• Home
  • Ouderen
  • Behandeling
  • Behandeling bij terreinlocaties

Behandeling op terreinlocaties

_0013__58A1501-1

Heb je naast een beperking ook ouderdomsklachten? En heb je daarbij veel hulp nodig? Dan kom je in aanmerking voor gespecialiseerde zorg op een terreinlocatie.

Op de locaties van Pluryn vind je structuur en veiligheid. Afhankelijk van wat jij nodig hebt om een prettig leven te leiden, krijg je behandeling en begeleiding. Nu je ouder en dus kwetsbaarder bent, doe je dingen in een lager tempo. Ook heb je meer behoefte aan rust en regelmaat. Niet langer staat je ontwikkeling op de voorgrond, maar het zo lang mogelijk behouden van je vaardigheden. Het zetten van stapjes blijft belangrijk. Maar niet ten koste van alles.

Hieronder vind je meer informatie over iedere locatie.


Kemnade Werkenrode

Kemnade Werkenrode is er voor mensen met een licht verstandelijke beperking en een vaak lastige ondersteuningsvraag. In een behandelplan staat hoe je behandeling eruitziet en wat het doel is van je behandeling. Vanuit dit plan werk je aan jezelf. Is het nodig, dan passen je behandelaars het plan aan. Op Kemnade Werkenrode wonen relatief weinig mensen die ouder zijn dan 50 jaar. Deze oudere bewoners zijn vaak zo gewend aan het wonen op de locatie dat ze er graag willen blijven. Dat kan ook, met de behandeling en ondersteuning die daarbij past.

Meer over Kemnade Werkenrode 


Het Hietveld

Niet alle ouderen die bij Het Hietveld wonen hebben behandeling nodig. Maar als je grote problemen wilt aanpakken dan is het wel mogelijk om in behandeling te gaan. Een therapeut kijkt samen met jou naar wat jij nodig hebt om met jouw probleem aan te pakken. Alle behandelingen hebben als doel om (emotionele) problemen te verminderen of zelfs te stoppen. Er zijn bij Het Hietveld verschillende vormen van behandeling mogelijk, zoals therapie en psychodiagnostiek.

Meer over Het Hietveld


Visschersgouw

Visschersgouw in Groesbeek is er voor mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking, soms in combinatie met ernstige gedragsproblemen. Hoe en welke behandeling je krijgt, hangt af van je zorgvraag en je leefsituatie. Woon je in een woongroep of in een van onze huizen, dan ben je meestal behoorlijk zelfstandig. Woon je bij Visschersgouw, dan vind je hulp dichterbij. Een uitgebreid team van professionele hulpverleners staat voor je klaar. Een psycholoog en gedragswetenschapper beantwoorden jouw vragen, doen onderzoek en kunnen je behandelen. Ook geven ze adviezen aan je begeleiders. Op de locatie kun je ook terecht voor specialistische medische en paramedische zorg. Verder is er een psychiater aanwezig.

Meer over  Visschersgouw


De Winckelsteegh

Op het terrein van De Winckelsteegh vind je alle specialisten die je nodig hebt. Zij proberen jouw kwaliteit van leven zo groot mogelijk te maken. Hierdoor zit je minder vast aan je beperking(en) en voel je je sterker. Veel bewoners krijgen te maken met (complexe) ouderdomsproblemen, zowel op lichamelijk als geestelijk gebied. Dit vraagt om meer zorg en een andere, aangepaste behandeling. Niet langer staat ontwikkeling centraal, maar het behoud van vaardigheden. Verder zijn ondersteuning en omgeving zo aangepast dat bewoners zich veilig voelen. In deze laatste fase is veel aandacht voor sfeer en rust. Het tempo ligt laag. Dagen verlopen voorspelbaar en volgens een duidelijke structuur.

Buiten het terrein heeft De Winckelsteegh drie speciale woontorens. Hier wonen ouderen met een verstandelijke beperking en geriatrische problematiek. De Winckelsteegh is er voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) en mensen met een ernstig verstandelijke beperking en sterke gedragsproblemen (EVB+).

Meer over De Winckelsteegh 

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen