Jaardocument 2008

23 jun 2009

2008 was voor Pluryn een jaar waarin de contouren van uitgezet beleid vorm kregen. We stelden onze beleidsvisie 2008-2010 ‘Verandering van Perspectief’ vast en we begonnen met de implementatie ervan binnen onze organisatie.

Met ons nieuwe beleid willen we duidelijker zijn in wat we te bieden hebben. Ook willen we meer durf en ondernemerschap tonen: over onze eigen grenzen heenkijken en zo tot nieuwe plannen en zorg komen. Een op cliëntvragen gebaseerd doelgroepenbeleid zal Pluryn bovendien een duidelijker gezicht gaan geven.

Aanleiding voor de veranderde koers is onder andere het streven naar meer interne inhoudelijke synergie alsook naar op inhoud gebaseerde samenwerkingen in de keten van zorg rondom de cliënten. Daarnaast willen we op deze wijze uiteraard tot een verbetering van de kwalitatief verantwoorde zorg voor cliënten komen. Voorts begonnen we het jaar met een nieuwe naam. Pluryn Werkenrode Groep maakte plaats voor kortweg Pluryn. Met de nieuwe naam rondden we de invoering van de huisstijl Pluryn af.

Hierover en over nog veel meer leest u in het Jaardocument 2008 van Pluryn, dat is ingediend bij het CIBG.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen