• Home
  • Jeugd
  • Behandeling
  • Behandeling in het gezin

Behandeling in het gezin

Een kind met gedragsproblemen zorgt voor grote spanningen in een gezin. Soms kunnen ouders de problemen nauwelijks opvangen. Zij kunnen bij Pluryn terecht voor verschillende behandelvormen en therapieën. Veel behandeling is gewoon thuis in het gezin. Maar vaak is het belangrijk om de omgeving erbij te betrekken: school, verenigingen en vrienden. Kind en ouders krijgen begeleiding om beter met de problemen om te gaan. Zo kan het kind (langer) thuis blijven wonen. Of sneller naar huis terug keren.
Hieronder vind je een overzicht van behandeling thuis, in de wijk of op school.
Gezinsondersteuning

Gezinsbehandeling (IAG)

Loopt het gezin vast en stapelen problemen zich op? Dan biedt gezinsbehandeling uitkomst. Een gezinsbegeleider helpt thuis om beter met de situatie om te gaan. Zo kan het kind (langer) thuis blijven wonen. Woont het kind al in een leefgroep? Dan versnelt gezinsbehandeling een eventuele terugkeer naar huis. Gezinsbehandeling is ook mogelijk als kinderen dagbehandeling krijgen. Een andere naam voor gezinsbehandeling is IAG: Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling. Voor IAG kun je terecht in de regio Nijmegen, Arnhem, Eindhoven, regio Twente/Almelo en regio Rivierenland.

Download de folder IAG

Intermetzo-Jeugdzorg_Woongroep-wijk

Multi Systeem Therapie (MST)

Multi Systeem Therapie is een effectieve behandeling voor jongeren en kinderen van 10 tot 19 jaar met ernstige gedragsproblemen. Ook als de jongere niet wil meewerken, kan de MST-behandeling toch starten. De therapeut werkt met de hele omgeving rond de jongere: gezin, familie, school, vrienden en de buurt. MST gaat uit van de krachten en sterke kanten van het gezin. Dankzij de 24 uur bereikbaarheid kan MST op elk moment hulp inzetten. Uit onderzoek blijkt dat MST aanslaat: het programma voorkomt uithuisplaatsing, vergroot de betrokkenheid van de jongere bij school/ werk en voorkomt terugval. MST is er voor normaal begaafde jongeren en voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Je kunt voor MST terecht in de regio Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen, Achterhoek, Zutphen en Foodvalley. Pluryn is in het bezit van het Keurmerk MST.

Download de folder MST

Jeugdmodellen_103_700-440

GezinsFACT

Zoek je hulp bij problemen met je kind? GezinsFACT kan helpen. Deze uitgebreide behandeling krijg je thuis. Er staan 24 uur per dag mensen klaar voor het kind en het gezin. Je krijgt hulp bij wonen, werk, school, (samen)leven, geldzaken en psychiatrische problemen. Daardoor verminderen de problemen en kun je stappen vooruit gaan maken. Zo gaat het thuis weer beter. Met de jongere en het hele gezin. Voor GezinsFact kun je terecht als je in de regio's Gelderland, Twente, Flevoland en Utrecht woont.

Download de folder GezinsFACT

Jeugdmodellen_37_700-440

Nieuwe Perspectieven (NP)

Je moet veel kunnen om in onze wereld mee te doen. Ook als jongere. Bijvoorbeeld je dag indelen, met geld omgaan en problemen op een goede manier oplossen. Lukken die dingen jou niet? Kom je in de problemen of zelfs in aanraking met justitie? Pluryn kan je helpen met Nieuwe Perspectieven. Je leert dan hoe je dingen anders kunt doen. Gewoon bij jou thuis, op school, bij de vereniging of op het werk. Nieuwe Perspectieven duurt 12 maanden en is er voor jongeren van 12 tot maximaal 23 jaar. Voor Nieuwe Perspectieven kun je terecht als je in de regio Utrecht, Gelderland of Overijssel woont.

Download folder NP    Leaflet voor professionals

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen