Klachtenregeling overig

Klachten kunnen over van alles gaan: over slecht eten, een oud gebouw, maar ook over je begeleider. Het beste is om dan eerst over jouw klacht te praten met de betrokken personen of met een vertrouwenspersoon. Zo’n gesprek is niet verplicht. Je kunt ook direct een klacht indienen. Hieronder vind je informatie over de klachtenregeling voor volwassenen en voor jongeren die niet onder de Jeugdwet vallen.

Vertrouwenspersoon voor cliënten
Bij een vraag of probleem hoef je niet direct een klacht in te dienen. Misschien wil je daar eerst met iemand over praten. Pluryn heeft speciaal daarvoor een vertrouwenspersoon voor cliënten. Deze persoon is er voor jou om mee te praten. Je kunt daarbij mogelijk een klacht indienen.
De vertrouwenspersoon zoekt samen met jou een oplossing. Vaak helpt dat al. Lukt het zo niet, dan kan de vertrouwenspersoon je helpen bij het schrijven van een klachtenbrief. Die brief stuur je naar de Commissie voor Bemiddeling of naar de Gezamenlijke Klachtencommissie Gelderse Zorginstellingen.

Commissie voor Bemiddeling
Bemiddeling is een andere manier om jouw probleem op te lossen. Op sommige terreinlocaties van Pluryn zijn er bemiddelingscommissies. Daarin zitten medewerkers van Pluryn. De commissie praat met jou, maar ook met de persoon over wie je klaagt. De commissie wil jullie helpen om samen een oplossing te vinden. Dat is bemiddelen. 
Bij elke terreinlocatie van Pluryn staat een eigen postbus van de Bemiddelingscommissie. Je kunt jouw klachtenbrief of vraag in die postbus stoppen. Of je stuurt jouw vraag naar de vertrouwenspersoon voor cliënten. Het adres van de vertrouwenspersoon vind je in deze folder.

De externe Klachtencommissie
Lossen zij jouw klacht ook niet op? In dat geval kun je schrijven aan de Gezamenlijke Klachtencommissie Gelderse Zorginstellingen. Dat is een onafhankelijke commissie, waarin mensen zitten die niet voor Pluryn werken. Deze klachtencommissie behandelt jouw klacht gratis.
Jouw klacht is bij de externe Klachtencommissie in goede handen. Zij behandelen deze zeer vertrouwelijk en houden de klacht geheim. De leden van de commissie mogen met jou en met medewerkers van Pluryn praten. 
De commissie komt met een uitspraak en een advies aan Pluryn. Jij hoort dan wat Pluryn met het advies doet. Alle betrokkenen bij de klacht krijgen daarover bericht.

Adressen:
Vertrouwenspersoon voor Cliënten
Antwoordnummer 64, 6860 VB Oosterbeek (postzegel niet nodig)
Mobiele telefoon: 06 - 22 69 08 73
E-mail: vpclienten@pluryn.nl

Gezamenlijke Klachtencommissie Gelderse Zorginstellingen (GKC)
Postbus 6, 6860 AA Oosterbeek
E-mail: secretariaatklachtencommissie@pluryn.nl
Mobiele telefoon: 06 - 27 58 54 35

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen