Werkbezoek Trajectum Hanzeborg

23 jun 2009

 

Twee managers van Trajectum brachten op 22 juni 2009 een werkbezoek aan Pluryn. In vijf uur tijd bezochten zij De Beele, Het Hietveld en Jan Pieter Heije. Trajectum-Hanzeborg werkt met sterk gedragsgestoorde LVG-cliënten in Gelderland en Overijssel. “Als jongeren het op De Beele niet redden, waar kunnen zij dan naartoe?” vraagt Jacques Martini van Trajectum-Hanzeborg. “Er is geen alternatief. Als wij ze niet aan kunnen, blijft alleen de gesloten inrichting over.”

Het gezelschap werd op De Beele ontvangen door hoofd behandeling Mia Ament en teamleider Monique van den Bergh. Na een korte introductie van Pluryn en De Beele krijgen de bezoekers een rondleiding over De Beele. Het bezoek komt in een woonkamer van een groep. “We werken in drie fases. Iedere groep heeft een eigen leefruimte. In de eerste fase moeten de jongeren zich aan de regels houden. Het gezag moet weer hersteld worden. In fase twee krijgen zij ruimte om te experimenteren. In de laatste fase proberen zij een zo reëel mogelijk toekomstperspectief te ontwikkelen,” vertelt Monique van den Bergh. “Gaan jullie autistische cliënten dan verhuizen,” vraagt Hesse verbaasd. Mia Ament: “We bereiden ze goed voor. Bovendien kennen ze iedereen al. De meeste jongeren zien verhuizing naar een andere fase/leefgroep als promotie.”

Bezoeker Jacques Martini heeft een indrukwekkend cv opgebouwd bij Justitie. “Vreemd dat ik nog nooit van De Beele heb gehoord. Jullie doen dus alles op vrijwillige basis. Hoeveel jongeren vallen dan af?”Dat blijkt erg mee te vallen. In 2008 hebben vijf cliënten De Beele voortijdig verlaten. In datzelfde jaar stroomden ongeveer 40 nieuwe jongeren in. De Beele telt 116 bewoners. Martini: “Als je alles op vrijwillige basis doet, overleggen jullie zeker veel met de ouders?” Dat blijkt inderdaad zo te zijn. Monique van den Bergh: “Veel ouders voelen zich heel erg opgelucht dat we hun kinderen juist niet naar huis sturen als ze vervelend zijn.”
Na de bezichtiging van de woonkamers, eigen kamers en de separeerruimte, lopen de bezoekers naar de school. Het tijdschema is strak. “Het unieke van De Beele is dat we een drie milieu-voorziening zijn: wonen, scholing en vrijetijdsbesteding gebeuren allemaal op dit terrein. De jongeren hebben steeds met één organisatie te maken.”

In school De Bolster wacht interim-directeur Jan Coenders op het bezoek. Net op dat moment komen begeleiders een jongere uit de klas halen om even af te koelen. De school heeft 227 leerlingen waarvan 104 extern. “Doen interne leerlingen het beter dan de externe?” wil Martini weten. Dat blijkt niet aantoonbaar zo te zijn. Koenders: “Externe leerlingen wonnen vaak nog thuis. Ze luisteren vaak nog naar hun ouders. Dat is voor ons ook gemakkelijker. Onze interne jongeren hebben een lange geschiedenis van uithuisplaatsingen. Daar werkt het gezag van de ouders minder. Het voordeel is wel dat onze begeleiders in de buurt zijn als er iets gebeurt.”Net op dat moment brengen twee begeleiders de jongen weer terug naar zijn klas.”Wel eerst je excuses aanbieden,” geeft de begeleider hem mee. Het bezoek aan De Beele zit er op. Het hele gezelschap rijdt verder naar Het Hietveld.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen