Rosa-web2

Expertisekring Mensenhandel

Voor professionals: verbindend in kennis, ervaring en inzicht

De Expertisekring Slachtoffers binnenlandse mensenhandel (loverboy problematiek) richt zich op jongeren die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van binnenlandse mensenhandel en te maken hebben met ernstige problematiek. De expertisekring wil kennis verzamelen en delen binnen en buiten de organisatie. Hiervoor werkt de kring samen met de afdeling Research & Development van Pluryn en andere interne en externe partners. Organisaties en professionals kunnen bij de Expertisekring Mensenhandel terecht voor bijvoorbeeld trainingen, workshops en stages.
Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Susan van der Woude of Marleen Wolsheumer (Luimes). 
Meiden

Voor welke groepen doen we het?

Het gaat om de doelgroep:

  • meiden en jongens
  • met en zonder licht verstandelijke beperking en/ of psychiatrische problematiek
  • die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van mensenhandel (loverboy) en/of gedwongen prostitutie.

Veel jeugdige slachtoffers van seksuele uitbuiting hebben een licht verstandelijke beperking (LVB) en/ of een psychiatrische problematiek.

Een multidisciplinair team staat voor u klaar

De Expertisekring Slachtoffers binnenlandse mensenhandel (loverboy problematiek) bestaat uit een multidisciplinair team. Coördinator en eerste aanspreekpunt zijn de Pluryn-experts:

  • programmaleider Susan van der Woude, orthopedagoog en gz-psycholoog
  • coördinator Marleen Wolsheumer (Luimes), ambassadeur Ik laat je niet alleen bij Pluryn.

Specialisten van de Pluryn-locaties Zeist, Maarsbergen, Utrecht en Eefde zijn betrokken bij de expertisekring. Denk aan begeleiders, gedragswetenschappers, maatschappelijk werkers, trajectcoaches, AVG-artsen en psychiaters. Aan het interne Kennisnetwerk Slachtoffers binnenlandse mensenhandel (loverboy problematiek) hebben medewerkers van alle locaties zich verbonden. 

 

Samenwerkingspartners

Pluryn werkt op expertisegebied samen met andere jeugdzorginstellingen, zoals:

  • Koraal: preventie, voorlichting, vroegsignalering, e-learning, ambulante en klinische (na)zorg
  • Nederlands Jeugdinstituut (NJI)
  • Commissie Azough, landelijke ‘Aanpak meisjesslachtoffers loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd'
  • universiteiten en hogescholen. 

E-learning deelt kennis over mensenhandel

Pluryn en Koraal ontwikkelden samen de e-learning ‘Signaleren en voorkomen van seksuele uitbuiting en mensenhandel (loverboys)’. De e-learning is voor iedereen die in de jeugdhulpverlening werkt. En voor docenten in het voortgezet speciaal onderwijs. 

Welke signalen geven (potentiële) slachtoffers. Wat is de strafrechtelijke procedure en hoe werken politie, Veilig Thuis, Moviera en CoMensha?

Meer lezen

Kemnade-gesprek-bank-uitsnede-(1)

Meer informatie en contact

Voor vragen en informatie over de Expertisekring Mensenhandel en onze activiteiten, expertisediensten en resultaten kunt u contact opnemen met:

Doel en activiteiten

Kennis verzamelen en delen binnen en buiten de organisatie

Research & Development

De expertisekringen werken nauw samen met de afdeling Research & Development (R&D) Pluryn

Wat kunnen we voor u betekenen?

Professionals kunnen bij ons terecht voor cursussen, scholing, stages en meer

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Whatsapp

Zorg aanvragen