Hersenz

Pluryn organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten voor verwijzers en mensen met NAH over het behandelprogramma Hersenz. Tijdens zo’n bijeenkomst vertellen een behandelaar en een ervaringsdeskundige meer over Hersenz. Bel voor meer informatie naar 088 – 779 50 08.

Wat is Hersenz?
Hersenz is een behandeling voor mensen met een hersenletsel in de chronische fase. De behandeling richt zich op de belangrijkste gebieden waarop mensen met een hersenletsel problemen ervaren:

  • cognitie
  • emoties en gedrag
  • vermoeidheid
  • motoriek
  • communicatie
  • leefomgeving: familie en vrienden

Deze probleemgebieden zijn de bouwstenen van Hersenz. De behandeling is gericht op het omgaan met de beperkingen, het verwerken van veranderingen en verlies, en het vinden van een nieuwe balans op diverse levensgebieden. Door de combinatie van behandeling in een groep en behandeling thuis wordt het geleerde daadwerkelijk geïntegreerd in het dagelijks handelen. De combinatie van cognitieve modules en een bewegingsprogramma versterkt het effect. Hersenz richt zich ook op de naasten, onder meer via behandeling thuis. 

Waarom Hersenz?
Mensen die hersenletsel oplopen door een CVA, ongeval, zuurstoftekort of hersenaandoening komen vaak in het ziekenhuis en of in het revalidatiecentrum terecht. Na de herstelperiode pakken ze hun leven weer op. In de chronische fase worden soms de gevolgen van het hersenletsel pas in volle omvang merkbaar en valt er nog veel te verwerken en te leren. Vaak duurt het maanden of jaren voordat de persoon zelf goed zicht heeft op de veranderingen en weer grip op zijn leven heeft. Ook de naasten moeten leren omgaan met de veranderingen bij hun partner, ouder of kind en hun eigen leven. Deze groep mensen kan baat hebben bij de behandelvorm Hersenz.  Bekijk hier de website van Hersenz: http://www.hersenz.nl/

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen