Online versie >

actueel
Informatie voor professionals
Week 4, 2021
Mediacoach-gaat-clienten-online-ondersteunen

Mediacoach gaat cliënten online ondersteunen

Gamen, social media, bankzaken, het laatste nieuws of de weersvooruitzichten: online is van alles te doen en te beleven. Dat schept mogelijkheden, maar er kleven soms ook gevaren aan. Zo kan gamen verslavend werken, zijn nieuwsberichten niet altijd betrouwbaar en vinden er online oplichting of pesterijen plaats. Om cliënten online goed te kunnen ondersteunen, rondde opleidingsadviseur Lotte van Raaij onlangs de Nationale Opleiding MediaCoach af: “Ik kan als coach worden ingeschakeld en ga daarnaast aan de slag met nieuwe werkboeken voor cliënten. Ik richt me in eerste instantie op online pestgedrag en gamen. Er zijn ook plannen om aparte handleidingen voor ouders en begeleiders te schrijven.”

 

Zo normaal mogelijk leven bij Cranenburgsestraat 20

Op loopafstand van het gezellige centrum van Groesbeek vind je de Cranenburgsestraat 20, een woonlocatie van Pluryn voor (jong)volwassenen met een intensieve zorgvraag en multiproblematiek (denk aan gedrags- of verslavingsproblemen) en ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking. De grote moderne woning - ook bekend als Het Blauwe Huis – is opgedeeld in vier woongroepen (A, B, C en D). Een zo normaal mogelijk leven, midden in de samenleving; Dat is het doel bij de Cranenburgsestraat 20. Iedere woongroep heeft plek voor 6 cliënten. Begeleiding bij de Cranenburgsestraat is ingericht vanuit het vrijwillig kader en geënt op het bieden van een vaste dagstructuur. Iedere bewoner heeft zijn of haar eigen Individueel Plan, waarin op maat gemaakte afspraken over bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding en vrije tijd zijn opgenomen.  

Iedere groep een eigen doel 
Elke groep bij Cranenburgsestraat 20 heeft een eigen begeleidingsdoel. Waar bij woongroep A jongvolwassen cliënten toewerken naar ambulant wonen, bevinden de cliënten van woongroepen C en D zich nog in een eerdere fase naar zelfstandigheid: Het aanleren van vaardigheden om de zelfredzaamheid te vergroten en het opbouwen van een zinvolle daginvulling (C) en het begeleiden en behandelen van cliënten met een grote structuurbehoefte (D). Bij woongroep D wonen veelal cliënten met een Autisme Spectrum Stoornis. Afhankelijk van de persoonlijke ontwikkeling is doorstroom naar woongroep A en C mogelijk. De begeleiding bij groep B, waar de ouder wordende cliënten wonen, is vooral gericht op structuur, veiligheid en huiselijkheid. Op deze groep is ook ADL-ondersteuning mogelijk.
 
Voor meer informatie over de Cranenburgsestraat 20 en de plaatsingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met het Klantenbureau van Pluryn, tel. 088-7795000 of klantenbureau@pluryn.nl.

Bibi-Huskens-vierkant

Bibi Huskens nieuwe directeur SeysCentra

Bibi Huskens is benoemd tot directeur van SeysCentra. Zij volgt Marieke van Meerten op, die per 1 februari vertrekt naar Koraal. Daar wordt zij directeur van het Landelijke Expertise Centrum. Bibi was de afgelopen drie jaar hoofd Behandeling bij SeysCentra en daarmee een bekend gezicht binnen het behandelcentrum: “Ik ben heel blij met deze nieuwe uitdaging.”

Lees verder...

Iedereen aan de slag bij Burcht Wilg

In het bosrijke gebied tussen Nijmegen en Groesbeek, op het terrein van Werkenrode Jeugd, staat het pand van de Burcht Wilg: een orthopedagogische behandelgroep voor jongens (16 t/m 23 jaar) met een verstandelijke beperking (IQ 40-65), een sociaal emotionele achterstand en multi-problematiek. Het streven van een behandeling bij de Burcht Wilg is om de jongeren een zo hoog mogelijk niveau van zelfredzaamheid te laten bereiken: binnen en buiten de groep. Begeleiding bij de Burcht Wilg is gericht op het ondersteunen en stimuleren van alledaagse handelingen, het - waar nodig - begrenzen van gedrag en het waarborgen van de veiligheid. 
De bewoners van de Burcht Wilg hebben allemaal hun eigen werk, opleiding of dagbesteding. Blijft een jongere overdag onverhoopt toch op de groep, dan wordt er vanuit Vrije Tijd een vervangend dagbestedingsprogramma aangeboden. Iedereen heeft bovendien een eigen behandelplan, waarin ook een rol is weggelegd voor therapie (bijv. PMT of EMDR). Hiervoor wordt nauw samengewerkt met gedragsdeskundigen en therapeuten. 
  
Neem voor meer informatie of over plaatsingsmogelijkheden bij de Burcht Wilg contact op met het klantenbureau van Pluryn, tel. 088 - 779 50 00 of per e-mail klantenbureau@pluryn.nl.

Foto-bij-duoblok-hersenz

Online bijeenkomst voor mensen met hersenletsel

Hoe pak je na je revalidatie van je niet-aangeboren hersenletsel de draad weer op? Voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in deze chronische fase organiseert Pluryn op maandagmiddag 22 februari een online informatiebijeenkomst over het behandelprogramma Hersenz.

Foto-bij-duoblok-nieuws-voor-clinten

Nieuws, tips en acties in de nieuwsbrief voor cliënten

Iedere donderdag verstuurt Pluryn de nieuwsbrief voor cliënten; Een leuke mailing boordevol nieuws van Pluryn, handige tips, lekkere recepten en gave acties. De nieuwsbrief is voor iedereen beschikbaar, ook als je geen behandeling of ondersteuning van Pluryn krijgt. 

Meer informatie

Ik meld me aan

Kom werken bij Pluryn!

 

Alle vacatures

Snel antwoord op je zorgvraag?

 

Meer informatie

Je kunt ons bereiken via

 klantenbureau@pluryn.nl

 088 779 50 00

www.pluryn.nl

Pluryn logo

Pluryn vindt jouw privacy belangrijk. In onze privacyverklaring lees je hoe wij hiermee
omgaan en wat jouw rechten zijn. Om je af te melden klik hier.