Cursussen

  • Home
  • Jeugd
  • Behandeling
  • Aandacht voor je gezondheid

Aandacht voor je gezondheid

Tijdens je verblijf op een van onze locaties, houden we ook je gezondheid goed in de gaten. Onze artsen zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen met een beperking. Heb je hulp nodig van een specialist, geen probleem.

We hebben goede contacten met psychiaters, revalidatieartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, logopedisten en diëtisten die je verder helpen. Ook als je met iemand wilt praten, zoals een psycholoog of een geestelijk verzorger, zorgen we voor een oplossing. En ben je ernstig ziek, dan bieden we palliatieve zorg. Pluryn heeft zich aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland.

Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG-arts) 
Op locaties zijn soms tandartsen en huisartsen aanwezig. Zij zijn gespecialiseerd in het werken met jongeren met een beperking. Zo niet, dan kan jouw huisarts je eventueel verwijzen naar een AVG-arts, ofwel een Arts Verstandelijk Gehandicapten.
 
In Nijmegen vind je in samenwerking met het Radboudumc een voor de regio unieke AVG-praktijk. De AVG-praktijk is een spreekuur voor mensen met een verstandelijke beperking met een Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG). De artsen van de AVG-praktijk werken bij het Radboudumc.

Meer weten?
Download de folder AVG-praktijk

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen