• Home
  • Jeugd
  • Thuis & in de wijk
  • Ambulante gezinsbehandeling en ondersteuning bij opvoeding

Ambulante behandeling bij opvoeding

 

Een kind met een beperking en/of gedragsproblemen kan voor spanningen zorgen in het gezin. Gezinsondersteuning en behandeling kan dan een oplossing zijn. Ouder(s) krijgen hulp die vooral gericht is op de opvoeding.  Soms is een combinatie van verschillende hulpvormen de beste oplossing, bijvoorbeeld dagbehandeling en gezinsbehandeling.

Hieronder vind je meer informatie over de verschillende manieren waarop Pluryn thuis en in de wijk kan ondersteunen. Neem voor vragen over de meest geschikte hulpvorm gerust contact op met ons klantenbureau.


Dagbehandeling

Als ouder doe je er graag alles aan om het gezin draaiend te houden. Is dit te zwaar, dan helpt extra ondersteuning. Vaak is dagbehandeling een goede oplossing. Hier leren kinderen (5-23) in een overzichtelijke, veilige omgeving nieuwe vaardigheden aan. Een persoonlijk begeleider houdt daarbij een oogje in het zeil. De behandeling vindt plaats tijdens of na schooltijd. Deze begeleider biedt ook hulp thuis als dat nodig is.

Meer weten?
Verstuur een mail / locaties voor dagbehandeling


Gezinsbehandeling (IAG)

Loopt het gezin vast en stapelen problemen zich op? Dan biedt Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) uitkomst. Een gezinsbegeleider helpt thuis om beter met de situatie om te gaan, zodat het kind (langer) thuis kan blijven wonen. Woont een kind al in een leefgroep? Dan versnelt gezinsbehandeling een eventuele terugkeer naar huis. Gezinsbehandeling is ook mogelijk als kinderen dagbehandeling krijgen. IAG is er voor kinderen met gedragsproblemen en een licht verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Voor IAG kun je terecht in de regio Nijmegen, Arnhem, Eindhoven, regio Twente/Almelo en Rivierenland.

Meer weten?
Verstuur een mail/ download de folder


Multi Systeem Therapie (MST)

Multi Systeem Therapie is een behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen. Ook als de jongere niet wil meewerken, kan de MST-behandeling toch starten. De therapeut werkt met de hele omgeving rond de jongere: gezin, familie, school, vrienden en de buurt. MST gaat uit van de krachten en sterke kanten van het gezin. Dankzij de 24 uur bereikbaarheid kan MST op elk moment hulp inzetten. Uit onderzoek blijkt dat MST aanslaat: het programma voorkomt uithuisplaatsing, vergroot de betrokkenheid van de jongere bij school/ werk en voorkomt terugval. Je kunt voor MST terecht in de regio Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen, Achterhoek, Zutphen en Foodvalley. Pluryn bezit het Keurmerk MST.

Meer weten?
Verstuur een mail/ download de folder


GezinsFact

Zoek je hulp bij problemen met je kind? GezinsFACT kan helpen. Deze uitgebreide behandeling krijg je thuis. Er staan 24 uur per dag mensen klaar voor het kind en het gezin. Je krijgt hulp bij wonen, werk, school, (samen)leven, geldzaken en psychiatrische problemen. Daardoor verminderen de problemen en kun je stappen vooruit gaan maken. Zo gaat het thuis weer beter. Met de jongere en het hele gezin. Voor GezinsFact kun je terecht als je in de regio's Gelderland, Twente, Flevoland en Utrecht woont.

Download de folder GezinsFact


Nieuwe Perspectieven (NP)

Je moet veel kunnen om in onze wereld mee te doen. Ook als jongere. Bijvoorbeeld je dag indelen, met geld omgaan en problemen op een goede manier oplossen. Lukken die dingen jou niet? Kom je in de problemen of zelfs in aanraking met justitie? Pluryn kan je helpen met Nieuwe Perspectieven. Je leert dan hoe je dingen anders kunt doen. Gewoon bij jou thuis, op school, bij de vereniging of op het werk. Nieuwe Perspectieven duurt 9 maanden en is er voor jongeren van 12 tot maximaal 23 jaar. Voor Nieuwe Perspectieven kun je terecht als je in de regio Utrecht, Gelderland of Overijssel woont.

Download folder NP    Leaflet voor professionals

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen