Expertise

  • Home
  • Jeugd
  • Behandeling
  • Behandeling bij de terreinlocaties

Behandeling bij de terreinlocaties

Soms kunnen kinderen niet thuis blijven wonen. Zij kunnen dan verder werken aan hun toekomst en ontwikkeling bij een behandelcentrum op een terrein. Pluryn heeft veel locaties voor Jeugd. Van daaruit helpen we kinderen en jongeren met complexe problemen.

Meer weten?

Verstuur een mail / download de folder


Jan Pieter Heije in Oosterbeek

Als je ontwikkeling thuis, op school of in de buurt vastloopt, dan helpt Jan Pieter Heije je verder. Dit is een orthopedagogisch behandelcentrum, speciaal voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen (6-23 jaar). Jan Pieter Heije heeft een terreinlocatie in Oosterbeek met twee scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs: het Vierbeek College en De Vaart. De school werkt samen met je leefgroep, wat helpt om je nog gerichter te behandelen. Jan Pieter Heije heeft ook leefgroepen in omliggende dorpen. Daar woon je met andere jongeren samen. Daarna bereid je je in trainingshuizen voor op meer zelfstandigheid.

Meer over Jan Pieter Heije


De Beele in Voorst

Vanaf je jongste jaren krijg je ondersteuning van allerlei hulpverleners. Helpt dat onvoldoende, dan is De Beele in Voorst misschien iets voor jou. De Beele is een orthopedagogisch behandelcentrum voor jongeren (12-21 jaar) met een licht verstandelijke beperking, gedragsproblemen en vaak een lange geschiedenis in de hulpverlening. De intensieve behandeling bij De Beele is gericht op jouw zorgvraag. Als je voldoende hebt geleerd, ga je naar een nieuwe leefgroep voor meer zelfstandigheid. De school op het terrein werkt nauw samen met je leefgroep, wat helpt om je nog gerichter te behandelen. De Beele heeft ook buitenlocaties. Hier bereid je je voor op meer zelfstandigheid.

Meer over De Beele


JeugdzorgPlus

In een JeugdzorgPlus traject kom je alleen terecht via een rechterlijke machtiging. Bij de behandellocaties Eefde en Zeist vind je een veilige en prikkelarme omgeving, waarin je even weg kan zijn uit je thuissituatie. Zo kom je tot rust en kun je jezelf verder ontwikkelen. Je leert er nieuw gedrag en je werkt aan je toekomst. Na een intensieve, gesloten fase, groei je door naar een meer open omgeving. Na enige tijd kun je terugkeren naar je eigen regio.  


Werkenrode Jeugd in Groesbeek

Heb je een lichamelijke of licht verstandelijke beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of chronische ziekte, al dan niet in combinatie met een complexe zorgvraag? Dan kun je terecht bij Werkenrode Jeugd, een orthopedagogisch behandelcentrum voor jongeren van 10 tot 23 jaar. Werkenrode Jeugd heeft een terreinlocatie in Groesbeek. Onderwijs volg je op de Werkenrode School, het Dominicus College of het REA College. Er is ook een speciale voorziening voor de begeleiding en behandeling van kinderen en jongeren met een matig verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen (SGMVB). Werkenrode Jeugd heeft daarnaast woonvoorzieningen in Groesbeek en Nijmegen.

Meer over Werkenrode Jeugd


De Winckelsteegh in Nijmegen

Behandeling en therapie zijn belangrijke onderdelen van de zorg die je bij De Winckelsteegh krijgt. Je kunt er terecht voor gedragsproblemen, maar ook voor medische vragen. Het leven wordt comfortabeler als je minder vast zit aan beperkingen. De behandeling is daar vooral op gericht, zodat de jongere zich zowel fysiek als mentaal zo sterk mogelijk voelt. Gedragswetenschappers werken direct met de jongere of begeleiden de medewerkers in hun werk. Voor ouders en belangenbehartigers is het mogelijk om ondersteuning te krijgen van het maatschappelijk werk. Ook houden een speciale arts en een tandarts praktijk op het terrein. Deze artsen zijn zeer ervaren met het behandelen van deze doelgroep. Bij De Winckelsteegh wonen jongeren en volwassenen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) of een ernstig verstandelijke beperking en sterke gedragsproblemen (EVB+).

Meer weten?

Download de folder


De Glind

Jeugddorp De Glind is een gewoon dorp in de buurt van Barneveld. Hier groeien kinderen op die uit huis geplaatst zijn. Het dorp heeft alles wat je als jongere nodig hebt. Je kunt er wonen in een gezinshuis, naar school gaan en een leerwerktraject volgen. En je hebt er allerlei voorzieningen voor vrijetijd. Eén ding is zeker: je hoort erbij en je doet mee in het dorp. Je krijgt daarbij steun van professionals én van de dorpsbewoners. Dat is de kracht van het Jeugddorp!

Meer over locatie De Glind


Eefde

Kinderen en jongeren van 12 tot 23 jaar kunnen terecht bij Pluryn Eefde. Als jongere met complexe problemen kom je bij Pluryn Eefde terecht in een veilige, prikkelarme omgeving. Je vindt er behandelgroepen voor JeugdzorgPlus en open jeugdzorg. Pluryn Eefde bevindt zich op Landgoed ’t Rijsselt, vlakbij het dorp Eefde. De school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO Eefde) staat ook op het terrein. Er zijn poliklinieken in Zutphen, Arnhem en Winterswijk. Voor dagbehandeling kun je naar Warnsveld.

Meer over locatie Eefde


Almelo

Jongeren met complexe gedragsproblemen kunnen bij Pluryn Almelo terecht voor 24-uurszorg. In een veilige omgeving volg je een programma dat bij jou past. Alles werkt met elkaar samen: behandeling, onderwijs en activiteiten. Daarbij gaan we uit van jouw kracht. We dagen jou en je netwerk uit om te werken aan je ontwikkeling. Samen scheppen we kansen voor jongeren. Het doel is dat je je redt in de samenleving.

Meer over locatie Almelo


Almere

Op de terreinlocatie in Almere verblijven ongeveer 36 jongeren. Het gaat om jongeren van 12-18 jaar  met een normale begaafdheid en complexe problemen. Vier gemengde woongroepen bevinden zich aan de Radioweg. Er is een speciale groep voor jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS).  Het terrein heeft daarnaast voorzieningen voor school, behandeling en vrije tijd. Ambulante teams van Pluryn geven vanuit deze locatie ondersteuning aan gezinnen uit de regio Flevoland.    

Meer over locatie Almere


Maarsbergen

Een ‘normale’ jeugd is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Soms kun je door je problemen nergens terecht. Bij Pluryn in Maarsbergen krijg je de ondersteuning die je nodig hebt. Met een dagprogramma werk je aan je zelfstandigheid. In dat programma vind je alles op het gebied van behandeling, onderwijs en vrije tijd.  Ben je klaar voor de volgende stap? Dan kijken we samen naar een passend vervolg. Locatie Maarsbergen is er voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) of normale begaafdheid en complexe problemen (8 - 23 jaar, Open Jeugdzorg en GGZ)

Meer over locatie Maarsbergen


Lindenhorst in Zeist

Soms zijn problemen heel complex. Een rechter kan dan besluiten dat je kort naar Lindenhorst in Zeist gaat. Dat is beter voor je eigen veiligheid, maar soms ook voor de veiligheid van anderen. Bij Lindenhorst werk je aan je problemen. Het is een besloten omgeving met structuur en regels. Je woont er in een behandelgroep. En je gaat naar school op het terrein. Ook krijg je intensieve behandeling en ondersteuning. Je werkt aan je toekomst met een dagprogramma waar alles in zit: school, behandeling, sport en vrije tijd. Als je er aan toe bent, verhuis je naar een volgende plek. Locatie Lindenhorst in Zeist is er voor jongeren tot 18 jaar met complexe gedragsproblemen en een rechterlijke machtiging voor JeugdzorgPlus.

Meer over locatie Lindenhorst in Zeist

 

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen