Doelgroepen

  • Home
  • Jeugd
  • Behandeling
  • Behandeling in het gezin

Behandeling in het gezin

Een kind met gedragsproblemen kan voor grote spanningen zorgen in een gezin. Soms kunnen ouders de problemen nauwelijks opvangen. Zeker wanneer andere problemen meespelen, bijvoorbeeld op het gebied van huishouden, geld of verbroken relaties. Ouders kunnen bij Pluryn gebruik maken van verschillende behandelvormen en therapieën. Veel behandeling vindt gewoon thuis in het gezin plaats, maar vaak is het belangrijk om de omgeving erbij te betrekken: school, verenigingen en vrienden.

Kind en ouders krijgen begeleiding om beter met de problemen om te gaan. Zo kan het kind (langer) bij de ouders blijven wonen. Maar gezinsbehandeling kan ook helpen om de terugkeer naar huis te versnellen van een jongere die op een (leef)groep woont. Voor jongeren die dagbehandeling krijgen, kan gezinsbehandeling voor extra ondersteuning zorgen in de thuissituatie.

Hieronder staat een overzicht van de behandelvormen thuis, in de wijk of op school.


Naschoolse dagbehandeling

Als ouder van een kind met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen doe je er graag alles aan om het gezin draaiend te houden. Is dit te zwaar, dan helpt extra ondersteuning thuis. In sommige gevallen is juist naschoolse dagbehandeling een goed alternatief. Hier leert je kind (6-18) in een overzichtelijke, veilige omgeving nieuwe vaardigheden aan, waarbij een persoonlijk begeleider een oogje in het zeil houdt. De behandeling vindt na schooltijd plaats: op werkdagen tot 19.00 uur. Deze begeleider biedt ook hulp bij jullie thuis als de gezinssituatie erom vraagt. Dagbehandeling van Pluryn vind je in Arnhem, Nijmegen, Tiel, Eindhoven en Doetinchem.

Vraag direct de folder aan


Gezinsbehandeling (IOG LVB)

Loopt het gezin vast en stapelen problemen zich op? Dan biedt Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG) uitkomst. Een gezinsbegeleider helpt thuis om beter met de situatie om te gaan, zodat het kind (langer) thuis kan blijven wonen. Woont een kind al in een leefgroep? Dan versnelt gezinsbehandeling een eventuele terugkeer naar huis. Gezinsbehandeling is ook mogelijk als kinderen dagbehandeling krijgen.

Vraag direct de folder aan


Gezinsbehandeling - IOG Residentieel

Soms hebben kinderen grote gedragsproblemen. Ze kunnen dan niet meer thuis wonen. Dat is een grote verandering voor het hele gezin. Gezinsbehandeling Residentieel kan gezinnen helpen. Samen met het gezin onderzoekt de behandelaar hoe zij problemen en patronen kunnen veranderen. En hoe het netwerk van het gezin hierbij kan helpen. Gezinsbehandeling duurt maximaal zes maanden. De gesprekken vinden plaats bij Pluryn, locatie Hoenderloo. Of wanneer dit niet mogelijk is: bij het gezin thuis. Komt het kind dan weer thuis wonen, dan is er een grotere kans dat het daarna goed blijft gaan.

Vraag direct de folder aan


Gezins- en woonbegeleiding

Als je niet meer weet hoe je jouw kind (0-18) met gedragsproblemen het best kunt opvoeden, dan biedt gezins- en woonbegeleiding uitkomst. Een gezinsbegeleider helpt met praktische, opvoedkundige zaken. Onder meer door te kijken hoe je als gezin met elkaar praat en omgaat, wat er ’s morgens tijdens het ontbijt gebeurt en of je duidelijk en consequent bent in de omgang met je kind(eren).  

Vraag direct de folder aan


Multi Systeem Therapie (MST)

Multi Systeem Therapie is een effectieve behandeling voor jongeren en kinderen van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen. Ook als de jongere niet wil meewerken, kan de MST-behandeling toch starten. De therapeut werkt met de hele omgeving rond de jongere: gezin, familie, school, vrienden en de buurt. MST gaat uit van de krachten en sterke kanten van het gezin. Dankzij de 24 uur bereikbaarheid kan MST op elk moment hulp inzetten. Uit onderzoek blijkt dat MST aanslaat: het programma voorkomt uithuisplaatsing, vergroot de betrokkenheid van de jongere bij school/ werk en voorkomt terugval.

Vraag direct de folder aan


Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT)

Als ouder kun je de thuisbehandeling van je kind (12-18) breder trekken dan het gezin alleen. Is er sprake van verschillende problemen, zoals een psychische stoornis in combinatie met een drugsverslaving? Dan is MDFT (Multi Dimensionele Familie Therapie) een goed alternatief. Tijdens deze intensieve gezinstherapie werkt een therapeut aan een betere omgang tussen alle gezinsleden. Tegelijkertijd neemt de ‘familietherapie’ omgevingsfactoren zoals school, werk en vrienden mee om het gedrag van de jongere positief te beïnvloeden. Dit vanuit het idee dat problemen en omgeving onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Vraag direct de folder aan


GezinsFact

Zoek je hulp bij problemen met je kind? GezinsFACT kan helpen. Deze uitgebreide behandeling krijg je thuis. Er staan 24 uur per dag mensen klaar voor het kind en het gezin. Je krijgt hulp bij wonen, werk, school, (samen)leven, geldzaken en psychiatrische problemen. Daardoor verminderen de problemen en kun je stappen vooruit gaan maken. Zo gaat het thuis weer beter. Met de jongere en het hele gezin. Voor GezinsFact kun je terecht als je in de regio Utrecht woont.

Vraag direct de folder aan


Stop Nu Ander Plan (SNAP)

SNAP is voor kinderen onder de 12 jaar die flink in de problemen komen. Of zelfs in contact met de politie. Lukt het zelfs de ouders niet dit gedrag te veranderen? Dan kan SNAP helpen. SNAP helpt kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders. Kind en ouders krijgen hulp zodat het thuis, op school en op straat beter met je gaat. Zo blijft het kind uit de problemen. SNAP duurt 13 weken en is er voor jongens en meisjes. Voor SNAP kun je terecht als je in Flevoland woont.

Vraag direct de folder aan


Nieuwe Perspectieven (NP)

Je moet veel kunnen om in onze wereld mee te doen. Ook als jongere. Bijvoorbeeld je dag indelen, met geld omgaan en problemen op een goede manier oplossen. Lukken die dingen jou niet? Kom je in de problemen of zelfs in aanraking met justitie? Pluryn kan je helpen met Nieuwe Perspectieven. Je leert dan hoe je dingen anders kunt doen. Gewoon bij jou thuis, op school, bij de vereniging of op het werk. Nieuwe Perspectieven duurt 6 maanden en is er voor jongeren van 12 tot maximaal 23 jaar. Voor Nieuwe Perspectieven kun je terecht als je in de regio Utrecht, Gelderland of Overijssel woont.

Vraag direct de folder aan


Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer (NPT)

Zit jij vast in een jeugdinrichting en kom je binnenkort vrij? Of ben je sinds kort weer vrij? Pluryn helpt je met Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer (NPT). Je leert hier hoe je problemen goed kunt oplossen. En ook hoe je praktische zaken regelt en met mensen omgaat. Door dingen anders te gaan doen, kun je weer goed meedoen in de maatschappij. Zo blijf je uit de problemen. Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer duurt meestal een jaar. NPT is voor jongeren van 16 tot 24. Voor Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer kun je terecht als je in de regio Utrecht, Gelderland of Overijssel woont.

Vraag direct de folder aan


Nieuwe autoriteit

Jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar kunnen ernstige gedragsproblemen hebben. Denk aan spijbelen, drugsgebruik, geweld en intimidatie. Ouders voelen zich machteloos. Ze zijn met hun kind in een negatief patroon terecht gekomen. Waarbij de problemen steeds erger worden. Speciaal voor deze ouders is de groepstraining Nieuwe Autoriteit. De training helpt ouders het grensoverschrijdende gedrag van hun kind te stoppen. Zonder dat het verder uit de hand loopt. De boodschap aan hun kind is: ‘Ik ben jouw ouder en ik geef om je. Maar zo wil ik niet doorgaan. Ik doe alles wat ik kan om de situatie te veranderen’.

Waar: Hoenderloo

Vraag direct de folder aan

Download folders hulp aan jongeren met gedragsproblemen

Pluryn helpt jongeren gedragsproblemen. Hoe Pluryn kan helpen, lees je in onze folders. Vul je naam en e-mailadres in en kruis de gewenste folder aan. Je krijgt dan een downloadlink per e-mail toegestuurd.

Bij vakken met * is invullen verplicht. Vraag is niet verplicht.Abonneer mij op de nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden *

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen

Pluryn maakt gebruik van essentiële cookies, cookies ter verbetering van de website en social media en reclame cookies om u optimaal van dienst te zijn.
Als u hiermee akkoord gaat, kunt u gewoon verder gaan. Hier kunt u indien gewenst uw cookie-instellingen aanpassen.

Akkoord