Testiomonial-Sharon

Sharon krijgt ambulante begeleiding van Pluryn en gaat weer naar school

“Fijn dat iemand meekijkt bij beslissingen”

Het geluid van een loeiende stofzuiger komt je tegemoet zodra je het portiek voor Sharons (21) huisje inloopt. “Vaak is het hier een bommetje”, bekent ze verontschuldigend. “Ik stoor me er niet aan, want het is mijn eigen rotzooi. En ik weet precies waar alles ligt.” Maar op advies van haar ambulant begeleider zet ze toch wat puntjes op i. “Een schoon huis is wel zo netjes als er visite komt.”

Rotzooi opruimen, daar heeft Sharon al meer dan genoeg ervaring in opgedaan. Andermans rotzooi welteverstaan. “Dat het zo gelopen is, komt eigenlijk door mijn toenmalige thuissituatie”, vertelt ze enigszins beschaamd. “Er waren veel problemen en daar werden mijn broertjes en ik de dupe van.”

Daarnaast is Sharon ontelbare malen verhuist en veranderde ze regelmatig van school. “Vaak kon ik niet eens naar school”, vertelt ze. “Ik moest dan voor mijn broertjes zorgen omdat mijn moeder dit soms niet kon.” Op haar negende wordt Sharon uit huis geplaatst.

Achterstand
Door haar turbulente jeugd is het voor Sharon moeilijk om sociale (vertrouwens)relaties aan te gaan. Ook voor zichzelf opkomen en voor zichzelf zorgen zijn dingen waar ze meer moeite mee heeft dan leeftijdgenoten. “Door al het gedoe heb ik een achterstand van drie jaar opgelopen”, weet ze.

Daarom krijgt Sharon nu al geruime tijd ambulante hulp vanuit Pluryn. Eerst in Tiel waar ze noodgedwongen samenwoonde met haar zus. Later in Apeldoorn waar ze weer bij haar moeder introk. Toen Sharon daar na een zoveelste ruzie de halve huisraad sloopte, kwam het besef dat een eigen plekje toch wel een goed idee was.

“Mijn begeleidster had dit al eerder voorgesteld maar ik was er toen nog niet klaar voor”, herinnert Sharon zich. Een jaar geleden verhuist ze naar een ‘opstapwoning’. Een woning speciaal bedoeld voor kwetsbare mensen die met behulp van ambulante begeleiding het zelfstandig wonen en leven onder de knie krijgen.

Feedback
“Het gaat op zich best goed”, vindt Sharon. “Ik vind het prettig dat de begeleiding van Pluryn een paar keer per week langskomt om te praten over dingen die mij bezighouden. Het is gewoon fijn dat er iemand vanaf een andere kant meekijkt in mijn beslissingen.”

Sharon maakt plannen voor de toekomst. Ze is terug naar school en volgt een mbo-opleiding tot hulpkok. “Dat is heel leuk”, vertelt ze. “De klas is ook heel hecht. Dat is voor mij heel belangrijk. Ik ben namelijk ook terug naar school gegaan om nieuwe contacten op te doen.”

Volgens de begeleiding staat Sharon open voor feedback maar maakt ze haar eigen keuzes. Eén van die keuzes is om haar financiën onder bewind te laten plaatsen. Dit heeft veel stress weggenomen. En hoewel het niet altijd makkelijk is om rond te komen, heeft Sharon inmiddels wel al haar schulden afgelost. Zo krijgt de ambulant begeleider steeds meer slechts een adviserende rol in haar leven en stevent Sharon af op een zelfstandige toekomst.

Traject voor behandeling en participatie

1

Problematiek vaststellen

Jongeren kunnen mede door een onstabiele thuissituatie complexe (gedrags)problematiek ontwikkelen. Het is in belang van henzelf en hun omgeving dat zowel het gezin als zijzelf hiermee leren omgaan.
2

Plan van aanpak voor behandeling

De jongere, het gezin en Pluryn komen samen tot een behandelingsplan. Jongeren gaan met therapie werken aan hun problemen. Bij voorkeur in een omgeving waarin structuur en regelmaat voorop staan.
3

Aan de slag

Ondersteund door gedragswetenschappers en begeleiders werkt de jongere stap voor stap aan meer zelfstandigheid. De inzet van school en vrijetijdsbesteding is daarbij van groot belang.
4

Meedoen in de samenleving

Het streven is om zo zelfstandig mogelijk te leven en te wonen. Het liefst midden in de samenleving. Dit in combinatie met een baan of vrijwilligerswerk.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen