• Home
  • Jeugd
  • Wonen
  • Crisisopvang bij escalaties

Crisisopvang LVB bij escalaties

Jeugdmodellen_92_700-440
 

Lopen problemen zo uit de hand dat je kind (tijdelijk) niet langer thuis kan wonen, dan biedt crisisopvang uitkomst. We spreken van crisis als iemand een acuut gevaar is voor zichzelf en/ of voor de omgeving. De crisisopvang LVB Jeugd bevindt zich op het terrein van Jan Pieter Heije in Oosterbeek. Tijdens de maximaal 28 dagen durende crisisopname neemt het kind deel aan het groepsprogramma. We proberen zo snel mogelijk onderwijs en dagbesteding te regelen. Natuurlijk is er ook ruimte voor sport, spel en cultuur.

Voorwaarden voor plaatsing op de crisisopvang:

  • Leeftijd van 6 - 18 jaar
  • Er is sprake van een licht verstandelijke beperking (IQ 55-85) en bijkomende (gedrags)problematiek
  • Onze crisisopvang is niet bedoeld voor jongeren met GGZ-problematiek. Bijvoorbeeld acute suïcidaliteit, forse eetproblematiek, psychiatrie
  • Er is sprake van acute onveiligheid. Opname kan daarom niet tot de volgende werkdag wachten
  • Er is naar een oplossing gezocht in eigen regio.

Financiering voor verblijf geregeld?
Bij aanmelding buiten kantoortijden is er een toezegging nodig dat de aanmelder de eerstvolgende werkdag financiering regelt. Zo kan Pluryn opname toezeggen tot de eerstvolgende werkdag. Pas dan kan Pluryn op inhoud en financiering definitief plaatsen.

Let op: aanmelding voor crisisopvang gaat via gemeenten en/of verwijzende instanties. Wij plaatsen bij Jan Pieter Heije enkel vanuit de jeugdwet. Voor jongeren met een WLZ-indicatie verwijzen wij naar het betrokken zorgkantoor.

Bereikbaarheid
Onze crisisopvang is tijdens kantooruren bereikbaar via het klantenbureau, tel. 088 - 779 50 00. Buiten kantoortijden kunt u voor Gelderse kinderen bellen met Spoedeisende Zorg (SEZ): tel. 0800 - 99 555 99. Voor niet Gelderse kinderen, alleen wanneer er geen oplossing in de regio is, kunt u bellen met 088 - 777 30 01..

 

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen