Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig

Soms heb je als jongere zorg en ondersteuning nodig bij je problemen. Vaak zijn dat gedragsproblemen, maar ook problemen in het gezin. Wil je hulp bij het oplossen hiervan? Kom dan eens met ons praten. We kunnen je helpen met begeleiding thuis, dagbehandeling of juist een kortdurend traject. Misschien is een tijdelijk verblijf in een van onze behandelcentra de beste oplossing.  Je verblijft dan in een rustige omgeving waarin je afwisselend onderwijs, behandeling en therapie volgt.

Hulp nodig bij opvoeding?

Loopt je gezin vast en stapelen de problemen zich op? Dan is gezinsbehandeling iets voor jullie.

Leren om op jezelf te wonen

Je wilt graag zelfstandig wonen. Leer dan vooraf wat praktische zaken bij Training Begeleid Wonen.

Testimonial-Paris-web

Doe je mee aan het Follow-up onderzoek?

Onze onderzoekers willen graag weten hoe het met je gaat na Pluryn.

Wij zijn er voor jongeren met:

Soms loopt het thuis en op school anders dan je wil. Bijvoorbeeld als jouw gedrag voor problemen bij jezelf en anderen zorgt. Passende ondersteuning helpt je dan op weg. Je kunt gebruik maken van hulp thuis, zoals gezinsbehandeling (IOG/ IAG) of Multi Systeem Therapie (MST). Of van dagbehandeling in de buurt. Is méér ondersteuning nodig, dan is er begeleiding en behandeling bij een van onze (orthopedagogische) behandelcentra De Beele, Jan Pieter Heije, of Midden Nederland. Hier werk je gericht aan je zelfstandigheid en daarmee aan de terugkeer naar (een plekje dichterbij) huis.

Helpt hulp thuis of een dagbehandeling in de buurt niet, dan kun je voor tijdelijke opvang en bescherming terecht bij de open jeugdhulp van Pluryn vestigingen in Eefde, Midden-Nederland, Almelo, De Glind en Valkenheide. In een veilige omgeving volg je een programma waarin je om leert gaan met jouw (gedrags-)problemen, zodat je sterker in het leven staat. Je volgt onderwijs, behandeling en therapie. Maar er is ook ruimte voor ontspanning in de vorm van sport, spel en muziek. Alles is op jouw behoeften afgestemd. Je behandeling is zo kort als kan en intensief als nodig.  Soms helpt een tijdelijk verblijf in het buitenland bij Entr'acte je om de draad weer op te pakken.

Alleen via een rechterlijke machtiging komen jongeren terecht bij intensieve jeugdzorg. Dat gebeurt als er door ernstige gedragsproblemen behoefte is aan tijdelijke opvang en bescherming in een gesloten omgeving. De behandeling is zo kort als kan en intensief als nodig. Je start in een omgeving waarin je afwisselend onderwijs, behandeling en therapie volgt. Afhankelijk van je vorderingen ga je zo snel mogelijk terug naar (een plekje dichterbij) huis. Je vindt intensieve jeugdzorg bij de locaties Eefde en Het Klaverhof in Maarsbergen.

Als je autisme, ADHD, PDD-NOS of een andere stoornis hebt, loopt het niet altijd zoals je wilt. Hulp thuis kan je verder op weg helpen, zoals gezinsbehandeling (IOG/ IAG) of Multi Systeem Therapie (MST). Soms helpt dagbehandeling in de buurt. Is méér zorg nodig? Dan kun je behandeling en zorg krijgen op een van de (orthopedagogische) behandelinstellingen of in een trainingshuis of gezinsgroep. Op alle locaties volg je een gecombineerd programma van wonen, behandeling, onderwijs, leren, werken en vrije tijd dat op jouw behoeften is afgestemd. Soms helpt een tijdelijk verblijf in het buitenland bij Entr'acte je om de draad weer op te pakken.

Sta je onder invloed van iemand die jou (seksueel) misbruikt? Dan ben je vaak blootgesteld aan lichamelijk/emotioneel geweld en is professionele hulp gewenst. In een beschermde omgeving helpen we je via behandeling en ondersteuning je veilig en weer sterk te voelen, zodat je je losmaakt van die persoon en je eigen leven op kunt pakken. Meestal krijg je eerst hulp op een van onze behandellocaties, vervolgens in een trainingshuis voor zelfstandig wonen. Soms helpt een tijdelijk verblijf in het buitenland bij Entr'acte je om de draad weer op te pakken.

Als je heel jong een baby krijgt, heb je vaak hulp nodig om voor je kind te leren zorgen, het huishouden te doen, met geld om te gaan en passend werk te vinden. Voor jonge (aanstaande) moeders met een licht verstandelijke beperking is er het Moeder- en kindhuis. In deze 24-uurs leefgroep leer je voor jezelf en je kindje te zorgen. Ben je zelfstandig genoeg, dan stroom je door naar een eigen appartement in een wooncomplex met ambulante begeleiding. Ook de vader van je kindje kan hier terecht. Gaat het écht goed? Dan ga je nog zelfstandiger wonen.

Als kind of jongere met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) heb je extra aandacht nodig. Na je revalidatietraject in het ziekenhuis ben je veranderd. De oude manier van opvoeden werkt vaak niet meer en daar heeft uiteindelijk het hele gezin last van. Gezinsbehandeling (IOG) kan jou en je familie helpen beter te functioneren. Maar soms is thuis blijven wonen geen optie meer. Een tijdelijk verblijf in een NAH-woongroep is dan een prima alternatief. Hier volg je onder meer speciaal voortgezet onderwijs in een veilige omgeving: precies wat je nodig hebt.

Voor ouders van een kind of jongere met een ernstig meervoudige beperking (EMB) draait soms alles om het ‘zorgen voor’. Extra begeleiding, zoals specialistische thuiszorg of weekend- en vakantieopvang, is vaak welkom. Of juist specialistische zorg en ondersteuning op locatie, zoals De Winckelsteegh of Kinderdienstencentrum Heimdal. Activiteiten zijn hier gericht op ontwikkeling, activering, communicatie en beleving. Kortom: op dat wat nodig is om kwaliteit van leven voor je kind te vergroten. Zo kunnen kinderen bij De Winckelsteegh door de aanwezigheid van een manege en zwembad bijvoorbeeld genieten van het contact met water en dieren. Alle diensten bij Heimdal zijn geïnspireerd door de antroposofie.

Als kind of jongere met sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke beperking (EVB+) heb je baat bij ritme en regelmaat. Op locatie De Winckelsteegh in Nijmegen is veel kennis en expertise aanwezig over de voor jou geschikte begeleiding en ondersteuning. In een veilige setting bieden we je een structuur die jou verder helpt. Bijvoorbeeld via trainingen en door hoe we met je omgaan. De woonruimte, dagbesteding en aanwezige faciliteiten zijn exclusief gebouwd naar jouw behoeften. Je leert vaardigheden die jouw belevings- en bewegingsruimte vergroten, je zelfstandiger maken en dus je kwaliteit van leven verhogen.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen