Online versie >

actueel
Informatie voor professionals
Week 17
Nieuwsflits-over-de-e-learning-WMCZ

E-learning over de WMCZ

De nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) regelt inspraak voor cliënten. De wet is heel belangrijk, ook voor Pluryn. Om collega's beter over inspraak voor cliënten te informeren, ontwikkelde ons Bureau Medezeggenschap een leuke en informatieve e-learning over de wet. Het Multimediateam nam de e-learning voor jullie onder de loep en sprak met Ilja Ezinga, Directeur Bedrijfsvoering van Jan Pieter Heije, over zijn bevindingen! 

 

Bekijk de Nieuwsflits

Hulp aan kind en gezin met dagbehandeling

Als de opvoeding van een kind te zwaar is, kunnen ouders terecht bij Dagbehandeling van Pluryn in Doetinchem. Dat is naschoolse hulpverlening aan kind en gezin. De behandeling richt zich op hulp bij opvoeding en onderwijs. Om de opvoedingsrelatie tussen ouders en hun kind(eren) te herstellen, werken kind en gezin zelf hard aan de resultaten. Begeleiders leren kinderen nieuwe vaardigheden aan en ouders krijgen –indien nodig - ondersteuning. Het doel van dagbehandeling is om het kind zo te ondersteunen, dat het thuis kan blijven wonen. 

Voor wie is dagbehandeling? 
Dagbehandeling is bedoeld voor jongeren met uiteenlopende gedragsproblemen. Meestal zijn er ook problemen in het gezin. De jongeren volgen vaak speciaal/praktijkonderwijs of een beroepsgerichte leerweg. Dagbehandeling Doetinchem ondersteunt gezinnen met kinderen vanuit de locaties De Gaullestraat (vanaf 12 jaar) en De Isselborgh (6-12 jaar). In deze video vertelt Quincy over haar ervaringen met dagbehandeling van Pluryn

Aanmelden en meer informatie 
Voor dagbehandeling is een geldige maatwerkovereenkomst van de gemeente nodig. Neem voor meer informatie contact op met het klantenbureau van Pluryn via 088 -779 50 00 of klantenbureau@pluryn.nl.

Pluryn-Eefde-vierkant

Forse daling jongeren in JeugdzorgPlus is 2020

Het aantal jongeren dat in 2020 in instellingen voor JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) is geplaatst, is landelijk met 18% gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. De daling past bij het streven van Jeugdzorg Nederland en de andere jeugdbranches om gesloten plaatsingen zoveel mogelijk te voorkomen en beter te kijken naar alternatieven. Ook Pluryn vernieuwt JeugdzorgPlus. 

buitenloods

De Buitenloods presenteert zich met een nieuwe folder

De Buitenloods, het arbeidstrainingscentrum van JJI Lelystad, zoekt werkzaamheden en (begeleide) werkplekken in de vakrichtingen infra/groen, logistiek en techniek. Om zichzelf te kunnen presenteren aan bedrijven en instellingen die maatschappelijk betrokken willen zijn, is er een folder verschenen over De Buitenloods.

Meer informatie

Bekijk de folder

Nieuwsitem Omroep Flevoland over nazorgtafel JJI Lelystad

Onlangs werkte JJI Lelystad, onderdeel van Pluryn, mee aan een nieuwsitem van Omroep Flevoland over de nazorgtafel. Aanleiding hiervoor was de ondertekening van regionale samenwerkingsafspraken over nazorg, met gemeenten, reclassering, Raad voor de Kinderbescherming en de JJI. Nieuw is dat via een nazorgtafel met al deze partners en de jongere een nazorgplan wordt gemaakt. Na een succesvolle proef in Flevoland wordt deze manier van werken landelijk ingevoerd. Meer weten? Klik hier om het videoitem te bekijken.

JJILelystad-Behandeling-Verblijf-Dagprogramma

Een behandeling op maat in buitenhuis Haeghendal

Jongeren van 10-18 jaar met een licht verstandelijke beperking, ontwikkelings- en gedragsproblemen kunnen voor behandeling terecht in Haeghendal. Deze periferiegroep in Renkum, onderdeel van Plurynlocatie Jan Pieter Heije, richt zich binnen deze doelgroep met name op jongeren met ASS en hechtingsproblemen.  

De jongeren worden behandeld aan de hand van een individueel behandelplan. Uitgangspunt hierbij is dat zij zich in een veilige en genormaliseerde omgeving kunnen handhaven en ontwikkelen tot een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Stabilisering is een voorwaarde voor terugkeer naar de eigen gemeente of doorstroom naar een andere woonvorm. 

Meer weten? Neem contact op met het klantenbureau van Pluryn, tel. 088-7795000 of per e-mail klantenbureau@pluryn.nl

Kom werken bij Pluryn!

 

Alle vacatures

Snel antwoord op je zorgvraag?

 

Meer informatie

Je kunt ons bereiken via

 klantenbureau@pluryn.nl

 088 779 50 00

www.pluryn.nl

Pluryn logo

Pluryn vindt jouw privacy belangrijk. In onze privacyverklaring lees je hoe wij hiermee
omgaan en wat jouw rechten zijn. Om je af te melden klik hier.