Jouw mening

De besluiten van Pluryn gaan vaak over jou.
Bijvoorbeeld een beslissing over:

  • Voeding
  • Veiligheid
  • Ontspanning
  • Gezondheid & hygiëne

Jouw mening is dan heel belangrijk.

Wat doet Pluryn met jouw mening?
Pluryn wil goede besluiten nemen.
Daarom vraagt Pluryn advies aan de cliëntenraad.
De cliëntenraad komt op voor de mening van alle cliënten.
Dus ook die van jou.
Het advies van de cliëntenraad telt mee voor de beslissing van Pluryn.
Dit heet adviesrecht.
Rob Louwinger is voorziter van de cliëntenraad.
Hij vertelt in een filmpje over inspraak.