Convenant politie

10 nov 2011

Regiopolitie Gelderland-Zuid en Pluryn hebben afspraken gemaakt over taken en verantwoordelijkheden op het moment dat cliënten van Pluryn slachtoffer of verdachte van een strafbaar feit zijn. Pluryn ondersteunt mensen met een handicap vanuit meer dan 140 locaties. Daarbij horen o.a. De Winckelsteegh, Groesbeekse Tehuizen, Kemnade, Jan Pieter Heije, Werkenrode Jongeren en Werkenrode Volwassenen. Deze instellingen hebben vestigingen binnen het werkgebied van de Regiopolitie Gelderland-Zuid.

De afspraken tussen Pluryn en de politie zijn vastgelegd in een convenant. Dit is dinsdag 8 november ondertekend door beide partijen, tijdens een bijeenkomst in koffiebranderij en proeverij Coffyn in Nijmegen. Bestuursvoorzitter Rob de Jong tekende namens Pluryn. Namens de regiopolitie Gelderland-Zuid zette Hans van den Heuvel, districtschef van Tweestromenland, zijn handtekening onder het document.
Een aantal overwegingen leidde tot het opstellen van een convenant. Zo hebben mensen met een handicap dezelfde rechten en plichten als andere burgers. Ze zijn niet bij voorbaat, vanwege hun beperking, minder toerekeningsvatbaar of ontoerekeningsvatbaar.
Daarnaast functioneert een groeiend aantal mensen met een handicap zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij. Het verkennen van de grenzen van hun individuele mogelijkheden, kan tot gevolg hebben dat er problemen ontstaan waarbij de politie betrokken wordt.

Wederzijds begrip
In de samenwerking tussen Pluryn en de politie spelen de volgende onderwerpen een belangrijke rol: weggelopen cliënten, cliënten als slachtoffer, niet-natuurlijk overlijden van cliënten, loverboys, cliënten als daders en gebruik van alcohol/drugs en de handel daarin.
Het belang van de cliënt staat voorop in het convenant. Per onderwerp staan er duidelijke werkafspraken in. Die bevorderen de samenwerking tussen de politie en begeleiders van de cliënt en zullen leiden tot meer wederzijds begrip.
Eerder stelde de regiopolitie Gelderland-Zuid een soortgelijk convenant op met de ziekenhuizen. De omvang van Pluryn maakt het voor de politie de moeite waard om ook over opvang, begeleiding en behandeling van mensen met een handicap afspraken te maken. Aan de ondertekening ging een intensief traject van overleg en onderhandeling vooraf. In een volgende fase zullen specifieke werkafspraken met verschillende vestigingen worden gemaakt.

Voortrekkersrol
Zowel Rob de Jong als Hans van den Heuvel benadrukken dat het initiatief voor het convenant vanuit de basis is genomen en niet ontstaan is naar aanleiding van een incident. “Het is ontstaan vanuit een behoefte om vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid te kijken naar risico’s en kansen.”
Het contact tussen Pluryn en de regiopolitie Gelderland-Zuid ontstond bij de opening van Kemnade in Groesbeek. Kemnade is een nieuwe werkwoonvoorziening van Pluryn voor jongvolwassenen met een licht-verstandelijke handicap en ernstige gedragsproblemen. “Al snel hebben we bedacht ook naar andere doelgroepen te kijken. Zo is het convenant gegroeid. Het zal niet in de kast verdwijnen maar zal gaan leven, daar ben ik van overtuigd”, aldus Rob de Jong.
Pluryn en de Regiopolitie Gelderland-Zuid hebben een voortrekkersrol, er is veel interesse in het convenant vanuit andere delen van het land.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen