Expertisekring EVB+

Voor professionals: verbindend in kennis, ervaring en inzicht

De Expertisekring EVB+ richt zich op mensen met een ernstig verstandelijke beperking (EVB) en bijkomende complexe problemen (+). De expertisekring wil kennis verzamelen en delen binnen en buiten de organisatie. Hiervoor werkt de kring samen met de afdeling Research & Development van Pluryn en andere interne en externe partners. Organisaties en professionals kunnen bij de Expertisekring EVB+ terecht voor bijvoorbeeld trainingen, workshops en stages.
Kemnade-gesprek-bank-uitsnede-(1)

Wat is EVB?

Bij EVB+ gaat het om de doelgroep:

  • mensen met een ernstig verstandelijke beperking: EVB.
  • Daarbij komt complexe problematiek, zoals gedragsproblemen, autisme en/of psychiatrische problemen (+).

We spreken ook wel over mensen met EVB en moeilijk verstaanbaar gedrag (+). Zij hebben beperkte verstandelijke en communicatieve vermogens. Hierdoor hebben zij in hun leven intensieve hulp en begeleiding nodig. De begeleiding van deze mensen vraagt om een voortdurende zoektocht. De toewijding, wijsheid, kennis en expertise van alle betrokkenen is hierbij nodig.

Een multidisciplinair team staat voor u klaar

De Expertisekring EVB+ heeft een multidisciplinair team met Pluryn-experts als coördinator en eerste aanspreekpunt.

Specialisten van de Pluryn-locaties De Winckelsteegh en Het Hietveld zijn actief in de Expertisekring EVB+. Denk aan begeleiders, gedragswetenschappers, maatschappelijk werkers, trajectcoaches, AVG-artsen en psychiaters.

Met wie werken we samen?

De Expertisekring EVB+ werkt op expertisegebied samen met:

Doel en activiteiten

Kennis verzamelen en delen binnen en buiten de organisatie

Research & Development

De expertisekringen werken nauw samen met de afdeling Research & Development (R&D) Pluryn

Wat kunnen we voor u betekenen?

Professionals kunnen bij ons terecht voor cursussen, scholing, stages en meer

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Whatsapp

Zorg aanvragen