Pluk de dag pakt succesvol uit

06 apr 2009

 

“De aanwezige professionals wisten niet dat we zo gespecialiseerd waren op het gebied van NAH. We hebben met deze manifestatie een belangrijke inhaalslag gemaakt,” vertelt RVE-manager Sascha Stoffelen. Op 3 en 4 april 2009 organiseerde Pluryn twee infodagen over leren, werken en dagbesteding. De infodagen heetten ‘Pluk de dag bij Pluryn’. Professionals waren welkom op vrijdag 3 april van 14.00-17.00 uur. Mensen met een handicap of NAH en hun verwanten konden op de zaterdag terecht op het adres Zevenheuvelenweg 16, Groesbeek. In de corridor stonden marktkramen van Sociale ondernemingen en dagactiviteitencentra. In de lokalen konden de belangstellenden informatie krijgen en meedoen aan interactieve workshops.

“De precieze bezoekcijfers zijn nog niet bekend,” licht Sascha toe. “We hebben op de eerste dag 70 professionals ontvangen. Vertegenwoordigers van alle belangrijke organisaties waren aanwezig. Op 4 april hebben we ongeveer 200 bezoekende cliënten en hun ouders geteld. Dat is niet slecht, De bezoekers waren wel heel geïnteresseerd in onze mogelijkheden. Veel mensen wilden op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en methodieken. Voor een aantal mensen boden we zeer nuttige informatie bij hun zoektocht naar de beste ondersteuning.” Pluryn had flink uitgepakt: het aantal kraampjes en workshops was overweldigend. Gelukkig is de markt goed te vinden. Het cliëntenorkestje hoor je al van ver spelen.

Pictotaal
Carlotte en Eva legden uit hoe zij visuele ondersteuning toepassen bij cliënten met een verstandelijke handicap. “Cliënten vergeten snel wat zij op een dag doen. Je kunt het wel herhalen, maar woorden vervliegen snel. Wij gebruiken hiervoor pictogrammen. Op een dagschema plakken we pictostickertjes voor iedere activiteit: opstaan, wassen, schilderen enz. Die plaatjes blijven staan, dus ze kunnen ze zelf bekijken.”
Dat het niet altijd makkelijk is om pictogrammen te begrijpen, bewijst het testje dat de dames bij de belangstellenden afnemen. De meeste picto’s zijn zonder toelichting niet te verklaren. Carlotte: “We leggen cliënten wel uit wat een plaatje betekent, anders begrijpen ze dat net zomin als jullie.”

Dromen
BAAS heeft een prominente plaats op de markt. Een enthousiaste medewerkster legt uit waar BAAS voor staat. “Voor de cliënten zoeken we vrijwilligerswerk dat zij leuk vinden. We gaan uit van de dromen en mogelijkheden van de cliënten. Soms is het moeilijk te achterhalen wat een cliënt precies wil en waarom. Zo wilde iemand heel graag in de horeca werken. Toen we doorvroegen, bleek het niet echt om de horeca te gaan. Eigenlijk ging het om de gezelligheid die ze zich van vroeger herinnerde. Haar ouders werkten in de horeca.”

Heerenleed
Loes Kromhout werkt voor Werkenrode DVD Broerdijk. Haar doelgroep zijn mensen met NAH. Voor cliënten van 50-60 jaar heeft DVD de gespreksgroep Heerenleed in het leven geroepen. Loes: “Mannen zouden moeilijk praten, maar daar merken we niets van. Het zijn soms heftige gesprekken, die we proberen af te wisselen met spelletjes.” Daarnaast bestaat er ook een weerbaarheidscursus voor jonge vrouwen.
Het is voor mensen met NAH heel moeilijk te accepteren dat ze ‘makkelijke’ handelingen niet meer kunnen uitvoeren. Hoe dit voelt, merken de bezoekers als ze onder optisch moeilijke omstandigheden een ster moeten tekenen. Een paar handig geplaatste spiegels maken deze opdracht onmogelijk en frustrerend.

Weegschaal
In de workshop ‘competentiegericht werken’ vertelt cliënt Reijnier van Heteren hoe dat bij hem is uitgepakt. Dankzij het weegschaalmodel ontdekte hij zijn competenties. Reinier communiceert via de computer op zijn rolstoel. Hij wilde administratief werk en dat is hem dankzij het weegschaalmodel gelukt.
Marion van Duren van Pluryn locatie Globe: “Ik was heel sceptisch over de methodiek van competentiegericht werken, maar het werkt echt. En niet alleen bij cliënten. Als ik nu zelf aan iets begin, pas ik het weegschaalmodel ook toe. Zijn alle factoren met elkaar in balans: risico, kracht, beschermende factoren en interne stressoren?”

Broodjes
 De marktkraampjes stonden in de corridor. De producten van Coffyn, BliXem en Nezzo behoeven nauwelijks introductie. Nieuwe gezichten waren Theeschenkerij Bloesem en Bakkerscafé Brood op de Plank. Jan Pierre Vincken van het Bakkerscafé liet de bezoekers de nieuwe broodjes proeven. Het activiteitencentrum Druten timmert onder de naam JaDoen ook flink aan de publicitaire weg.

Betrokken
Sascha Stoffelen: “Voorgaande jaren hadden we nog een productiestop. De PR en marketing stond daarom op een laag pitje. Nu timmeren we weer flink aan de weg met onze marketing activiteiten. In dat opzicht is deze markt echt een inhaalslag. Een belangrijke nevenwinst zit ook in de betrokkenheid van de cliënten. Ongeveer zestig werkten aan deze dag mee en stonden achter de kraampjes. De contacten onderling waren goed. We sloten de dagen gezellig af met Chinees buffet met alle deelnemers."

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen