Expertisekring NAH+

Voor professionals: verbindend in kennis, ervaring en inzicht

De Expertisekring NAH+ richt zich op jongeren en volwassenen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) en complexe problemen (+). De expertisekring wil kennis verzamelen en delen binnen en buiten de organisatie. Hiervoor werkt de kring samen met de afdeling Research & Development van Pluryn en andere interne en externe partners. Organisaties en professionals kunnen bij de Expertisekring NAH+ terecht voor bijvoorbeeld trainingen, workshops en stages.

Neem voor vragen contact op met Iris Westers of Petra de Boer. 

Kemnade-gesprek-bank-uitsnede-(1)

Wat is NAH?

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een afwijking of beschadiging van de hersenen die na de geboorte is ontstaan. Een klap op je hoofd, een prop in de bloedbaan van je hersenen… Je kunt hersenletsel op verschillende manieren oplopen, maar je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. De gevolgen zijn voor iedereen anders: bijvoorbeeld een lichamelijke beperking, (tijdelijke) spraakproblemen en/of concentratieproblemen. Ongeveer 140.000 Nederlanders lopen jaarlijks NAH op.
Meiden

Wat is de bijkomende problematiek?

Jongeren en volwassenen met NAH zijn kwetsbaar en snel uit hun evenwicht. Dat komt door een combinatie van stoornissen en problemen:

 • psychiatrische problemen
 • (licht) verstandelijke beperking
 • gedragsproblemen
 • dementie
 • somatische stoornissen*

Dit kan zich uiten in gedragsproblemen als: prikkelbaarheid, agressie, apathie, ontremming, verslaving, Het kan zich ook uiten in psychische problematiek, bijvoorbeeld: angst, depressie en psychose

* Somatische stoornis: iemand heeft lichamelijke klachten waarvoor artsen geen oorzaak hebben gevonden.

Maak kennis met ons multidisciplinair team

De Expertisekring NAH+ heeft Pluryn-experts als coördinator en eerste aanspreekpunt:

 • Iris Westers, manager zorg en behandeling en klinisch neuropsycholoog in opleiding.
 • Petra de Boer, cliëntprogrammaleider NAH, Gz-psycholoog (neuropsycholoog).

Pluryn betrekt diverse specialisten bij de expertisekring. Denk aan begeleiders, gedragswetenschappers, maatschappelijk werkers, trajectcoaches, AVG-artsen en psychiaters. Zij werken onder andere bij de NAH-centra in Nijmegen en Tiel, en bij de locaties Nijmegen, Groesbeek en Werkenrode Jeugd. 

Met wie werken we samen?

Pluryn werkt op expertisegebied NAH+ samen met: 

 • NAH+ kennisnetwerk
 • Hersenz
 • NAH Netwerk Gelderland en Tiel 
 • ziekenhuizen en revalidatie-instellingen
 • organisaties voor gehandicaptenzorg 
 • onderwijsinstellingen. 

Meer informatie en contact

Voor vragen en informatie over de Expertisekring NAH+ kunt u contact opnemen met: 
Iris Westers: iwesters@pluryn.nl 
Petra de Boer: pboer@pluryn.nl

Doel en activiteiten

Kennis verzamelen en delen binnen en buiten de organisatie

Research & Development

De expertisekringen werken nauw samen met de afdeling Research & Development (R&D) Pluryn

Wat kunnen we voor u betekenen?

Professionals kunnen bij ons terecht voor cursussen, scholing, stages en meer

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Whatsapp

Zorg aanvragen