Pluryn geeft behandeling die bij je leeftijd past

Behandeling die past bij je leeftijd

Nu je ouder bent, ziet je behandeling er anders uit dan toen je jonger was. Sommige problemen nemen af of voelen minder heftig. Heb je last van oude problemen? Natuurlijk kun je dan nog steeds therapie volgen. Pluryn besteedt ook veel aandacht aan gezond eten en voldoende beweging. Heb je meer hulp nodig bij alledaagse handelingen (ADL-zorg). Ook dat kan. Hieronder lees je meer over behandeling voor ouderen bij Pluryn.
Therapie kan helpen problemen bij ouderen op te lossen

Therapie kan helpen problemen op te lossen

Ook als je ouder bent, kun je last krijgen van moeilijke dingen die je vroeger hebt meegemaakt. Therapie helpt je hier iets aan te veranderen of het een plekje te geven. Je leert jezelf beter kennen, door iets te doen: muziek, sport, toneel of beeldende vorming.

Bij vaktherapie werk je met je therapeut via oefeningen en opdrachten aan dingen die je moeilijk vindt, zoals je emoties uiten, je grenzen aangeven of samenwerken. Iedereen kan vaktherapie volgen. Ook jij. Er zijn ook andere therapieën, zoals EMDR en dialectische gedragstherapie.

Meer info over therapie

Pluryn heeft veel keuze aan behandeling op de terreinlocaties voor ouderen

Behandeling op terreinlocaties

Heb je naast een beperking ook ouderdomsklachten? En heb je daarbij veel hulp nodig? Dan kom je in aanmerking voor gespecialiseerde zorg op een terreinlocatie.

Op de locaties van Pluryn vind je structuur en veiligheid. Afhankelijk van wat jij nodig hebt om een prettig leven te leiden, krijg je behandeling en begeleiding. Je kunt ook ADL-zorg krijgen.
Nu je ouder en soms kwetsbaarder bent, doe je dingen in een lager tempo. Ook heb je meer behoefte aan rust en regelmaat. Niet langer staat je ontwikkeling op de voorgrond, maar het zo lang mogelijk behouden van je vaardigheden. Het zetten van stapjes blijft belangrijk. Maar niet ten koste van alles.

Meer info over locaties

Door psychodiagnostiek weet Pluryn hoe we jou het beste kunnen ondersteunen.

Psychodiagnostiek

Pluryn wil graag weten hoe je bent en hoe je denkt. We spreken dan met jou en doen ook testen. We noemen dat psychodiagnostiek. Zo weten we hoe je jou het beste kunnen ondersteunen. Tijdens een intake maak je kennis met een gedragswetenschapper. Deze persoon bekijkt hoe jij in elkaar zit:

  • wat weet je al?
  • wat kan je al?
  • wat moet je nog leren?
  • waar heb je grote problemen mee?

Soms doen we ook testen om te kijken wat je precies nodig hebt. Pluryn vindt maatwerk heel belangrijk in de begeleiding en behandeling. De begeleiding werkt dan ook nauw samen met de gedragswetenschapper.

Pluryn is gespecialiseerd in behandeling bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Behandeling bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Als oudere met niet-aangeboren hersenletsel heb je een leven voor en na je ziekte of ongeval. Je hebt behoefte aan informatie, duidelijkheid, rust en ondersteuning na je revalidatie. Deze ondersteuning vind je in het NAH-centrum.

Hier helpen ze je zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Naar wat je nog wil en kan als het weer wat beter gaat. Wil je jouw leven weer oppakken en heb je daarbij intensieve ondersteuning nodig, dan is er het behandeltraject van Hersenz. Er is een NAH-centrum in Nijmegen en in Tiel. Op beide locaties kun je het Hersenz-programma volgen.

Meer info

Pluryn heeft aandacht voor je gezondheid als je ouder wordt

Werken aan je gezondheid

Tijdens je verblijf op een Pluryn-locatie houden medewerkers je gezondheid goed in de gaten. Zeker als je wat ouder bent. Maar je kunt ook zelf iets doen. Door meer te bewegen bijvoorbeeld. Of je voedingspatroon aan te passen. Er zijn allerlei mogelijkheden.

Nu je ouder bent, ziet je behandeling er anders uit dan toen je jonger was. Met vragen of problemen kun je altijd terecht bij een ouderenpsycholoog of een geestelijk verzorger. Als dat nodig is, kun je hulp bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen krijgen (ADL). Ben je ernstig ziek, dan is er verpleging en / of palliatieve zorg.

Meer info

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen