Pluryn is beste Calibris Leerbedrijf sector zorg

28 okt 2009

 Pluryn is op het jaarcongres van Calibris op 27 oktober voor een groot publiek uitgeroepen tot Beste Calibris Leerbedrijf in de sector Zorg 2009. Calibris is het kenniscentrum voor leren in de praktijk.

Na een introductie met korte filmpjes die binnen de drie genomineerde instellingen waren gemaakt vielen de beslissende woorden. Opleidingsadviseur Carolien Kersten van Pluryn was natuurlijk blij verrast en nam trots de prijs in ontvangst.
Pluryn kenmerkt zich door een hoge waardering van de leerlingen, zo zegt Calibris in het juryrapport, en door een goede mate van betrokkenheid van de medewerkers bij het opleiden. Pluryn heeft het opleiden bovendien op strategisch niveau weten te tillen. Het blijft niet bij goed beleid en mooie doelstellingen alleen, zo heeft de jury - bestaande uit vertegenwoordigers van brancheorganisatie VGN en van Calibris - kunnen constateren. De juryleden bezochten in de zomer de genomineerde leerbedrijven om een uitgebreider beeld van hen te vormen. Ze spraken met praktijkopleiders, maar ook met studenten en hun werkbegeleiders. Die wisten de juryleden ervan te overtuigen dat Pluryn echt veel investeert om lerenden in haar organisatie alle kansen te geven.
Behalve de mooie titel kreeg Pluryn een geldbedrag van 2.000 euro dat bestemd is voor een onderwijsvernieuwingsproject. En Pluryn mag zich nu een jaar lang Beste Calibris Leerbedrijf in haar sector noemen.

Heldere structuur
Het juryrapport vermeldt verder: “Pluryn, en met name de afdeling opleiden en P&O, is al vele jaren zeer actief betrokken bij het opleiden en begeleiden van medewerkers en stagiairs. Inzet en activiteiten zijn concreet in plannen uitgewerkt en worden tijdens evaluaties bijgesteld.
Pluryn kent een heldere begeleidingsstructuur en maakt bewuste keuzes voor opleiden en vat deze samen in een actueel opleidings- en BPV-plan.
Pluryn blijft tijd en aandacht aan stagiairs geven - ook in tijden waarin begeleiders steeds meer taken krijgen blijft er betrokkenheid en een goed leerklimaat. Zaken die stagiairs bijzonder waarderen. Pluryn startte als eerst binnen de gehandicaptenzorg met leerafdelingen, iets wat in de branche niet gangbaar was. Pluryn heeft aangetoond dat dit wel mogelijk is. Hiermee vervult zij dan ook een voorbeeldfunctie.”

Innoverend
Dat Pluryn het denken over opleiden naar strategisch niveau heeft gebracht komt tot uiting in haar kwantitatieve een kwalitatieve doelstellingen, concludeert de jury. “Zo heeft de Pluryn enkele jaren geleden het streefgetal van maar liefst 15% leerlingen als uitgangspunt genomen – iets wat ze stap voor stap heeft gerealiseerd. Ook heeft Pluryn een eigen BPV-instrument (Beroepshouding) ontwikkeld. Samen met andere gehandicaptenzorginstellingen is geïnvesteerd in innovatie. Met ROC Rijn IJssel, ROC Nijmegen en andere instellingen uit de branche gaf Pluryn invulling aan de nieuwe opleiding Maatschappelijke zorg.
De aanpak van de afgelopen jaren is geëvalueerd. Hierbij kijkt Pluryn ook naar de input van leerlingen. Op basis hiervan wil men voor de toekomst de kwaliteit verbeteren. Bovendien wil de organisatie de samenwerking met het werkveld en onderwijs in het gebied rond stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen ontwikkelen. In korte tijd heeft Pluryn slagen gemaakt waar het gaat om betrokkenheid bij opleiden. Vanuit de gedachte dat de arbeidsmarktproblematiek niet van zelf oplost. Pluryn is nog niet bij het eindpunt, maar het besef ook het heft in eigen handen te nemen zal haar ver brengen.”

In april 2009 werd Pluryn genomineerd, samen met gehandicaptenorganisatie Pedagogisch Sociaal Werk Midden Limburg (PSW) in Herten en ziekenhuis Nij Smellinghe uit Drachten. 
Het door Calibris geproduceerde filmpje over Pluryn is overigens ook te bekijken op YouTube.
Voor meer informatie over Pluryn als leerbedrijf: P&O Services, tel. (024) 890 37 50.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen