• Home
  • Jeugd
  • Thuis & in de wijk
  • Hulp bij opvoeding

Hulp bij opvoeding

Een kind met een beperking en/of gedragsproblemen kan voor spanningen zorgen in het gezin. Gezinsondersteuning kan dan een oplossing zijn. Ouder(s) krijgen hulp die vooral gericht is op de opvoeding.

Samen met de ouder(s) kijkt de gezinsbegeleider wat er goed gaat. Maar ook waaraan het gezin wil werken. De begeleiding kan zich bijvoorbeeld richten op: hoe je met elkaar praat en omgaat; duidelijk en consequent zijn, of een gesprek op school. De hulp kan ook heel praktisch zijn. Deze ondersteuning is er voor gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar met een licht verstandelijke beperking.

Meer weten?

Lees hier meer over verschillende vormen van hulp voor het gezin.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen