Crisisopvang bij escalaties

Lopen problemen zo uit de hand dat jij, een familielid of je partner (tijdelijk) niet langer thuis kan wonen? Dan biedt crisisopvang uitkomst. We spreken van crisis als iemand een acuut gevaar is voor zichzelf en/of voor de omgeving. 

De Beele in Voorst heeft twee plekken voor crisisopvang van jongvolwassenen (18-25 jaar) met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. De opvang duurt 3 weken, al is verlenging tot 6 weken mogelijk. 

Crisisopvang is tijdens kantooruren bereikbaar via het klantenbureau, tel. 088 - 779 50 00

Een crisisplaats aanvragen gaat via de crisisregisseur van Agis Achmea.
• Regio Utrecht, 't Gooi, Apeldoorn, Zutphen en omgeving: Monique Andringa, tel. 06 - 83 63 95 50.
• Regio Amsterdam, Flevoland inclusief Almere, Zaanstreek, Waterland en Kennemerland: Astrid Brouwer, tel. 06 - 15 06 49 78.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen