Ervaringsverhaal-Jesus-1

“Mijn ouders hebben veel voor mij opgeofferd”

Jesus benut de kansen die hij krijgt

Als kleine jongen van 6 jaar verhuisde Jesus (25) met zijn familie van Aruba naar Nederland. Een lastige, maar bewuste keuze: “Bijna mijn hele familie woont nog daar of in Venezuela, het land waar ik geboren ben. Daar neem je niet zomaar afscheid van. Toch pakten mijn ouders de koffers om richting Nederland te gaan. Speciaal voor mij.” 

Al snel na zijn geboorte wordt duidelijk dat er iets met Jesus aan de hand is. Wat precies, dat wisten doktoren in Venezuela en Aruba niet. “Toen ik niet begon met kruipen en later ook niet wilde lopen, gingen de bellen rinkelen”, vertelt Jesus. “Ze konden niet veel voor me betekenen. Er was niet genoeg kennis.” 

Naar Nederland
Ook in Amerika, waar Jesus een jaar woont vanwege het werk van zijn moeder, worden ze niets wijzer. “Ze vroegen ons verbaasd waarom wij met onze Nederlandse nationaliteit niet naar Nederland verhuisden. Daar was veel meer expertise.” Zo gezegd, zo gedaan. Het gezin verhuist weer, met ditmaal Nederland als bestemming. Eerst Heerenveen, later Nijmegen, waar ze voor een diagnose bij de Sint Maartenskliniek aankloppen. 

Een leven lang ondersteuning
“Ik bleek spastisch te zijn en daarvoor altijd ondersteuning nodig te hebben.” Die diagnose was voor zijn ouders reden om definitief in Nederland te blijven. “De voorzieningen en de infrastructuur hier zijn veel beter ingericht op mensen met een beperking. In Aruba is scholing en ondersteuning een veel lastiger verhaal. Hier in Nederland zijn de kansen op een zo normaal mogelijk leven veel groter.”

Multimediateam Pluryn
Via de St. Maartenschool komt hij bij de Werkenrode School op het terrein van Pluryn in Groesbeek terecht. “Daar ontwikkelde ik mijn passie voor multimedia”, vertelt Jesus. “Ik wilde na de Werkenrode School graag een opleiding Multimedia volgen aan het ROC Nijmegen. Maar volgens mijn leerkrachten was dat toen nog een stap te ver. Ze brachten me in contact met het Multimediateam, een Leerwerkbedrijf van Pluryn. Daar werk ik nu alweer vijf jaar. Ik heb er gaandeweg films leren monteren. Gewoon door te kijken en te proberen. Pas dit jaar ben ik er ook echt een opleiding gaan volgen. Die heb ik laatst met succes afgerond.” 

Verandering
Dat succes heeft iets aangewakkerd bij Jesus: “Ik loop nu toch weer met de gedachte om een ROC-opleiding te gaan volgen. Ik ben getest bij het UWV, daaruit bleek dat ik tot 75% loonwaardig ben. Naast het Multimediateam, werk ik ook één dag in de week op het hoofdkantoor van Pluryn. Uiteindelijk is betaald werk mijn doel. Misschien moet ik het maar eens met mijn trajectcoach van Pluryn bespreken.” 

Jesus’ leven staat sowieso voor verandering: “Mijn ouders zijn inmiddels opa en oma en missen Aruba, waar een aantal van mijn zussen en mijn kleine neefje nu wonen. Ooit willen ze terug. Dat is nu nog lastig, omdat mijn vader mijn hulpverlener is. Maar als ik in de toekomst zelfstandiger kan wonen, met een beetje ambulante ondersteuning, moet het lukken. Mijn ouders hebben alles  opgeofferd voor mijn kansen, dat besef ik me iedere dag. Daar ben ik ze heel dankbaar voor.”
 

Op weg naar zelfstandigheid

1

Diagnose

Kennis van de problematiek is van essentieel belang voor een goed onderbouwde en duidelijke diagnose. Het vormt de basis van behandeling en ondersteuning.
2

Behandelplan

De jongere, het gezin (indien in beeld) en Pluryn komen samen tot een behandelplan. Jongeren werken bij voorkeur thuis en anders in een veilige omgeving met therapie en begeleiding aan hun problemen.
3

Aan de slag

Ondersteund door gedragswetenschappers en begeleiders werkt de jongere stap voor stap aan meer zelfstandigheid. De inzet van school en vrijetijdsbesteding is daarbij van groot belang.
4

Meedoen in de samenleving

Het streven is om zo zelfstandig mogelijk te leven en te wonen. Het liefst midden in de samenleving. Het hebben van een opleiding, werk of dagbesteding is daarvoor een belangrijke voorwaarde.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen