Pluryn heeft veel aandacht voor de ‘ouder wordende bewoner’.

Welk woonvorm past bij jou?

Pluryn heeft veel aandacht voor de ‘ouder wordende bewoner’. Je kunt thuis wonen met begeleiding. Heb je meer begeleiding nodig? Dan kun je wonen op een terreinlocatie. Er zijn ook woongroepen in de wijk. In Nijmegen is er Ouderenzorg Nijmegen. Dat is een speciale voorziening voor ouderen met een verstandelijke beperking en bijkomende problemen bij ouderdom. Hieronder vind je meer informatie.
Pluryn geeft ondersteuning thuis aan ouderen

Wonen in je eigen huis

Als je ouder bent, kun je meer moeite hebben met bepaalde dingen, zoals het omgaan met geld of het regelen van je administratie. Misschien heb je wel advies nodig bij het zelf koken, schoonmaken of je persoonlijke verzorging. Voor dit soort vragen en ook voor algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) bij een lichamelijke beperking kun je ondersteuning thuis krijgen. Pluryn verzorgt ambulante ondersteuning in de regio's Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen, Tiel/Rivierengebied, Venlo en Doetinchem/Achterhoek.

Meer weten?
Stuur een mail.

Ouderen vinden een beschermde woonomgeving op de locaties van Pluryn

Beschermd wonen op de terreinlocaties

Wie een beschermde woonomgeving nodig heeft, kan terecht op een van de terreinlocaties. Je woont dan in een leefgroep met 24 uur begeleiding. Wonen op deze locaties gaat altijd in combinatie met andere vormen van ondersteuning, zoals behandeling, vrije tijd of verzorging. Er is veel mogelijk. Pluryn heeft terreinlocaties waar ook ouderen wonen in Nijmegen, Apeldoorn en Groesbeek.

Overzicht terreinlocaties 

Begeleid wonen voor ouderen

Begeleid wonen voor ouderen

Bij Pluryn is veel aandacht voor de ‘ouder wordende bewoner’. Een mooi voorbeeld zijn de drie woontorens van Ouderenzorg Nijmegen in de wijk Hatert. Hier krijgen 66 mensen met een verstandelijke beperking 24 uur per dag specialistische zorg in een kleinschalige setting. Ook is er dagbesteding op maat. Er zijn in Gelderland en Noord-Limburg ook woongroepen voor mensen met een beperking of niet-aangeboren hersenletsel.

Meer info over begeleid wonen voor ouderen

Samen wonen met zorg voor ouderen? Dat kan in Nijmegen

Samenwonen met zorg

Je woont dichtbij het centrum van Nijmegen en het NS-station, met alle voorzieningen in de buurt. Op de locaties Globe en Castellatoren krijg je 24 uurszorg op afroep. Je komt ervoor in aanmerking als je wilt samenwonen met je partner. De partner heeft niet per se een indicatie nodig. Je krijgt een vaste begeleider. Ook is er een team voor Algemene Dagelijkse Levensbehoeften (ADL-team).

Meer weten?
Vraag het klantenbureau

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen