Karim_middelgroot

"Keihard investeren leverde een betaalde baan als stratenmaker op"

Karims verhaal

“Vroeger reageerde ik mij weleens af op een muur ofzo”

‘Karim is duidelijk niet gemaakt om binnen het leslokaal bezig te zijn met het ontwikkelen van zijn didactische vaardigheden’, meldt het verslag over de middelbare schooltijd van de inmiddels 18-jarige Karim. “Klopt”, beaamt deze lachend. “Laat mij maar buiten rondstappen en mijn ding doen.”

Zo’n vier jaar geleden valt Karim uit in het reguliere onderwijs. Door ADHD heeft hij extra behoefte aan begeleiding, maar dat kan de school hem daar niet bieden. Karim had een tussenstop in een reboundvoorziening, een tijdelijke opvang voor leerlingen die door (gedrags)problemen niet meer op school terecht kunnen. Daarna komt hij bij De Bolster. Een school van Pluryn voor speciaal onderwijs waar hij veel beter op zijn plek zit.

Stratenmakerij
Althans, zolang die plek maar niet daadwerkelijk in de schoolbanken betekent. “Ik ben niet gemaakt om in de klas te zitten”, grijnst Karim. Gelukkig spelen ze daar bij De Bolster snel op in en zetten ze samen in op een stageprogramma. Karim begint in de groenvoorziening, maar switcht later naar stratenmakerij. “Aanvankelijk was de begeleidingsbehoefte groot”, herinnert stagebegeleider Peter Schmidt van De Bolster zich. “Met veel geduld en herhaling ging het beter. Uiteindelijk heeft dat een betaalde plaatsing opgeleverd en daar zijn wij bij De Bolster erg trots op.”

Karim is zelf allerminst onder de indruk van zijn prestatie. “Ik wil mijn eigen centen verdienen en geen uitkering trekken”, is zijn nuchtere commentaar. “Dus moet ik er zelf voor werken.” Op zijn werk als stratenmaker is Karim inmiddels helemaal op z’n plek. “Ik kwam er als leek binnen, maar heb heel veel geleerd. En het is mooi werk”, vindt hij. “Het is fijn om aan het eind van de dag te zien wat je gedaan hebt.”

Naast het leren van het stratenmakersvak werkte Karim ook hard aan zichzelf. ‘Hoe toon je empathisch vermogen?’ en ‘Hoe ga je om met emoties?’ zijn punten in het ontwikkelplan waar hij op De Bolster aan werkte. “Als ik vroeger boos was, reageerde ik mij af op een muur ofzo”, vertelt Karim. “Nu ga ik er anders mee om en haal ik sneller mijn schouders op.”

Investeren
Zelf verbergt Karim zijn trots over zijn ontwikkeling nog een beetje. Zijn ouders daarentegen zijn openlijk super trots op hem. “Wij hebben natuurlijk zo onze zorgen gehad om Karim”, bekent vader Mustafa. “En in het proces om je kind te helpen weet je als ouder nooit of je de goede beslissingen neemt. Wij willen natuurlijk oneindig in Karim investeren maar dat moet wel van twee kanten komen. Gelukkig is het goed gekomen.”

Karims eerstvolgende doel is zijn rijbewijs halen. “Betaal ik van mijn eigen salaris”, vertelt hij trots. “En daarna koop ik een dikke auto. Natuurlijk ook van mijn eigen geld. Of wil je misschien nog investeren pa?”. Vader lacht en kaatst de bal direct terug: “Soms is het voor ouders de beste investering om juist niet te investeren Karim.”

Traject voor leren en werken

1

Passend Onderwijs

Leerlingen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek vallen vaak uit in het reguliere onderwijs. Zij hebben baat bij passende leerplekken op scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs (so/vso).
2

Dagbehandeling en therapie

Op een (v)so-school werken jongeren tevens aan hun gedrag. Indien nodig aangevuld met naschoolse dagbehandeling en ondersteuning thuis in de vorm van gezinsondersteuning, intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling (IOG) of multi-systeem therapie (MST).
3

Stages en vrijwilligerswerk

Leerlingen in het speciaal onderwijs leren het best in de praktijk. Stages en leerplekken bij maatschappelijke ondernemingen, instellingen en bedrijven helpen jongeren bovendien bij het ontdekken waar hun talenten en interesses liggen.
4

Ondersteuning bij werk zoeken

Samen met een jobcoach gaan jongeren op zoek naar een passende baan. Dat kan een betaalde baan zijn of een vorm van vrijwilligerswerk. Doorgroeien naar een baan met loonwaarde hoort ook bij vrijwilligerswerk tot de mogelijkheden.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Whatsapp

Zorg aanvragen