Doelgroepen

  • Home
  • Jeugd
  • Behandeling
  • Behandeling in het gezin

Behandeling in het gezin

Een kind met gedragsproblemen kan voor grote spanningen zorgen in een gezin. Soms kunnen ouders de problemen nauwelijks opvangen. Zeker wanneer andere problemen meespelen, bijvoorbeeld op het gebied van huishouden, geld of verbroken relaties. Ouders kunnen bij Pluryn gebruik maken van verschillende behandelvormen en therapieën. Veel behandeling vindt gewoon thuis in het gezin plaats, maar vaak is het belangrijk om de omgeving erbij te betrekken: school, verenigingen en vrienden.

Kind en ouders krijgen begeleiding om beter met de problemen om te gaan. Zo kan het kind (langer) bij de ouders blijven wonen. Maar gezinsbehandeling kan ook helpen om de terugkeer naar huis te versnellen van een jongere die op een (leef)groep woont. Voor jongeren die dagbehandeling krijgen, kan gezinsbehandeling voor extra ondersteuning zorgen in de thuissituatie.

Hieronder staat een overzicht van de behandelvormen thuis, in de wijk of op school.


Naschoolse dagbehandeling

Als ouder van een kind met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen doe je er graag alles aan om het gezin draaiend te houden. Is dit te zwaar, dan helpt extra ondersteuning thuis. In sommige gevallen is juist naschoolse dagbehandeling een goed alternatief. Hier leert je kind (6-18) in een overzichtelijke, veilige omgeving nieuwe vaardigheden aan, waarbij een persoonlijk begeleider een oogje in het zeil houdt. De behandeling vindt na schooltijd plaats: op werkdagen tot 19.00 uur. Deze begeleider biedt ook hulp bij jullie thuis als de gezinssituatie erom vraagt. Dagbehandeling van Pluryn vind je in Arnhem, Nijmegen, Tiel, Eindhoven en Doetinchem.

Vraag direct de folder aan


Gezinsbehandeling (IOG LVB)

Loopt het gezin vast en stapelen problemen zich op? Dan biedt Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG) uitkomst. Een gezinsbegeleider helpt thuis om beter met de situatie om te gaan, zodat het kind (langer) thuis kan blijven wonen. Woont een kind al in een leefgroep? Dan versnelt gezinsbehandeling een eventuele terugkeer naar huis. Gezinsbehandeling is ook mogelijk als kinderen dagbehandeling krijgen.

Vraag direct de folder aan


Gezins- en woonbegeleiding

Als je niet meer weet hoe je jouw kind (0-18) met gedragsproblemen het best kunt opvoeden, dan biedt gezins- en woonbegeleiding uitkomst. Een gezinsbegeleider helpt met praktische, opvoedkundige zaken. Onder meer door te kijken hoe je als gezin met elkaar praat en omgaat, wat er ’s morgens tijdens het ontbijt gebeurt en of je duidelijk en consequent bent in de omgang met je kind(eren).  

Vraag direct de folder aan


Multi Systeem Therapie (MST)

Multi Systeem Therapie is een effectieve behandeling voor jongeren en kinderen van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen. Ook als de jongere niet wil meewerken, kan de MST-behandeling toch starten. De therapeut werkt met de hele omgeving rond de jongere: gezin, familie, school, vrienden en de buurt. MST gaat uit van de krachten en sterke kanten van het gezin. Dankzij de 24 uur bereikbaarheid kan MST op elk moment hulp inzetten. Uit onderzoek blijkt dat MST aanslaat: het programma voorkomt uithuisplaatsing, vergroot de betrokkenheid van de jongere bij school/ werk en voorkomt terugval.

Vraag direct de folder aan


Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT)

Als ouder kun je de thuisbehandeling van je kind (12-18) breder trekken dan het gezin alleen. Is er sprake van verschillende problemen, zoals een psychische stoornis in combinatie met een drugsverslaving? Dan is MDFT (Multi Dimensionele Familie Therapie) een goed alternatief. Tijdens deze intensieve gezinstherapie werkt een therapeut aan een betere omgang tussen alle gezinsleden. Tegelijkertijd neemt de ‘familietherapie’ omgevingsfactoren zoals school, werk en vrienden mee om het gedrag van de jongere positief te beïnvloeden. Dit vanuit het idee dat problemen en omgeving onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Vraag direct de folder aan

Download folders hulp aan jongeren met gedragsproblemen

Pluryn helpt jongeren gedragsproblemen. Hoe Pluryn kan helpen, lees je in onze folders. Vul je naam en e-mailadres in en kruis de gewenste folder aan. Je krijgt dan een downloadlink per e-mail toegestuurd.

Bij vakken met * is invullen verplicht 

Abonneer mij op de nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden *

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen

Pluryn maakt gebruik van essentiële cookies, cookies ter verbetering van de website en social media en reclame cookies om u optimaal van dienst te zijn.
Als u hiermee akkoord gaat, kunt u gewoon verder gaan. Hier kunt u indien gewenst uw cookie-instellingen aanpassen.

Akkoord