Doelgroepen

  • Home
  • Jeugd
  • Thuis & in de wijk
  • Behandeling en ondersteuning bij opvoeding

Hulp bij opvoeding

Een kind met een beperking en/of gedragsproblemen kan voor spanningen zorgen in het gezin. Gezinsondersteuning en behandeling kan dan een oplossing zijn. Ouder(s) krijgen hulp die vooral gericht is op de opvoeding. Soms is een combinatie van verschillende hulpvormen de beste oplossing, bijvoorbeeld dagbehandeling en gezinsbehandeling.

Hieronder vind je meer informatie over de verschillende manieren waarop Pluryn thuis en in de wijk kan ondersteunen. Neem voor vragen over de meest geschikte hulpvorm gerust contact op met ons klantenbureau.


Naschoolse dagbehandeling

Als ouder doe je er graag alles aan om het gezin draaiend te houden. Is dit te zwaar, dan helpt extra ondersteuning thuis. Vaak is naschoolse dagbehandeling een goede oplossing. Hier leren kinderen (6-18) in een overzichtelijke, veilige omgeving nieuwe vaardigheden aan. Een persoonlijk begeleider houdt daarbij een oogje in het zeil. De behandeling vindt na schooltijd plaats: op werkdagen tot 19.00 uur. Deze begeleider biedt ook hulp thuis als dat nodig is.

Meer weten?
Verstuur een mail/ download de folder / locaties voor dagbehandeling


Gezinsbehandeling (IOG)

Loopt het gezin vast en stapelen problemen zich op? Dan biedt Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG) uitkomst. Een gezinsbegeleider helpt thuis om beter met de situatie om te gaan, zodat het kind (langer) thuis kan blijven wonen. Woont een kind al in een leefgroep? Dan versnelt gezinsbehandeling een eventuele terugkeer naar huis. Gezinsbehandeling is ook mogelijk als kinderen dagbehandeling krijgen. IOG is er voor kinderen met gedragsproblemen en een licht verstandelijke beperking (IOG LVB) of niet-aangeboren hersenletsel (IOG NAH).

Meer weten?
Verstuur een mail/ folder IOG LVB / folder IOG NAH 


Gezins- en woonbegeleiding

Als je niet meer weet hoe je jouw kind (0-18) met gedragsproblemen het best kunt opvoeden, dan is gezins- en woonbegeleiding een uitkomst. Een gezinsbegeleider helpt met praktische, opvoedkundige zaken. Bijvoorbeeld door te kijken hoe iedereen in het gezin met elkaar praat en omgaat, wat er ’s morgens tijdens het ontbijt gebeurt en of je duidelijk en consequent omgaat met je kind(eren).  

Meer weten?
Verstuur een mail/ download de folder


Multi Systeem Therapie (MST)

Multi Systeem Therapie is een behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen. Ook als de jongere niet wil meewerken, kan de MST-behandeling toch starten. De therapeut werkt met de hele omgeving rond de jongere: gezin, familie, school, vrienden en de buurt. MST gaat uit van de krachten en sterke kanten van het gezin. Dankzij de 24 uur bereikbaarheid kan MST op elk moment hulp inzetten. Uit onderzoek blijkt dat MST aanslaat: het programma voorkomt uithuisplaatsing, vergroot de betrokkenheid van de jongere bij school/ werk en voorkomt terugval.

Meer weten?
Verstuur een mail/ download de folder


Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT)

Als ouder kun je de thuisbehandeling van je kind (12-18) breder trekken dan het gezin alleen. Is er sprake van verschillende problemen, zoals een psychische stoornis in combinatie met een drugsverslaving? Dan is MDFT (Multi Dimensionele Familie Therapie) een goed alternatief. Tijdens deze intensieve gezinstherapie werkt een therapeut aan een betere omgang tussen alle gezinsleden. Tegelijkertijd neemt de ‘familietherapie’ omgevingsfactoren zoals school, werk en vrienden mee om het gedrag van de jongere positief te beïnvloeden. Dit vanuit het idee dat problemen en omgeving onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Meer weten?
Verstuur een mail/ download de folder


De Praktijk: specialistische hulp dichtbij

Steeds vaker wonen kinderen, jongeren en volwassenen met complexe problemen gewoon thuis, in de wijk. Dat gaat niet altijd vanzelf. Het kan zorgvragen oproepen, waarop mantelzorgers, huisartsen en sociale wijkteams soms geen antwoord hebben. De Praktijk Nijmegen is er voor vragen van professionals en van mensen met complexe problematiek en hun netwerk. Zij hebben soms behoefte aan specialistische behandeling, maar hebben daar geen rechtstreekse toegang toe. De Praktijk is een samenwerkingsverband tussen verschillende zorgorganisaties. Er is een Praktijk in Nijmegen en in Arnhem.  

Meer weten?
Download folder De Praktijk Nijmegen


AVG-praktijk: spreekuur voor mensen met verstandelijke beperkingen

Mensen met verstandelijke beperkingen kunnen voor de meeste medische zorg heel goed bij hun eigen huisarts terecht. De huisarts kan verwijzen naar een Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) voor advies en ondersteuning. De AVG kent de gezondheidsproblemen waar mensen met een verstandelijke beperking mee te maken krijgen en is gewend hiermee om te gaan. Een AVG luistert goed, heeft tijd voor de patiënt, herkent problemen eerder en geeft zorgvuldig advies. De AVG is geen vervanging van de eigen huisarts, maar heeft een aanvullende en consulterende rol. De patiënt blijft bij de eigen huisarts.

De AVG-praktijk Nijmegen is een samenwerking van het Universitair Gezondheidscentrum Heyendael, onderdeel van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc, en De Praktijk.

Meer weten?
Download folder AVG-praktijk Nijmegen 

 

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen

Pluryn maakt gebruik van essentiële cookies, cookies ter verbetering van de website en social media en reclame cookies om u optimaal van dienst te zijn.
Als u hiermee akkoord gaat, kunt u gewoon verder gaan. Hier kunt u indien gewenst uw cookie-instellingen aanpassen.

Akkoord