Expertise

  • Home
  • Jeugd
  • Wonen
  • Crisisopvang bij escalaties

Crisisopvang LVB bij escalaties

Lopen problemen zo uit de hand dat je kind (tijdelijk) niet langer thuis kan wonen, dan biedt crisisopvang uitkomst. We spreken van crisis als iemand een acuut gevaar is voor zichzelf en/of voor de omgeving.

De crisisopvang LVB Jeugd bevindt zich op het terrein van Jan Pieter Heije. Deze locatie in Oosterbeek komt in beeld voor crisisopvang wanneer een kind (6-18 jaar) naast een licht verstandelijke beperking (IQ 55–85):

  • ADHD of autisme (ASS) heeft;
  • oppositioneel gedrag vertoont;
  • of agressief en/of angstig is.

Tijdens de maximaal 28 dagen durende crisisopname neemt het kind deel aan het groepsprogramma. We proberen zo snel mogelijk onderwijs en dagbesteding te regelen. Natuurlijk is er ook ruimte voor sport, spel en cultuur.

Onze crisisopvang is tijdens kantooruren bereikbaar via het klantenbureau, tel. 088 - 779 50 00. Buiten kantoortijden kunt u voor Gelderse kinderen bellen met Spoedeisende Zorg (SEZ): tel. 0800 - 99 555 99. Voor niet Gelderse kinderen, alleen wanneer er geen oplossing in de regio is, kunt u bellen met 088 - 777 30 01

Let op: aanmelding voor crisisopvang gaat via gemeenten, verwijzers of zorgkantoren.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen