Doel en activiteiten van Expertisekringen

Het doel van de expertisekring is: 

 • Verzamelen, ontwikkelen en delen van kennis, ervaring en inzicht
  Hoe: vind de beste en meest innovatieve vormen van behandeling en ondersteuning voor deze doelgroepen.
 • Borgen en versterken van de kwaliteit van zorg
  Hoe: ontwikkel en verspreid evidence based en practice based zorg. 
 • Stimuleren van initiatieven voor nieuwe, innovatieve manieren van denken en werken
  Hoe: vind nieuwe dienstverleningsconcepten, behandelmethodieken, therapieën en eHealth-oplossingen.

De expertisekring houdt zich bezig met de volgende activiteiten:

 • Verzamelen, bijhouden en toegankelijk maken van literatuur: boeken, artikelen, onderzoeken 
 • Uitvoeren van wetenschappelijk en praktijkgericht (promotie) onderzoek
 • Uitbrengen van publicaties en verzorgen van presentaties op zorgcongressen
 • Bijwonen en organiseren van bijeenkomsten, congressen en symposia
 • Bieden van stageplekken en verzorgen van gastcolleges en onderwijs aan studenten
 • Deelnemen aan academische werkplaats en andere kennisplatformen en netwerkoverleggen
 • Deelnemen aan landelijke zorg- en verbeterprogramma’s, werkgroepen en commissies
 • Ontwikkelen van programma’s, methodieken en diensten ter ondersteuning van het zorgveld
 • Versterken van de interne kennisnetwerken bij Pluryn.
 

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Whatsapp

Zorg aanvragen