Werkplein Pluryn
Nieuwsbrief voor professionals, week 28 Werkplein Pluryn
 
Op jezelf leren wonen door middel van training

In het onlangs verbouwde monumentale pand voor Moeder- en kindzorg aan de Varsseveldseweg in Doetinchem heeft Pluryn sinds kort ook mogelijkheden voor de Training Begeleid Wonen. Jongeren en (jong)volwassenen van 16 tot 23 jaar, met een licht verstandelijke beperking en complexe problematiek of een autisme spectrum stoornis, leren er zelfstandiger wonen. Ze werken aan praktische zaken, zoals het huishouden, aanbrengen van dagstructuur en leren plannen. Belangrijk is ook het leren omgaan met anderen en het hebben van een zinvolle daginvulling.

Begeleiding bij TBW is zoveel mogelijk gericht op zelfstandigheid en vindt daarom veelal op afspraak plaats. Is de nood aan de man, dan is er altijd hulp in de buurt. Een toegewezen persoonlijk begeleider helpt met geldzaken en papierwerk. Opgestelde leerdoelen worden volgens de behandelcyclus regelmatig besproken en bijgesteld. Het is de bedoeling dat jongeren en (jong)volwassenen na de Training Begeleid Wonen zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, eventueel met ambulante ondersteuning.

Indicatie en meer informatie

Voor de Training Begeleid Wonen van Pluryn is een Wlz-indicatie, of financiering vanuit de Jeugdwet nodig. Een traject duurt maximaal 2 jaar. Pluryn biedt TBW op verschillende plekken in Gelderland en Noord-Limburg aan. In Doetinchem zijn momenteel plekken vrij. Neem voor meer informatie contact op met het klantenbureau van Pluryn: 088 – 779 50 00 of per e-mail: klantenbureau@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
Traumasensitief-onderwijs
Traumasensitief Onderwijs: implementatie en opbrengsten

Het consortium Traumasensitief Onderwijs voert het project ‘Traumasensitief Onderwijs: implementatie van een traumasensitief klimaat in scholen door professionalisering van leerkrachten’ uit. Het project en consortium zijn een initiatief van samenwerkende zorg- en onderwijsinstellingen. Naast Pluryn doen Koraal, Praktikon, Orion en De Loodsboot mee. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Traumasensitief Onderwijs (TSO) helpt scholen bij het omgaan met getraumatiseerde leerlingen. Veel leerlingen maken in hun nog jonge leven een of meerdere potentieel traumatische ervaringen mee. Dat kan gedragsproblematiek, stress, veranderingen in de hersenontwikkeling en leerproblemen veroorzaken.

Lees verder...

Δ Naar boven
 
Professionals-Klantenbureau
Zorg start als financiering geregeld is

Pluryn werkt continu aan verbetering van de procesgang rond het in zorg nemen van nieuwe cliënten. In dat kader gaan wij de toegangsvereisten voor nieuwe cliëntenstrikter handhaven.

Eén van de belangrijke vereisten is dat wij pas met de zorg kunnen starten als er een formele toezegging van financiering is. Dat wil zeggen: nadat wij een zorgtoewijzing (digitaal JW301-of WMO301-bericht) hebben ontvangen van de gemeente die de zorg financiert. Een toezegging op papier is dus niet afdoende. Voor crisiszorg maken wij een uitzondering op deze regel.

Uiteraard kijken wij binnen de procesgang ook kritisch naar ons eigen handelen. Het tijdig en juist uitvoeren van ‘verzoeken om toewijzing’ voor jeugdhulp cliënten (JW315-berichten) is hiervan een belangrijk onderdeel.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het klantenbureau van Pluryn: 088 – 779 50 00 of per e-mail: klantenbureau@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
Angel-ervaringsverhaal
Angel weet dat ze moet blijven knokken

Lang hield Angel haar verslaving geheim: “Ik kan er nu echt open over zijn. Ik word er niet meer op afgerekend. Ik krijg intensieve begeleiding bij mijn problemen en uitdagingen. Mijn verslaving is daar onderdeel van. Twee keer per week volg ik nu Take It Personal (TIP), een training die me helpt om van mijn verslaving af te komen. Ik blow nog wel, maar veel minder. En als ik nu nog blow, is er duidelijk een reden aan te wijzen."

Angel kan eindelijk verder.

Δ Naar boven
 
 
In deze uitgave
Op jezelf leren wonen door middel van training
Traumasensitief Onderwijs: implementatie en opbrengsten
Zorg start als financiering geregeld is
Angel weet dat ze moet blijven knokken
In deze uitgave
 
Vertel het aan

Ken je iemand die misschien geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief?

stuur deze nieuwsbrief door
Volg Pluryn:
twitter facebook linkedin youtube
 
Vragen over zorg

Heeft u vragen over de diensten van Pluryn of over aanmeldingen?

Klik hier
In deze uitgave
 
In deze uitgave
Werken bij Pluryn?

Klik op 'meer informatie' voor alle vacatures.

Meer info-knop
In deze uitgave
 

Voor meer informatie over Pluryn kijk op www.pluryn.nl
U kunt ons bereiken via e-mail: info@pluryn.nl of per telefoon: 088 779 20 00.

Wilt u geen informatie van Pluryn meer ontvangen? Klik hier om u uit te schrijven
Copyright © 2012 Pluryn