Thuis hulp krijgen van Pluryn voor ouderen

Thuis en in de wijk hulp krijgen

Je wilt het liefst gewoon thuis blijven wonen als je ouder wordt. In je eigen wijk. Pluryn kan je daarbij ondersteunen met coaching aan huis. Therapie kan je helpen met het verwerken van problemen. Ben je op zoek naar een leuke activiteit in de wijk of naar contacten met andere wijkbewoners? Lees hieronder meer over de mogelijkheden.
Ouderen kunnen ondersteuning thuis krijgen van Pluryn

Wonen in je eigen huis met ondersteuning

Je wilt graag zelfstandig blijven wonen, meedoen in je eigen wijk. Vaak lukt dat, met hulp van je vrienden, familie of mensen in je buurt. Maar soms is die hulp er niet. Of heb je extra, specialistische ondersteuning nodig. Je krijgt een coach die je helpt met sociale contacten en andere zaken. Een moeilijk woord daarvoor is ambulante ondersteuning. Er is ook online ondersteuning mogelijk. Pluryn regelt het voor je.

Meer info

Therapie kan helpen problemen bij ouderen op te lossen

Therapie om problemen op te lossen

Als je ouder bent, kun je last krijgen van moeilijke dingen die je vroeger hebt meegemaakt. Therapie helpt je hier iets aan te veranderen of het een plekje te geven. Je leert jezelf beter kennen, door iets te doen: muziek, sport, toneel of beeldende vorming.

Meer info

Pluryn heeft centra voor dagactiviteiten in de buurt

Actief zijn in een leuke omgeving

Je kunt op heel veel manieren actief zijn in de wijk. Zo kun je bijvoorbeeld dagbesteding doen in een activiteitencentrum bij jou in de buurt. Er zijn verschillende mogelijkheden speciaal voor ouderen. Heb je niet-aangeboren hersenletsel (NAH)? Kom dan eens langs bij het NAH-centrum in Nijmegen of Tiel.

Meer info

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen