hierover meer. De vertrouwenspersoon bezoekt regelmatig de jeugdlocaties. Telefonisch contact opnemen doe je via het nummer 088 555 10 00.

Klachtencommissie Jeugd
Probeer dus eerst samen tot een oplossing te komen. Is dat geen succes of wil je dat niet? Dan kun je de Klachtencommissie Jeugd benaderen. Je kunt ook direct contact zoeken met deze commissie. Het is een onafhankelijke commissie, waarin mensen zitten die niet voor Pluryn werken. Behandeling van een klacht is gratis.
Jouw klacht is bij de Klachtencommissie Jeugd in goede handen. Zij behandelen deze zeer vertrouwelijk en houden de klacht geheim. De leden van de commissie mogen met jou en met medewerkers van Pluryn praten. 

De commissie komt met een uitspraak en een advies aan Pluryn. Jij hoort dan wat Pluryn met het advies doet. Alle betrokkenen bij de klacht krijgen daarover bericht.

Hoe dien je een klacht in?
Om een klacht in te dienen, schrijf je eerst op waarover je wilt klagen. Download hiervoor het klachtenformulier of pak een formulier dat op de groep ligt. Na het invullen kun je het klachtenformulier: 
in de speciale postbus doen voor de Klachtencommissie Jeugd. Deze vind je op de meeste terreinen van Pluryn; 
in een envelop stoppen en zonder postzegel in een gewone brievenbus van Post.nl doen. Het adres van de Klachtencommissie vind je onder in deze folder; 
afgeven bij de receptie op jouw terrein; 
aan een begeleider geven. Die zorgt dat jouw klacht bij de commissie terecht komt.  
Van de klachtencommissie krijg je een brief dat jouw klacht ontvangen is. In deze brief staat ook of jouw klacht daadwerkelijk een klacht is, of dat je jouw klacht op een andere manier moet oplossen.

Voor vragen kun je mailen naar de klachtencommissie Jeugd: klachtencommissie@pluryn.nl. Het klachtenformulier kun je hier downloaden:

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen