• Home
  • Jeugd
  • Thuis & in de wijk
  • Behandeling en ondersteuning bij opvoeding

Behandeling en hulp bij opvoeding

 

Een kind met een beperking en/of gedragsproblemen kan voor spanningen zorgen in het gezin. Gezinsondersteuning en behandeling kan dan een oplossing zijn. Ouder(s) krijgen hulp die vooral gericht is op de opvoeding.  Soms is een combinatie van verschillende hulpvormen de beste oplossing, bijvoorbeeld dagbehandeling en gezinsbehandeling.

Hieronder vind je meer informatie over de verschillende manieren waarop Pluryn thuis en in de wijk kan ondersteunen. Neem voor vragen over de meest geschikte hulpvorm gerust contact op met ons klantenbureau.


Dagbehandeling

Als ouder doe je er graag alles aan om het gezin draaiend te houden. Is dit te zwaar, dan helpt extra ondersteuning. Vaak is dagbehandeling een goede oplossing. Hier leren kinderen (5-23) in een overzichtelijke, veilige omgeving nieuwe vaardigheden aan. Een persoonlijk begeleider houdt daarbij een oogje in het zeil. De behandeling vindt plaats tijdens of na schooltijd. Deze begeleider biedt ook hulp thuis als dat nodig is.

Meer weten?
Verstuur een mail / locaties voor dagbehandeling


Gezinsbehandeling (IAG)

Loopt het gezin vast en stapelen problemen zich op? Dan biedt Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) uitkomst. Een gezinsbegeleider helpt thuis om beter met de situatie om te gaan, zodat het kind (langer) thuis kan blijven wonen. Woont een kind al in een leefgroep? Dan versnelt gezinsbehandeling een eventuele terugkeer naar huis. Gezinsbehandeling is ook mogelijk als kinderen dagbehandeling krijgen. IAG is er voor kinderen met gedragsproblemen en een licht verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Voor IAG kun je terecht in de regio Nijmegen, Arnhem, Achterhoek en Rivierenland.

Meer weten?
Verstuur een mail/ download de folder


Multi Systeem Therapie (MST)

Multi Systeem Therapie is een behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen. Ook als de jongere niet wil meewerken, kan de MST-behandeling toch starten. De therapeut werkt met de hele omgeving rond de jongere: gezin, familie, school, vrienden en de buurt. MST gaat uit van de krachten en sterke kanten van het gezin. Dankzij de 24 uur bereikbaarheid kan MST op elk moment hulp inzetten. Uit onderzoek blijkt dat MST aanslaat: het programma voorkomt uithuisplaatsing, vergroot de betrokkenheid van de jongere bij school/ werk en voorkomt terugval. Je kunt voor MST terecht in de regio Arnhem en Nijmegen.

Meer weten?
Verstuur een mail/ download de folder


Behandelcentrum Nijmegen: specialistische hulp dichtbij

Kinderen en jongeren met complexe problemen wonen vaak gewoon thuis, in de wijk. Dat gaat niet altijd vanzelf. Het kan zorgvragen oproepen, waarop ouders en zorgverleners geen antwoord hebben. Behandelcentrum Nijmegen is er voor die vragen in de regio Nijmegen. Zoek je specialistische behandeling, maar weet je niet hoe die kunt vinden? Behandelcentrum Nijmegen kan je dan helpen.

Meer weten?
Bekijk de pagina van Pluryn Behandelcentrum Nijmegen 

Folder downloaden


AVG-praktijk: spreekuur voor mensen met verstandelijke beperkingen

Mensen met verstandelijke beperkingen kunnen voor de meeste medische zorg heel goed bij hun eigen huisarts terecht. De huisarts kan verwijzen naar een Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) voor advies en ondersteuning. De AVG kent de gezondheidsproblemen van mensen met een verstandelijke beperking. De AVG is ook gewend hiermee om te gaan. Een AVG luistert goed, heeft tijd voor de patiënt, herkent problemen eerder en geeft zorgvuldig advies. De AVG is geen vervanging van de eigen huisarts, maar heeft een aanvullende en consulterende rol. De patiënt blijft bij de eigen huisarts.

In Nijmegen vind je in samenwerking met het Radboudumc een voor de regio unieke AVG-praktijk. De AVG-praktijk is een spreekuur voor mensen met een verstandelijke beperking met een Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG). De artsen van de AVG-praktijk werken bij het Radboudumc.

Download folder AVG-praktijk Nijmegen 


GezinsFact

Zoek je hulp bij problemen met je kind? GezinsFACT kan helpen. Deze uitgebreide behandeling krijg je thuis. Er staan 24 uur per dag mensen klaar voor het kind en het gezin. Je krijgt hulp bij wonen, werk, school, (samen)leven, geldzaken en psychiatrische problemen. Daardoor verminderen de problemen en kun je stappen vooruit gaan maken. Zo gaat het thuis weer beter. Met de jongere en het hele gezin. Voor GezinsFact kun je terecht als je in de regio's Gelderland, Twente, Flevoland en Utrecht woont.

Download de folder GezinsFact


Stop Nu Ander Plan (SNAP)

SNAP is voor kinderen onder de 12 jaar die flink in de problemen komen. Of zelfs in contact met de politie. Lukt het zelfs de ouders niet dit gedrag te veranderen? Dan kan SNAP helpen. SNAP helpt kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders. Kind en ouders krijgen hulp. Zodat het thuis, op school en op straat beter met hen gaat. Zo blijft het kind uit de problemen. SNAP duurt 13 weken en is er voor jongens en meisjes. Voor SNAP kun je terecht als je in Flevoland woont.

Download de folder SNAP

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen