Handboek Producten en Doelgroepcombinaties

08 sep 2009

 

Nieuw handboek ‘Producten en doelgroepcombinaties’ maakt zorgaanbod transparant

Pluryn heeft haar complete aanbod voor mensen met een handicap gebundeld in het praktische naslagwerk ‘Producten en doelgroepcombinaties’. Zo helder en duidelijk als maar kan. Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd, vanuit een groot aantal locaties in Gelderland, Noord- en Midden-Limburg en Noordoost-Brabant.

Dit voor de gehandicaptenzorg unieke handboek maakt de tien doelgroepen waarop Pluryn zich richt en het daarop afgestemde aanbod snel en doeltreffend inzichtelijk. Daarnaast geeft het alle benodigde informatie over de werkwijze van Pluryn en maakt daarmee de organisatie volledig transparant. Handig voor professionals die gebruik willen maken van de diensten van Pluryn of ernaar willen verwijzen. Maar ook voor de organisatie zelf komt het hagelnieuwe handboek goed van pas. Het overzicht leidt tot een beter inzicht in de mogelijkheden voor de interne doorstroom van cliënten.

Transparante zorg
“We wilden naar buiten toe duidelijk maken wat we als Pluryn te bieden hebben. We gaven dat wel aan, maar globaal. We hebben ons nu gedwongen het concreet uit te schrijven en duidelijkheid te creëren, ook naar onszelf. Daarvoor is de hele organisatie doorgelicht”, vertelt Rob de Jong over de aanleiding voor het maken van het handboek.
Rob de Jong is voorzitter van de raad van Bestuur van Pluryn en een voorvechter van transparante zorg. En dat is precies wat dit handboek biedt. “Wat erin staat, leveren we en wat er niet in staat, leveren we niet. Opener kun je als organisatie niet zijn. Ik ben trots op dit handboek. Je moet er durf voor hebben om het allemaal te beschrijven en ook nog hard te maken. En dat doen we.”

Specialisaties
Samenstelling van het boek was een intensieve exercitie, die soms ook voor verrassingen zorgde. Het aanbod van diensten bleek bijvoorbeeld groter dan gedacht. Bovendien bleek de organisatie gaandeweg een specialisatie te hebben ontwikkeld. Rob de Jong: “We richten ons heel breed op mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap, maar blijken binnen al onze vestigingen een specialisatie te hebben ontwikkeld richting cliënten die een meer complexe ondersteuning en zorg nodig hebben. Vaak is er sprake van een combinatie van problematieken op het gebied van verstandelijke vermogens, problematische thuissituatie, gedragsstoornissen en lichamelijke handicap. De meeste cliënten wensen individuele ondersteuning op alle vier de levensdomeinen: wonen, werken, leren en vrije tijd.”

Klaar voor de ZZP’s
Met het handboek is Pluryn tevens goed voorbereid op de nieuwe wijze van zorgfinanciering: de komst van de ZZP’s (zorgzwaartepakketten). “We hebben niet afgewacht wat het zorgkantoor denkt dat onze producten zijn. Wij hebben ze zelf alvast op een rijtje gezet. Daarna kunnen we de vergelijking gaan maken met het Zorgkantoor en hebben we een goed uitgangspunt mochten er aanvullende afspraken nodig zijn”, zegt Rob de Jong.
Voor elk van de tien gedefinieerde doelgroepen stelt Pluryn een actueel, overzichtelijk en flexibel zorgprogramma op. Binnen zo'n programma kan de vraag van de cliënt zo individueel mogelijk beantwoord worden. Een nieuwe cliëntvraag kan leiden tot het bijstellen van een zorgprogramma. Zo is Pluryn in staat haar zorg voortdurend aan te passen aan de wensen van de cliënt. “Dat alles met maar één doel: een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke positie van mensen met een handicap in de samenleving”, aldus Rob de Jong.

Meer informatie
Het handboek Producten en Doelgroepcombinaties van Pluryn bestaat uit twee delen. In een algemene brochure is het volledige aanbod samengevat. Daarnaast bevat de map flyers van alle producten en diensten, ingedeeld naar doelgroep. Voor meer informatie over het aanbod van Pluryn kunt u contact opnemen met het centraal klantenbureau van Pluryn, tel. (024) 399 73 75 of via e-mail klantenbureau@pluryn.nl. Het aanbod is voor cliënten, verwanten en andere geïnteresseerden ook te vinden op internet: www.pluryn.nl, onder de knop Producten & Diensten of via de handige zoekmodule.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen