Samenwerking met ROC Aventus krijgt vervolg

16 nov 2009

 

De samenwerking die Pluryn en ROC Aventus begin dit jaar aangingen, krijgt een vervolg. Dat is afgesproken tijdens de eindevaluatie van een gezamenlijk project op De Beele en Het Hietveld, dat als doel had beroepsopleiding en werkveld beter op elkaar te laten aansluiten om zodoende het dreigende tekort aan arbeidskrachten in de gehandicaptenzorg het hoofd te bieden.

Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Zes centrale vestigingen, waaronder De Beele in Voorst en Het Hietveld in Beekbergen, vormen het hart van de organisatie. De Beele biedt een intensieve behandeling en ondersteuning aan jongeren met een licht verstandelijke handicap, gedragsproblemen en belemmeringen in de ontwikkeling. Bij Het Hietveld verblijven (jong) volwassenen met een licht tot matig verstandelijke handicap met (sterke) gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek.

Leerafdeling
De samenwerking die Pluryn en ROC Aventus begin dit jaar aangingen, kwam onder meer tot uiting in de leerafdeling die een jaar geleden startte op Het Hietveld. Leerafdelingen zijn een bekend verschijnsel in de gezondheidszorg, maar relatief nieuw in de gehandicaptenzorg. BOL-studenten krijgen hier de kans om het vak in de praktijk te leren.
Verder heeft de samenwerking meer en kwalitatief goede stageplaatsen opgeleverd, evenals films, stageboekjes en een verbeterende communicatie tussen beide organisaties. Ook is gewerkt aan de verbetering van het imago van de gehandicaptenzorg onder studenten. Bovendien krijgen ROC-studenten de kans om in een vroegtijdig stadium van hun studie kennis te maken met de sector, zodat ze een zorgvuldige studiekeuze kunnen maken.

Positief
De resultaten worden door beide partijen als zeer positief ervaren. Om alle inspanningen uit het eerste jaar niet verloren te laten gaan en de ontwikkelde initiatieven verder te verbeteren, is besloten de samenwerking een vervolg te geven. De eerste afspraken daartoe zijn inmiddels gemaakt.
Mede dankzij de samenwerking met ROC Aventus is Pluryn kortgeleden uitgeroepen tot beste Calibris Leerbedrijf 2009 in de Sector Zorg.

 

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen