Behandeling bij de terreinlocaties

Werkgever-Pluryn


 
Heb je naast een (licht) verstandelijke beperking ook ernstige gedragsproblemen, dan kom je in aanmerking voor gespecialiseerde behandeling en begeleiding in een behandelcentrum.

Bij de locaties Kemnade Werkenrode, Het Hietveld en Visschersgouw vind je structuur en veiligheid. Samen met je begeleiders bereid jij je voor op jouw toekomst. Je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling. Je leert op eigen benen te staan en ervaart hoe het is om (weer) mee te doen in de maatschappij.

De Winckelsteegh in Nijmegen is er voor mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) en mensen met een ernstig verstandelijke beperking en sterke gedragsproblemen (SGEVG/ EVB+).

Hieronder vind je meer informatie over iedere locatie.


Kemnade Werkenrode

Structuur, begrenzing en intensieve behandeling helpen jou verder als je ernstige gedragsproblemen hebt. Dus is de besloten werk- woonvoorziening Kemnade Werkenrode een goede vervolgstap. Hier krijg je de begeleiding, het werk, de dagbesteding en veiligheid die jij nodig hebt. Bovendien ontwikkel je je hier op een manier die prettig is voor jou en je omgeving. Na een intensieve behandeling kun je eventueel naar een woonplek vlakbij het centrum van Groesbeek. Hier werk je verder aan je zelfstandigheid.  

Meer weten?
Verstuur een mail website 


Het Hietveld

Bij Het Hietveld krijg je de zorg en begeleiding die jij op dát moment nodig hebt. Bijvoorbeeld als je complexe gedrags- en bijkomende psychiatrische problemen hebt. Ook als oudere met een verstandelijke beperking en bijkomende problematiek vind je hier hulp. Drie thema’s komen in die begeleiding altijd terug: het vergroten van je zelfregie, je (persoonlijke) ontwikkeling én je deelname aan de maatschappij. Het Hietveld heeft een locatie in Beekbergen en huizen in Loenen en Apeldoorn.

Meer weten?
Verstuur een mail / website 


Visschersgouw

Heb je behoefte aan extra ondersteuning? Bij de locatie Visschersgouw in Groesbeek is een psycholoog en/of gedragswetenschapper aanwezig. Deze beantwoordt jouw vragen, doet onderzoek en kan je behandelen. Ook geven deze deskundigen adviezen aan je begeleiders. Verder kun je op deze locatie terecht voor specialistische medische en paramedische zorg. Heb je psychiatrische consultatie nodig? Ook dat kan. Een uitgebreid team van professionele hulpverleners staat voor je klaar. Visschersgouw is er voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

Meer weten?
Verstuur een mail / website 


De Winckelsteegh

Met een eigen manege en zwembad is De Winckelsteegh niet alleen een comfortabele woonplek, maar ook een ideale omgeving voor behandeling en therapie. Onze medewerkers spelen heel gericht in op medische vragen en gedrag om de kwaliteit van het leven voor de bewoners zo groot mogelijk te maken. De bewoners zitten hierdoor minder vast aan hun beperking(en) en voelen zich hierdoor fysiek en mentaal sterker. Als ouder(s) of belangenbehartiger(s) krijg je ondersteuning van maatschappelijk werk als die behoefte er is.
De Winckelsteegh is een locatie voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) en voor mensen met ernstig verstandelijke beperking en sterke gedragsproblemen (EVB+).  

Meer weten?

Verstuur een mail / website

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen