Jeugdmodellen-_100_-(1)

"Dagbehandeling heeft ons weer grip op het leven gegeven”

Bram kwam tot bloei in een andere omgeving

Het hebben van een kind dat extra zorg nodig heeft, in welke vorm dan ook, vraagt veel van een gezin. De constante aandacht en verstoringen zorgen voor overbelasting: “Als ouders denk je dat je het samen wel redt, totdat je erachter komt dat de situatie onhoudbaar is.” Het overkwam Ingrid, de moeder van Bram, een jongen met een licht verstandelijke beperking en ADHD: “Toen onze andere zoon allerlei lichamelijke spanningsklachten kreeg, beseften we dat het zo niet langer kon.” 

“Bram was snel boos en overprikkeld. En zelf liepen we al langer op onze tenen. Er moest iets gebeuren. Gelukkig kon Bram snel bij de (Naschoolse) Dagbehandeling van Pluryn in Nijmegen terecht.” Dagbehandeling is gericht op hulp bij opvoeding en onderwijs. Het wordt ingezet als een kind vastloopt in zijn of haar ontwikkeling, thuis of op school. Ook als ouders vastlopen in de opvoeding biedt dagbehandeling uitkomst: “Achteraf gezien zaten we op dat moment al ver over onze grens heen. Brams aanmelding bracht de rust terug in het gezin.”  
 
Anders dan met ambulante begeleiding aan huis, is een kind met dagbehandeling een paar uur uit huis. Dit heeft, voor zowel het kind als het gezin, veel invloed op de overbelaste situatie in het gezin. Bram werd vijf dagen per week na school opgehaald voor dagbehandeling: “Alleen al het samen kunnen eten zonder verstoringen gaf ons veel rust, maar ook de ruimte om - met de door dagbehandeling geboden handvatten - de verzorging van Bram met hernieuwde energie op te pakken. Tegelijkertijd gaf het Bram juist de structuur en rust die hij nodig had om zich te kunnen ontwikkelen.” 
 
Doelen 
Samen met de ouders en het kind wordt er bij Dagbehandeling Nijmegen een persoonlijk dagprogramma opgesteld, waarin Brams doelen en aandachtspunten vermeld staan: “Die werden deels bepaald op basis van het gedrag dat Bram thuis en bij dagbehandeling liet zien. Met deze doelen konden we ook thuis aan de slag. Zo was één van Brams doelen om zelfstandiger te worden; bijvoorbeeld leren koken en boodschappen doen. Daar hebben we met z’n allen ontzettend hard aan gewerkt. Die samenwerking, met de begeleiders en de maatschappelijk werker, was heel fijn en constructief. Omdat wij Bram zelf elke dag ophaalden, deelden we dagelijks onze wederzijdse ervaringen en werden de doelstellingen hierop aangescherpt. Het was dus echt maatwerk.”  

Eenzaam 

Ook voor Brams sociale ontwikkeling bleek dagbehandeling een schot in de roos: “Bram had weinig aansluiting op school en in de wijk. Het maken van contact met anderen was voor hem niet vanzelfsprekend. Hij was daardoor vaak eenzaam en sociaal onhandig. Bij dagbehandeling leerde hij onder begeleiding samen spelen met andere kinderen en maakte hij zijn eerste vrienden. Dat was iets wat wij hem in de thuissituatie niet hadden kunnen bieden”, legt Ingrid uit: “Bram heeft het bovendien ook altijd ontzettend naar zijn zin gehad bij de dagbehandeling. Het voelde als zijn tweede thuis!” 

Toekomst 
Inmiddels is Bram de tienerjaren gepasseerd en heeft zich ontwikkeld tot een leuke en sociale jongen: “Hij woont nog thuis en gaat vier dagen in de week naar BliXem, een maatschappelijke onderneming van Pluryn, waar hij als dagbesteding in de bediening werkt. Zijn traject bij Dagbehandeling Nijmegen heeft Bram, maar ook ons als gezin, ontzettend veel gebracht; Het heeft ons weer grip op ons leven gegeven.” 

* Brams naam is geanonimiseerd

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen