Pluryn en ROC Aventus intensiveren samenwerking

05 jan 2009

 

Om het dreigende tekort aan arbeidskrachten in de gehandicaptenzorg het hoofd te bieden, intensiveren ROC Aventus en Pluryn hun samenwerking. Doel is de beroepsopleiding en het werkveld beter op elkaar te laten aansluiten. Op 13 januari 2009 ondertekenden Pluryn en ROC Aventus daartoe een uniek samenwerkingsconvenant. Inmiddels is een innovatief project van start gegaan op De Beele in Voorst en Het Hietveld in Beekbergen.

Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Zes centrale vestigingen, waaronder De Beele en Het Hietveld, vormen het hart van de organisatie. De Beele biedt een intensieve behandeling en ondersteuning aan jongeren met een licht verstandelijke handicap, gedragsproblemen en belemmeringen in de ontwikkeling. Bij Het Hietveld verblijven (jong) volwassenen met een licht tot matig verstandelijke handicap met (sterke) gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek.

Leerafdeling

De bijzondere samenwerking tussen Pluryn en ROC Aventus komt onder meer tot uiting in de leerafdeling die begin september startte op Het Hietveld. Leerafdelingen zijn een bekend verschijnsel in de gezondheidszorg, maar in de gehandicaptenzorg relatief nieuw. Doel is de praktijk en theorie dichterbij elkaar te brengen.

De leerafdeling van Het Hietveld bevindt zich op de locatie Loenen Links. Zes studenten SPW niveau 4 en vier studenten SPW niveau 3 krijgen hier een jaar lang de kans zich te bekwamen in het werken met gehandicapten. Het team is na een pittige werving- en selectieprocedure samengesteld en zeer enthousiast aan de slag gegaan. Ze krijgen per week een dagdeel scholing op de werkvloer en een dagdeel gaan ze naar school. De overige tijd werken ze gewoon mee op de afdeling. Eerst vooral aan de hand van hun begeleiders maar langzamerhand steeds zelfstandiger. Niet alleen de studenten profiteren van deze extra voorziening. Dat geldt zeker ook voor de bewoners. Zij kunnen zich immers verheugen op extra aandacht.

Prestaties leveren

Voorts krijgen eerstejaars studenten van ROC Aventus de mogelijkheid een ‘prestatie te leveren’ bij De Beele. Een prestatie staat daarbij voor een praktijkopdracht. Er is een aantal prestaties gedefinieerd die zijn ondergebracht in een databank op het roc. Leerlingen die een prestatie op De Beele willen leveren, kunnen uit dit aanbod putten. Het aanbod varieert van drummen met jongeren tot het begeleiden van een verzorgingsactiviteit met meiden.
Doel is eerstejaars leerlingen in een zo vroeg mogelijk stadium kennis te laten maken met het werken op De Beele, zodat ze later in hun opleiding een bewuste studiekeuze kunnen maken. De ervaring leert dat na een eerste kennismaking studenten enthousiast zijn over het werken met gehandicapten.
Derdejaars studenten die stagelopen bij De Beele begeleiden de eerstejaars leerlingen bij het uivoeren van hun opdracht. Voordeel voor de ouderejaars is dat ze op deze manier ervaring opdoen met het begeleiden van stagiaires, iets waar ze later in de praktijk ook mee te maken krijgen

Bedrijfsfilm

In het kader van de samenwerking zijn ook twee films gemaakt. Deze moeten studenten bewust maken van wat het werk op De Beele en het Hietveld inhoudt. In de films krijgt een nieuwe stagiaire een rondleiding bij beide vestigingen. Ze bezoekt afdelingen en woongroepen en wordt daarbij op de voet gevolgd door de camera. De kijker krijgt een prima indruk van de uitdagingen die werken op De Beele en Het Hietveld biedt.

Beroeps Praktijk Vorming

Tenslotte ontwikkelde de werkgroep BPV (Beroeps Praktijk Vorming) profielen die inzichtelijk maken waar binnen Pluryn welke competenties behaald kunnen worden. Met deze profielen kan betere match gemaakt worden tussen werkveld en stagiaires. Alle kerntaken van de opleiding Maatschappelijke Zorg/Medewerkers gehandicaptenzorg niveau 3 en 4 van ROC Aventus kunnen binnen Pluryn worden voltooid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen