Als zorg moeilijk wordt, kom je naar Pluryn

Pluryn ondersteunt jongeren en volwassenen bij het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Ook als de problematiek complex is. De eigen kracht en toekomstwensen zijn daarbij het uitgangspunt. We zijn een landelijk werkende organisatie met meer dan 440 locaties. Bij ons werken 6400 professionals en 650 vrijwilligers. Jongeren en volwassenen komen bij ons voor behandeling en ondersteuning: zowel aan huis als in onze voorzieningen voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ. Leren, werken en vrijetijdsbesteding zijn onderdeel van de zorg.  

Kwaliteit van zorg is belangrijk

Daarom zijn we voortdurend bezig met verbeteringen

Technologie heeft positieve invloed op zelfregie

Zelfstandiger worden dankzij nieuwe ict-technologieën

Waar vind je ons?

Zoek je het adres van onze locaties, scholen, ondernemingen, centra of woningen?

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen