Leren omgaan met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij jongvolwassenen

Kan ik ooit zelfstandig wonen, een goeie baan vinden of een relatie krijgen? Veel jongvolwassenen met hersenletsel hebben dit soort vragen. Hun mooie toekomst is door hersenletsel in één klap veranderd. Voor jongeren met een heel leven voor zich is dat vaak heel moeilijk te accepteren. Pluryn heeft daarom een speciaal programma voor jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar. Je kunt het programma volgen bij het NAH-centrum in Nijmegen.

Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer 7000 jongeren en jongvolwassenen tussen 15 en 24 jaar hersenletsel. Deze cijfers komen uit een onderzoek van 2009.

De oorzaak is meestal een harde klap tegen het hoofd door een ongeval, val of mishandeling. Een op de vier jongeren krijgt hersenletsel door een hersenaandoening als hersenvliesontsteking, een hersentumor, een hersenbloeding of een herseninfarct. Verkeersongevallen vormen de meest voorkomende oorzaak voor hersenletsel bij kinderen en jongeren tussen de 5 en 24 jaar. Bij jongeren tussen de 15 en 24 jaar is geweld een tweede veel voorkomende oorzaak.

Inloop ochtenden

Wil je meer weten over niet-aangeboren hersenletsel (NAH)? Het NAH-centrum in Nijmegen organiseert open inloop ochtenden. Mensen met NAH en hun familieleden krijgen er vrijblijvend meer informatie. De inloop ochtenden zijn iedere laatste woensdag van de maand, tussen 10.00 - 12.00 uur. 
Je vindt het NAH-centrum Nijmegen in De Klokketoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 in Nijmegen. 

Contact
Telefoon: 088 - 779 30 20
E-mail: nah-centrum@pluryn.nl


Hersenz: apart programma voor jongvolwassenen (18-30 jaar)

Jongvolwassenen met hersenletsel hebben andere vragen dan oudere volwassenen. Daarom kun je bij Pluryn het Hersenz-programma 'Op eigen benen' volgen. Een programma speciaal voor jongvolwassen van 18 tot 30 jaar. Hierin ga je aan de slag met:

  • een gezonde leefstijl
  • vermoeidheid en overbelasting
  • het organiseren van je huishouden
  • het voeren van je administratie
  • het omgaan met vrienden en familie.

Je kijkt welke (digitale) hulpmiddelen je kunnen helpen. Je leert manieren om anders om te gaan met de gevolgen van je hersenletsel.

Bijeenkomsten
Pluryn heeft regelmatig bijeenkomsten met informatie over Hersenz. Verwijzers en mensen met hersenletsel zijn hier altijd welkom. Kijk voor de eerstvolgende bijeenkomst in de agenda. Of bel voor meer informatie naar 088 – 779 50 08

Meer informatie
Website Hersenz / Stuur een mail

Hersenz valt per 1 januari 2021 onder de ZVW, Een verwijzing vanuit huisartsen is nodig. Dat kan via Zorgdomein. 

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen