HKZ en ministerie VWS brengen werkbezoek aan Pluryn

08 sep 2009

 

Sinds december 2007 is Pluryn HKZ-gecertificeerd. HKZ is een kwaliteitskeurmerk. Op vrijdag 26 juni bracht een afvaardiging van HKZ en het Ministerie VWS een bezoek aan Pluryn. Na een plenaire sessie op Werkenrode bezochten de gasten de Groesbeekse Tehuizen en De Winckelsteegh. Het bezoek was een initiatief van Stichting HKZ om beleidsmakers van het ministerie in aanraking te brengen met de werkvloer. Hier ontstonden goede discussies over regels en de weerbarstige praktijk.

 

Laurie Ickenroth is bestuurder van Stichting HKZ. “De stichting probeert de kwaliteitseisen van zorgverleners, patiënten en financiers beter op elkaar af te stemmen. Een breed draagvlak is voorwaarde. Een college van deskundigen stelt de normen vast en bepaalt de regels voor de certificaten.” De stichting streeft naar betrouwbaarheid en is onafhankelijk. De Raad voor Accreditatie toetst de HKZ-normen.
Ickenroth: “Natuurlijk hebben wij ook kritiek gekregen. Onze normen waren allemaal te gedetailleerd, te veel op invullen gericht. We trekken ons die kritiek aan en zijn ermee aan de slag gegaan. Instellingen moeten echter ook naar zichzelf kijken want ‘wil je een papieren tijger, dan krijg je een papieren tijger’.”

 

Zorg is menselijk
“Waarom wil Pluryn een HKZ-certificaat hebben?” Pluryn-bestuurder Hans van Schaik doet hierover heel nuchter: “Zorgverzekeraars stellen dit als eis. Een certificering heeft voor ons gunstige, financiële gevolgen. Voor cliënten heeft HKZ geen speciale betekenis. Die kijken naar regio, aanbod en sfeer. Met HKZ krijgen we niet meer cliënten, wel meer geld.”
“Maar HKZ geeft je als bestuurder ook het gevoel ‘in control’ te zijn. En het is een stok achter de deur om je zaken goed voor elkaar te krijgen. Waar ik niet blij mee ben is de afrekencultuur. Verantwoorden wordt dan gebruikt om af te rekenen en niet om te verbeteren. Dat wantrouwen is onterecht: het gaat bij Pluryn altijd om menselijke zorg met compassie.”

 

Vakmanschap
Kwaliteitsmedewerker Jan Basten vertelt over het proces dat leidde tot de HKZ-certificering. In februari 2007 nam Pluryn het besluit om voor HKZ gaan. In december van datzelfde jaar lukte dat al. Het jaar daarop slaagde de instelling erin om het keurmerk te behouden. Basten: “De peilers voor HKZ binnen onze organisatie zijn het digitale handboek, interne audits, de Pluryn beleidscyclus en de kwaliteitstructuur. Bovenaan staat: zorg is vakmanschap en dat mogen we niet verwarren met het navolgen van regeltjes.”

 

Dromen
Esther Nelissen, RVE manager van de Groesbeekse tehuizen informeert de bezoekers over de invoering van kwaliteitsregels binnen haar vestiging. “Het stimuleert cliëntgerichtheid. Op gebied van inspraak is er veel verbeterd. Vroeger praten we over de cliënt, nu met. We vragen naar hun dromen en doen daar iets mee. Nieuwe medewerkers vinden het fijn dat er zoveel is vastgelegd.”
“En ja, we merken ook weerstand. Mensen in de zorg hebben niet zoveel met regels. We proberen hen te laten inzien dat het in het belang van de cliënten is.”

 

Medicijnen
Begeleidster Wendy van De Winckelsteegh bevestigt dat later. “Door de registratie van medicijnen komen er minder vergissingen voor. Dat is dus een verbetering. Maar al dat registreren kost veel tijd. Ik heb daar niet altijd even veel zin in.” Het bezoek heeft zich na de plenaire sessie in drie groepen gesplitst. Eén groep gaat met Esther mee naar de Groesbeekse Tehuizen. Twee groepen met Marcel van Schaijk naar De Winckelsteegh.
Marcel: “Onze cliënten hebben een ernstige verstandelijke beperking. Ze hebben het verstandelijk niveau van een 1 – 4 jarige.” Het bezoek gaat naar het nieuwe dagbestedingcentrum Ostreo. Begeleidster Jessica vertelt iets over haar groep. “We zijn hier bezig met een belevingsgerichte groep bezig. Het gaat dan vooral om het prikkelen van de zintuigen. Hoe we weten dat ze het fijn vinden? De signalen zijn erg klein. Je gaat het pas merken als je hier wat langer werkt.”

 

Regels en praktijk
Onderweg naar een leefgroep vraagt iemand van het ministerie: “Bijten de normen van Inspectie en HKZ elkaar?”
Marcel: “Het kost soms moeite om aan de normen van Inspectie te voldoen. Als deze beslist dat we bijvoorbeeld de Zweedse band niet meer mogen gebruiken, dan is dat niet voor alle cliënten goed.”
Dezelfde vraagsteller: “Hebben de mensen die regels bedenken dan niet een te grote afstand tot de werkvloer?” Nicole van Wetten van Stichting HKZ: “Daarom organiseren we juist deze ontmoetingen tussen beleidsmakers en instellingen.”
Bij het bezoek aan de Groesbeekse tehuizen vroeg een medewerkster van VWS aan de teamleider van het DAC, Mariska: ''Wat zouden wij als beleidsbepalers kunnen doen om het voor jullie gemakkelijker te maken? Het antwoord was: ''Iets dat de bureaucratie en de registratie doet verminderen.''

 

Na het bezoek aan De Winckelsteegh rijden de gasten naar BliXem. Daar sluiten ze het bezoek af met een lunch.

 

 

 

 

 

 

 

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen