Samenwerking Werkenrode Kinderdiabetescentrum

08 sep 2009

 

Op 19 mei werd het KinderDiabetes Centrum Nijmegen (KDCN) geopend; een samenwerkingsverband van Canisius Wilhelemina Ziekenhuis (CWZ) en UMC St.Radboud. Werkenrode Jongeren biedt samen met het KDCN een zorgprogramma aan voor kinderen en jongeren met diabetes en een psychosociale zorgbehoefte.
De behandeling van diabetes moet namelijk integraal zijn, ze moet alle aspecten omvatten die een rol spelen bij het leven met deze aandoening. De moeilijkheden die een gezin ervaart zijn immers niet alleen van medisch-technische aard. Kind en gezin moeten zich aanpassen aan nieuwe leefregels en dat kost tijd en inspanning. In dat kader verblijven al geruime tijd ongeveer een tiental jonge diabetespatiënten bij Werkenrode Jongeren (op jaarbasis).

Natuurlijk biedt het Kinderdiabetesteam volop ondersteuning aan deze gezinnen, maar soms is dat niet voldoende. Soms stelt de diabetes zoveel eisen aan de inrichting van het dagelijks leven van kind/jongere dat de ouders en het KDCN daarin niet meer alleen kunnen voorzien. Dan wordt aanvullende, vooral orthopedagogische, hulp nodig. Dergelijke integrale hulpverlening was tot voor kort niet voor handen. Daarom hebben het KDCN en Werkenrode Jongeren de handen ineen geslagen om samen een zorgprogramma te ontwikkelen waarbinnen zowel medisch als orthopedagogisch de hulp kan worden geboden die in die situaties nodig is.

Positief
Alle betrokkenen ervaren de samenwerking tot nu toe als zeer positief, zo laat Petra de Boer weten. “Het overleg onderling verloopt goed, hoewel er nog wel winst te behalen valt. Langzamerhand is er ook steeds meer expertise binnen Werkenrode op het gebied van diabetes, vooral in de specifieke groepen.
Voor ouders/gezinnen is de plaatsing aanvankelijk vaak beladen, omdat ouders het vaak zien als een ‘gedwongen’ plaatsing - en soms is dat ook zo. En omdat ze moeten toegeven dat zij zelf niet de noodzakelijke zorg en begeleiding kunnen bieden. In de meeste gezinnen is er gaandeweg wel sprake van groei in het vertrouwen. Uiteindelijk geeft het hen ook een gevoel de opvoeding te kunnen delen en de meeste ouders ervaren de begeleiding na verloop van tijd dan ook als ondersteunend.”

Wat willen KDCN en Werkenrode Jongeren samen bereiken?
KDCN en Pluryn willen de samenwerking borgen in een doorontwikkeld ketenzorgprogramma. Daarin kan medische, verpleegkundige, paramedische, en gedragswetenschappelijke expertise integraal worden aangeboden, in zowel residentiële als ambulante vorm.
Er is een voortdurende afstemming tussen medische en orthopedagogische behandelaars/begeleiders. Dat gebeurt door goede multidisciplinaire diagnostiek, integrale zorgplanning met alle betrokkenen, door één aanspreekpersoon binnen de keten voor kind en gezin. En door een competentiegerichte aanpak, gericht op zelfregie van de jongere.

Doel en doelgroep
De doelgroep is: kinderen/jongeren tussen 2 en 18 jaar met diabetes en een psycho-sociale zorgbehoefte en hun gezinnen. Het doel op korte termijn is minder, of minder langdurige, ziekenhuisopnamen; op lange termijn het verkleinen van gezondheidsschade.
Het KDCN ligt op het Jonkerbosch-terrein in Nijmegen, achter het CWZ.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen