Testiomonial-Brian

Hoe werkt het precies in Brians hoofd en hoe ga je daar op de juiste manier mee om?

“Met de juiste handvatten komen we een heel eind”

“Als ouder zoek je het probleem toch bij jezelf”, bekent Tosca. “Maar we wisten gewoon niet hoe we op de juiste manier met Brian om moesten gaan.” Inmiddels krijgt Brian (9) begeleiding bij Noordkriek, de naschoolse dagbehandeling van Pluryn in Arnhem. Daarnaast krijgen de ouders voor thuis ook handvatten aangereikt in de begeleiding van hun zoon. In slechts een half jaar tijd maken ze samen flinke stappen.

“Toen Brian naar de basisschool ging, merkten we dat hij anders was”, herinnert moeder Tosca zich. “Hij reageerde soms vreemd op andere kinderen en ook thuis kwam er steeds meer strijd.” Na onderzoek krijgt Brian de diagnose ADHD en blijkt dat hij ook een licht verstandelijke beperking heeft.

Woede uitbarstingen
Het wordt voor de ouders steeds moeilijker om het gedrag van Brian te handhaven. Regelmatig heeft hij woede uitbarstingen waarbij hij schreeuwt en om zich heen slaat. Brians moeder zit met de handen in het haar. Doordeweeks kan zij de zorg om Brian niet delen omdat haar man voor zijn werk veel van huis is. “Ik werd zelfs depressief”, vertelt Tosca.

Kortom, de rust in huis moet terugkeren. Hiervoor moeten de ouders Brian beter leren begrijpen en op een andere manier met hem leren omgaan. “Ik pak alle hulp aan die ik kan krijgen”, vertelt Tosca. “Bij Pluryn leren we nu wat het inhoudt om een kind met een licht verstandelijke beperking te begeleiden. We doen er alles aan zodat hij straks zelfstandig verder kan en zelf dingen durft te ondernemen.”

Zelf werkt Brian bij Noordkriek hard aan zijn zelfinzicht en het vergroten van zijn zelfvertrouwen. Ook krijgt hij ondersteuning in het vormgeven van sociale contacten en vrijetijdsbesteding. “Brian is een lieve, sociale jongen. Iedereen speelt graag met hem”, vertelt persoonlijk begeleider Manon Bosman. “Om zichzelf beter te leren kennen heeft Brian een ik-boek gemaakt. Hierin leert hij ook over zijn ADHD. Daarnaast hebben we samen bedacht wat papa en mama kunnen doen om hem te helpen.”

Duim omhoog
Brian heeft baat bij structuur, herhaling en een positieve benadering. Wat hem daarbij enorm motiveert is het beloningssysteem waarmee je bij goed gedrag een ‘duim omhoog’ verdient. Bij drie duimen ontvang je een muntje waarmee je spaart voor een beloning. “Dit werkt zo goed dat de ouders dit thuis overnemen”, vertelt Manon. “Met dit soort handvatten begrijpen de ouders steeds beter hoe het werkt in Brians hoofd en wordt het makkelijker om met elkaar om te gaan.”

Dat de behandeling in zo’n korte tijd z’n vruchten afwerpt, komt mede doordat de ouders bereid zijn om ook thuis de lijn door te trekken en de samenwerking aan te gaan. “Ik zie het allemaal weer positief in”, vertelt Tosca. “Brian is in een half jaar enorm gegroeid. We begrijpen elkaar beter en Brian is veel makkelijker te benaderen. Deze verandering brengt enorm veel rust in ons gezin en daardoor ben ik zelf ook relaxter.”

* De personen in dit verhaal zijn geanonimiseerd


Traject voor behandeling en gezinsondersteuning

1

Problematiek vaststellen

Kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problematiek als ADHD kunnen vast lopen in het dagelijks leven. Soms zijn ze thuis moeilijk te handhaven. Een diagnose is de eerste stap.
2

Plan van aanpak voor behandeling

Ouders zoeken hulp. Samen met Pluryn komen zij tot een plan van aanpak. Door naschoolse dagbehandeling en ondersteuning thuis kan de thuissituatie verbeteren.
3

Aan de slag

Kinderen leren op de dagbehandeling met leeftijdgenoten omgaan. Ook leren zij hun eigen gedrag beter te begrijpen, bijvoorbeeld met psycho-educatie.
4

Ouders kunnen hun leven weer oppakken

Kinderen met LVB baat hebben bij structuur, korte instructies, herhaling en positieve benadering. Ouders krijgen hiervoor tips. Doel is dat zorg uiteindelijk niet meer nodig is.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen