Headervisual_Jongvolwassenen_2019_930x350

Zelf werken aan je toekomst

Iedereen wil het liefst zijn eigen leven leiden. Ook als je meerdere zorgvragen hebt, zoals een beperking samen met andere problemen. De overgang van jeugd naar volwassenheid kan groot zijn. Je wordt zelfstandiger. Je beslist meer zelf. Maar soms kun je daar nog wat ondersteuning bij gebruiken. Bijvoorbeeld bij wonen, werken, leren, dagbesteding en vrije tijd. We zorgen voor een oplossing, ook als dat snel moet. Thuis, in de wijk of op een van onze locaties. Weten wat er allemaal kan? Bel of mail ons.

Aan jezelf werken

Je kunt veel last hebben van iets wat je vroeger meemaakte. Je voelt je somber, bent wel eens boos. Therapie helpt!

Een leuke baan?

Dat wil toch iedereen! Er zijn volop mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Op jezelf wonen met begeleiding

Je wilt op jezelf gaan wonen, maar hoe? Of je kan wel hulp gebruiken in je eigen huis?

We zijn er voor:

Door sterke gedragsproblemen en een licht verstandelijke beperking heb je moeite je leven te leiden zoals jij graag wilt. Zeker als daar psychiatrische, leer- of sociale problemen bij komen. Het Hietveld, Kemnade Werkenrode en  Visschersgouw bieden je passende begeleiding, een zinvolle werk/ dagbesteding en veiligheid. Een omgeving bovendien met veel structuur en intensieve 24 uurszorg, waar je je eigen grenzen ontdekt en leert omgaan met je problemen. Voor deze ondersteuning kom je in aanmerking als je een indicatie voor zorgzwaartepakket VG7 hebt, vaak aangevuld met een Extreme Zorgtoeslag, en ouder bent dan 18.

Vanwege je gedrag en een (licht) verstandelijke beperking kwam je in aanraking met justitie. Misschien heb je in detentie gezeten. Doorstromen naar een ‘gewone’ (behandel)locatie is nu nog een stap te ver, dus ga je naar een gespecialiseerde locatie zoals Kemnade Werkenrode. Hier krijg je begeleiding naar meer zelfstandig wonen en werk. Of woon je op een longstay-verblijf met passende ondersteuning. In het ene geval bereid je je voor op je eigen plekje in de maatschappij, in het andere zet je de stap naar een beschermde woonomgeving bij Het Hietveld of Visschersgouw.

Als (jong)volwassene met (klassiek) autisme, Asperger, PDD-NOS of een andere autisme spectrum stoornis (ASS) doe je de dingen graag op jouw manier. Ook op woongebied. Wil je zelfstandig wonen, dan krijg je passende begeleiding. Lukt zelfstandig wonen niet, dan kun je terecht op een van onze locaties. Of in een van onze huizen in Gelderland of Noord-Limburg. De huizen zijn veilig en overzichtelijk ingericht. We helpen je ook bij het zoeken naar werk. Je kunt werkervaring opdoen bij een van onze maatschappelijke ondernemingen. Of als je dat liever wilt, bij een ‘gewoon’ bedrijf.

Door je verstandelijke beperking is het soms lastig om zelfstandig te wonen. Zeker als daar sociaal-psychologische of gedragsproblemen bij komen. Je kunt wel wat hulp gebruiken. Op het gebied van wonen en werken, vrije tijd en dagbesteding en/of het meedoen in de maatschappij. Afhankelijk van je situatie krijg je deze ondersteuning thuis of in een van onze woonvormen. Deze vind je onder meer in de regio Arnhem, Apeldoorn, Nijmegen, Tiel en Noord-Limburg.

FACT LVB 18+ is voor (jong)volwassenen vanaf 18 jaar in de regio Rijk van Nijmegen. Voor mensen met een licht verstandelijke beperking en complexe problemen. Vaak komt daar verslaving, agressie of criminaliteit bij. Herkenbaar? Het FACT-team helpt om je leven weer op orde te krijgen. Samen gaan we aan de slag om je problemen te verminderen. We gaan daarbij uit van jouw eigen kracht en de mensen uit je omgeving, zoals familie en vrienden. Begeleiding en behandeling krijg je in je eigen leefomgeving. Het FACT-team ondersteunt je bij wonen, werk, school, geldzaken en psychiatrische problemen.

Als (jong)volwassene met niet-aangeboren hersenletsel heb je een leven voor en na je ziekte of ongeval. Er verandert veel. Je hebt behoefte aan informatie, duidelijkheid, rust en passende ondersteuning na je revalidatie. We helpen je graag. Met professionele en specifieke NAH-zorg, zoals training, onderzoek, begeleiding en dagbesteding. Of met ons (intensieve) behandeltraject, Hersenz. Ook kun je bij ons terecht voor gezinsondersteuning en eventueel een woonplek. Loop voor meer informatie eens binnen bij het NAH-centrum in Nijmegen. Of bij het NAH-centrum in Tiel.

Bij (jong)volwassenen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) draait alles om het ‘zorgen voor’. Extra begeleiding, zoals specialistische thuiszorg of weekend- en vakantieopvang, is vaak welkom. Of juist specialistische zorg en ondersteuning op een groene locatie met zwembad én manege, zoals De Winckelsteegh in Nijmegen. Activiteiten zijn hier gericht op ontwikkeling, activering, communicatie en beleving. Op alles wat nodig is om kwaliteit van leven voor je kind, (ander) familielid of kennis te vergroten.

Als (jong)volwassene met sterke gedragsproblemen en een ernstig verstandelijke beperking heb je baat bij ritme en regelmaat. Op locatie De Winckelsteegh in Nijmegen is veel kennis en expertise aanwezig over de voor jou geschikte begeleiding en ondersteuning. In een veilige setting bieden we je een structuur die jou verder helpt. Bijvoorbeeld via trainingen en door hoe we met je omgaan. De woonruimte, dagbesteding en aanwezige faciliteiten zijn exclusief gebouwd naar jouw behoeften. Je leert vaardigheden die jouw belevings- en bewegingsruimte vergroten, je zelfstandiger maken en dus je kwaliteit van leven verhogen.

Als (jong)volwassene met een lichamelijke beperking (LG-V) ben je misschien minder mobiel, maar je wilt wel meedoen aan de maatschappij. En soms kun je daar hulp bij gebruiken, bijvoorbeeld op het gebied van wonen. Woon je zelfstandig, dan kun je gebruik maken van ambulante ondersteuning. Of je kiest ervoor om met meer mensen samen te wonen in een wooncomplex. We hebben ruimte in onder meer Nijmegen, Malden, Wijchen, Druten, Tiel en verschillende plaatsen in Noord-Limburg. (Vrijwilligers)werk of dagbesteding kun je doen in een van onze bedrijven, instellingen, maatschappelijke ondernemingen en activiteitencentra. Ook kun je cursussen volgen.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen