Pluryn en Koraal Groep werken samen aan de inhoud via Pluraal

12 feb 2009

 

Pluryn en de Koraal Groep, twee organisaties die mensen met een handicap ondersteunen, gaan op projectbasis samenwerken. De eerste initiatieven zijn inmiddels opgestart. Het gaat om het oprichten van een longstay afdeling voor gedragsmoeilijke cliënten met psychiatrische problemen en het gezamenlijk doorontwikkelen van de behandeling van mensen met voedsel- en zindelijkheidsproblematiek.

 

In een intentieverklaring, ondertekend door de bestuursvoorzitters van beide organisaties: Chrik Diemel van de Koraal Groep en zijn collega Rob de Jong van Pluryn, staat onder andere dat de samenwerking primair gericht is op inhoudelijke synergie. Met andere woorden: verbetering van de zorg aan gehandicapten is het belangrijkste doel. Eventuele financiële en strategische voordelen kunnen vanzelfsprekend uit de samenwerking voortvloeien.

 

Groei van onderaf

Niet alleen de bestuurders van beide organisaties hebben elkaar het afgelopen jaar weten te vinden. Vooral de medewerkers die met de ontwikkeling van zorg en dienstverlening voor cliënten bezig zijn, zien veel in een samenwerking. Een negental werkgroepen, met vertegenwoordigers van zowel Pluryn als de Koraal Groep, onderzocht of er voor de cliënt meerwaarde te creëren valt door inhoudelijk samen te werken. Dat leidde tot negen projecten waarvan de eerder genoemden op dit moment het meest concreet zijn.

Komende periode proberen beide organisaties elkaar ‘proefondervindelijk’ verder te vinden, waarbij groei vooral vanuit het werkveld moet komen. Er is geen sprake van een vrijblijvende samenwerking. Er is onder de naam Pluraal een tussenstichting in het leven geroepen, met als doel de gezamenlijke projecten een juridisch kader te geven, zonder tot een fusie te komen. De Koraal Groep en Pluryn behouden hun eigen structuur en werkwijze. Wel zal de stichting Pluraal onderzoekenop welke wijze de samenwerking zich kan intensiveren.

 

Full service concept gestalte geven

Pluryn en de Koraal Groep werken beide vanuit dezelfde visie: het full service concept. Daarmee beantwoorden ze de vraag van de cliënt op een samenhangende wijze in een ketenvorm. De chemie tussen beide organisaties betreft echter ook andere uitgangspunten: zelfregie voor de cliënt, empowerment en competentiegericht werken, gekoppeld aan zelfontwikkeling van medewerkers.

 

 

 

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen