• Home
  • Jeugd
  • Behandeling
  • Aandacht voor je gezondheid

Aandacht voor je gezondheid

Tijdens je verblijf op een van onze locaties, houden we ook je gezondheid goed in de gaten. Onze artsen zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen met een beperking. Heb je hulp nodig van een specialist, geen probleem.

We hebben goede contacten met psychiaters, revalidatieartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, logopedisten en diëtisten die je verder helpen. Ook als je met iemand wilt praten, zoals een psycholoog of een geestelijk verzorger, zorgen we voor een oplossing. En ben je ernstig ziek, dan bieden we palliatieve zorg. Pluryn heeft zich aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland.

Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG-arts) 
Op locaties zijn soms tandartsen en huisartsen aanwezig. Zij zijn gespecialiseerd in het werken met jongeren met een beperking. Zo niet, dan kan jouw huisarts je eventueel verwijzen naar een AVG-arts, ofwel een Arts Verstandelijk Gehandicapten.
 
Verzekeren van zorg
Iedereen heeft een basis-verzekering voor ziekte. Maar die verzekering vergoedt niet alle zorgkosten. Je kunt dan een ‘aanvullende’ verzekering nemen. Je hebt ook een eigen risico voor ziektekosten. Jij of je ouders kunnen een eigen verzekering kiezen. Pluryn heeft contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars.

Lees meer over zorgverzekeringen bij Wie betaalt wat?

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen