Testimonial-Thomas

Met steun van zijn tweelingzus bereikt Thomas zijn doelen

“Ik moest zelf het initiatief nemen”

De 21-jarige Thomas heeft de afgelopen jaren op eigen benen leren staan. Stap voor stap werkt hij, onder begeleiding, hard aan zichzelf. Dat werpt zijn vruchten af: onlangs ontving hij de sleutels voor zijn eigen appartement.

“Ik werd al op jonge leeftijd uit huis geplaatst. Wat er zich precies afspeelde in die periode, weet ik niet helemaal meer. Ik was nog erg jong. Mijn tweelingzusje werd anderhalf jaar eerder al door Jeugdzorg opgenomen”, vertelt Thomas. “Tussen mijn moeder en ons ging het helemaal niet goed. Al snel merkte school dat er iets mis was. De situatie verergerde toen ik alleen overbleef. Niet lang daarna nam Jeugdzorg ook mij op.”

Initiatief nemen
Thomas kwam al snel bij Pluryn terecht, waar hij uiteindelijk op de leefgroep aan de Graafseweg grote stappen in zijn ontwikkeling zet. “Ik was een erg verlegen en onzekere jongen, vroeg voor alles om goedkeuring. Op de Graafseweg werd me meteen duidelijk gemaakt dat ik niet langer alles moest vragen, maar zelf het initiatief moest nemen.” Die aanpak had geleidelijk aan steeds meer effect. “Ik kroop daar echt uit mijn schulp. Kreeg meer verantwoordelijkheden en leerde wat er komt kijken bij op jezelf wonen,” legt hij uit.

In het diepe
Precies hetzelfde gebeurde er bij ElektroLite, waar hij zijn eerste echte werkervaring opdoet. “Ik begon er als stagiair voor mijn opleiding tot logistiek medewerker. Inmiddels heb ik er een contract voor 40 uur.” ElektroLite gooide hem, net als op de leefgroep, in het diepe. “Op mijn eerste dag kreeg ik meteen allemaal taken. Ik begon heel verlegen, maar inmiddels ga ik zelfs bij mensen op werkbezoek. Juist door het contact met klanten heb ik nu veel plezier in mijn werk.”

Door de ontwikkeling die Thomas op de leefgroep en op het werk maakt, start hij in 2015 met de Training Begeleid Wonen (TBW). Daarin werk je onder minimale begeleiding naar zelfstandigheid toe. Kort geleden werd hij klaar bevonden voor de laatste fase; zelfstandig wonen in een eigen appartement. Dat betekent niet dat Thomas het nu helemaal zonder begeleiding moet zien te redden: “Het appartement heb ik via bijzondere bemiddeling gekregen. Pluryn huurt het eerst nog voor een jaar. Ik krijg waar nodig ook nog ambulante ondersteuning. Dat hoort allemaal bij de afspraak. Als het aankomende jaar helemaal goed gaat, ga ik het appartement zelf huren.”

Zusje
Hoewel Thomas in een gestaag tempo heeft bereikt wat hij graag wilde bereiken, betekent het niet dat het allemaal als vanzelfsprekend ging. “Ik heb veel steun gehad aan mijn tweelingzusje. We hebben allebei hetzelfde meegemaakt, waren twee handen op één buik. Als ik een moeilijke periode had, sleepte zij mij er doorheen”, vertelt hij. “Ze woont nu ook op zichzelf, in de buurt van de Honig-fabriek. We hebben het allebei heel erg druk, daardoor zien we elkaar minder vaak dan voorheen. Maar als we elkaar zien is het altijd goed.”

Traject voor behandeling en participatie

1

Problematiek vaststellen

Jongeren met een instabiele thuissituatie kunnen onder meer als gevolg hiervan complexe (gedrags)problematiek ontwikkelen. Het is in belang van iedereen dat het gezin en zijzelf hiermee leren omgaan.
2

Plan van aanpak voor behandeling

De jongere, het gezin en Pluryn komen samen tot een behandelingsplan. Jongeren gaan met therapie werken aan hun problemen in een omgeving waarin structuur en regelmaat voorop staan. Het liefst thuis.
3

Aan de slag

Ondersteund door gedragswetenschappers en begeleiders werkt de jongere stap voor stap aan meer zelfstandigheid. De inzet van school en vrijetijdsbesteding is daarbij van groot belang.
4

Meedoen in de samenleving

Het streven is thuis kunnen blijven wonen of naar een vorm van zelfstandig wonen met begeleiding. Dit in combinatie met een baan, stage of vrijwilligerswerk.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen