• Home
  • Expertisenetwerk

Expertisenetwerk Pluryn

Voor professionals: verbindend in kennis, ervaring en inzicht

Pluryn is specialist in de behandeling en ondersteuning van mensen met complexe problematiek. Met onze deskundige medewerkers, bijzondere voorzieningen en gespecialiseerde samenwerkingspartners vormen we samen één groot expertisenetwerk.

Eén groot expertisenetwerk waar we kennis en kunde ontwikkelen en delen. Binnen en buiten Pluryn. Ons doel? Overal in Nederland de beste behandeling en ondersteuning organiseren voor mensen met complexe problematiek. Ons motto luidt niet voor niets: Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn.
 

Expertisecentrum en Expertisekringen

Pluryn heeft 1 expertisecentrum en 5 expertisekringen. U vindt ze hieronder. Deze ontwikkelen, verzamelen en delen kennis en kunde op hun specifieke gebied. 
De kringen werken multidisciplinair. Ook werken ze nauw samen met:

  • specialisten van collega-instellingen
  • landelijke en regionale kennisnetwerken
  • academische werkplaatsen
  • opleidings- en kennisinstituten.

Samen sterker

Kennis halen en brengen. Over locaties, regio’s en organisaties heen. Dan leren we van elkaar en versterken we elkaar. 

Het expertisecentrum en de -kringen delen hun kennis en ervaring ook met zorgprofessionals in de 1e en 2e lijn. Zo versterken we expertise in het voorveld. Zodat zij minder vaak een beroep hoeven te doen op specialistische, residentiële derdelijnszorg.
Lieke van Domburgh

Verbindend in Kennis, Ervaring en Inzicht

De afdeling Kwaliteit van Zorg en Innovatie (KZI) vormt de spil van Pluryn als expertisenetwerk. KZI stimuleert en coördineert de activiteiten van het expertisecentrum, de expertisekringen en de afdeling  Research & Development (R&D). Het doel?

  • borgen en versterken van de kwaliteit van zorg voor mensen met complexe problematiek
  • aanzetten tot nieuwe, innovatieve manieren van denken en werken.

Samengevat in het motto: Verbindend in Kennis, Ervaring en Inzicht. 

Foto: Lieke van Domburgh, directeur KZI Pluryn

Expertisekringen en -centrum

Kemnade-gesprek-bank-uitsnede-(1)

LVB+

Expertisecentrum voor professionals over LVB+ bij (jong)volwassenen

NAH+

Expertisekring voor professionals over NAH+ bij jongeren en volwassenen

EVB+ 

Expertisekring voor professionals over EVB+ bij jongeren en volwassenen

Traumahechting

Trauma & hechting

Expertisekring voor professionals over trauma en hechtingsproblemen bij jongeren en (jong)volwassenen

ASS

ASS

Expertisekring voor professionals over Autisme Spectrum Stoornis (ASS) bij jongeren

Meiden

Mensenhandel

Expertisekring voor professionals over loverboy problematiek bij jongeren