• Home
  • Jeugd
  • Behandeling
  • Aan jezelf werken met therapie

Aan jezelf werken met therapie

Als jongere kun je veel last hebben van moeilijke dingen die je vroeger hebt meegemaakt. Je voelt je somber, bent soms agressief. Therapie helpt je hier iets aan te veranderen. Je leert jezelf beter kennen, door iets te doen: muziek, sport, toneel of beeldende vorming.

Bij vaktherapie werk je met je therapeut via oefeningen en opdrachten aan dingen die je nog moeilijk vindt, zoals je emoties uiten, je grenzen aangeven of samenwerken. Er zijn verschillende soorten vaktherapie: muziek-, bewegings-, beeldende en toneeltherapie. Je hoeft geen kunstenaar, popster of topsporter te zijn. Iedereen kan vaktherapie volgen. Ook jij.

Daarnaast zijn er ook andere therapieën zoals cognitieve gedragstherapie, speltherapie, EMDR en EBL. Je kunt er hieronder meer over lezen.


Bewegingstherapie (PMT)

Bij bewegingstherapie kun je verschillende activiteiten doen, zoals sport, spel, dans, behendigheid- en bouwopdrachten. Bij deze activiteiten ben je vooral aan het bewegen. Door het doen van deze oefeningen/activiteiten doe je nieuwe ervaringen op. Deze helpen je om anders met je boosheid, angst of verdriet om te gaan. Je gaat beter begrijpen hoe je denkt, hoe jij je voelt en gedraagt. Er is veel materiaal aanwezig dat je kunt gebruiken, zoals ballen, stokken, rackets, hoepels, stootkussens, muziek, ballonnen en wandrekken. Een andere naam voor deze therapie is psychomotorische therapie (PMT).

Waar: omgeving Almelo, Arnhem, Eefde, Rivierenland, Nijmegen en Zeist


Beeldende therapie

Ga je aan de slag met beeldende therapie, dan werk je met materialen zoals potlood, krijt, verf, hout, stof, klei, gips en steen. Ieder materiaal heeft zijn eigen mogelijkheden. Het ene trekt je meer aan dan het andere. De manier waarop je werkt en dingen maakt, vertelt iets over jou. Bijvoorbeeld hoe jij je voelt of wat je denkt. Ook kan een werkstuk gaan over vroeger. Of juist over wat je in de toekomst wil doen. Beeldende therapie helpt je om grip te krijgen op je problemen. Je oefent om ander gedrag te leren.

Waar: omgeving Arnhem, Nijmegen en Zeist


Muziektherapie

Bij muziektherapie leer je via muziek omgaan met dingen waar je moeite mee hebt. Je kunt bijvoorbeeld werken aan het verbeteren van je concentratie, het vergroten van je zelfvertrouwen of het herkennen van je grenzen. Deze doelen kun je bereiken door een instrument te leren bespelen, een rap op te nemen of met anderen muziek te maken of te luisteren. Door muziektherapie kom je ook meer te weten over je gedrag. Je ontdekt waarom jij dingen doet zoals je ze doet. Deze kennis helpt je om beter met situaties in het dagelijks leven om te gaan.

Waar: omgeving Arnhem, Nijmegen, Voorburg en Zeist


Toneeltherapie

Bij dramatherapie werk je met technieken uit de toneelwereld. Je beeldt iets uit, speelt een rollenspel, je verkleedt jezelf of speelt een verhaal na. Met toneel laat je zien wat je dwars zit. Ook helpt het je te leren en te ervaren hoe je in bepaalde situaties handelt.

Waar: omgeving Arnhem, Nijmegen, Zutphen/ Eefde


Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie helpt je om je manier van denken te veranderen. Sommige gedachten zijn negatief en helpen je niet. Door anders te denken, kun je je ook anders gedragen. Dat leer je tijdens de therapie stap voor stap. De behandeling is gericht op het probleem en duurt meestal kort.

Waar: omgeving Almelo, Apeldoorn, Arnhem, Eefde, Flevoland, Rivierenland, Nijmegen, Voorburg en Zeist


Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Er zijn gebeurtenissen die veel invloed hebben op je leven. Soms ‘verwerk’ je deze ervaringen op eigen kracht. Soms ontwikkel je psychische klachten. Hierdoor heb je geregeld last van nachtmerries of schrik je snel. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) helpt je om nare ervaringen te verwerken. Bij EMDR gaat de therapeut met zijn vingers zo'n 25 cm voor je gezicht heen en weer. Jij volgt met je ogen de bewegingen van links naar rechts. Soms gebruikt de therapeut links-rechtsgeluiden via een koptelefoon of links-rechtsaanrakingen op de knieën ('tappen'). Dat klinkt misschien vreemd, maar volgens wetenschappelijk onderzoek helpt het echt.

Waar: omgeving Almelo, Apeldoorn, Arnhem, Flevoland, Rivierenland, Nijmegen, Voorburg en Zeist


Emerging Body Language (EBL)

Tot je vijfde leer je vaak via lichaamstaal contact te maken met je moeder en de buitenwereld. Hierdoor kun je omgaan met jezelf, anderen en je omgeving. Is deze manier van contact maken niet vanzelf ontstaan, dan helpt Emerging Body Language (EBL) om dit alsnog vorm te geven. Met EBL maak je contact door beweging en lichaamstaal en leer je relaties te ontwikkelen. EBL is vooral bedoeld voor kinderen en volwassenen die met taal moeilijk zijn te bereiken, zoals mensen met autisme. Ook mensen bij wie de taal niet past bij hun gedrag, hebben baat bij EBL.

Waar: omgeving Arnhem en Nijmegen


Systeemtherapie

Heeft een jongere problemen? Dan heeft de hele omgeving of ’het systeem’ ermee te maken. Daarom doen anderen mee met systeemtherapie: broer, zus, ouders, buren of vrienden. De therapie kijkt hoe mensen met elkaar omgaan en hoe dit beter kan. En welke invloed heeft de omgeving op mensen? Bijvoorbeeld: school, buurt, religie en cultuur. Gesprekken zorgen voor meer begrip tussen iedereen. Omdat anderen meedoen, verbetert de situatie sneller. Het probleem wordt kleiner als mensen elkaar begrijpen en helpen. Dan komt het probleem ook minder snel terug.

Waar: regio Flevoland (ambulant), Polikliniek Haaglanden, regio Nijmegen

 

Schematherapie

Iedereen krijgt in zijn jeugd ideeën over zichzelf, anderen en de wereld. Die ideeën helpen je later om met allerlei situaties om te gaan. Je ontwikkeling kan in je jeugd verstoord raken. Bijvoorbeeld door mishandeling of seksueel misbruik. De therapeut helpt om dingen te leren die je in je jeugd miste. Het doel van schematherapie is de gezonde kant sterker te maken. Je ‘kindkant’ leert met heftige emoties omgaan.

Waar: omgeving Apeldoorn en Flevoland


Speltherapie

Deze therapie gebruikt spel als manier om een kind te begrijpen en te helpen. Kinderen ontspannen door te spelen. Zo kunnen ze makkelijker zeggen wat ze denken, voelen en wensen. Speltherapie helpt ervaringen te verwerken. Kinderen oefenen ook met ander gedrag. Ze ontdekken hierdoor nieuwe ervaringen, emoties en kennis. Want spel is de taal van het kind.

Waar: omgeving Almelo, Eefde, Flevoland, Zeist


Meer weten?

Stuur een mail

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen