Online versie >

actueel
Informatie over de periferie- en buitenhuizen van Jan Pieter Heije
April 2021
Marvinsverhaal

Stap voor stap naar meer zelfstandigheid bij Jan Pieter Heije

Voor jongeren die een volgende stap naar zelfstandigheid kunnen maken en de veiligheid van een terreinlocatie niet (meer) nodig hebben, heeft Plurynlocatie Jan Pieter Heije periferiehuizen en buitenhuizen. De periferiehuizen bevinden zich in de directe omgeving van de terreinlocatie in Oosterbeek. Jongeren die er behandeld worden, maken gebruik van voorzieningen als therapie, school en vrije tijd op het terrein. De buitenhuizen zijn helemaal gericht op de voorzieningen in het dorp. De periferie- en buitenhuizen hebben met elkaar gemeen dat ze midden in een woonwijk gevestigd zijn. De jongeren werken er aan hun eigen doel, dat is vastgelegd in hun individuele behandelplan. In deze nieuwsbrief maakt u nader kennis met de periferie- en buitenhuizen van Jan Pieter Heije, die samen met de terreinlocatie een mooie zorgketen vormen. Hierbinnen kunnen jongeren stap voor stap toegroeien naar meer zelfstandigheid. Voor meer informatie, ook over plaatsingsmogelijkheden, kunt u terecht bij het Klantenbureau van Pluryn, tel. 088-779 50 00 of via e-mail klantenbureau@pluryn.nl.  

 

Cardanuslaan, Doorwerth

Binnen de doelgroep jongeren met een licht verstandelijke beperking, ontwikkelings- en gedragsproblemen richt de Cardanuslaan in Doorwerth zich op de meer kwetsbare jongeren, met internaliserende problematiek. Vaak als gevolg van bijvoorbeeld trauma, hechtingsproblematiek, ADHD of ASS. De Cardanuslaan is voor jongeren van 14-18 jaar. 
Deze periferiegroep bevindt zich midden in een woonwijk en biedt 24/7 behandeling. Er heerst een open en huiselijke sfeer. De begeleiding werkt vanuit een duidelijke dagstructuur. Jongeren krijgen met kleine stappen tegelijk steeds meer eigen verantwoordelijkheid.  

Waldeck Pyrmontlaan, Doorwerth

Ook in Doorwerth bevindt zich de periferiegroep Waldeck Pyrmontlaan. Hier verblijven jongeren met een licht verstandelijke beperking, ontwikkelings- en gedragsproblemen. Vaak in combinatie met bijvoorbeeld trauma, hechtingsproblematiek, ADHD of ASS. Hun leeftijd is 10-15 jaar.  
De groep bevindt zich midden in een woonwijk en biedt 24/7 behandeling. Er heerst een open en huiselijke sfeer. De begeleiding werkt vanuit een duidelijke dagstructuur. Jongeren krijgen met kleine stappen tegelijk steeds meer eigen verantwoordelijkheid. De jongeren maken gebruik van de faciliteiten van de nabijgelegen terreinlocatie Jan Pieter Heije, zoals school, vrije tijd etc. Ze hebben echter niet meer de strakke kaders van het wonen op het terrein nodig en krijgen op de Waldeck Pyrmontlaan meer vrijheid. 

Janneke-van-Veldhuizen

"Na 12 jaar nog steeds helemaal op m'n plek"

Janneke van Veldhuizen kreeg vers uit de schoolbanken de kans om met collega's een periferiegroep op te starten. Ze sprong in het diepe en heeft er nog geen moment spijt van gehad.

Lees hier haar verhaal

Haeghendal, Renkum

Jongeren van 10-18 jaar met een licht verstandelijke beperking, ontwikkelings- en gedragsproblemen kunnen voor behandeling terecht in Haeghendal. Deze periferiegroep richt zich binnen deze doelgroep met name op jongeren met ASS en hechtingsproblemen. 
De jongeren worden behandeld aan de hand van een individueel behandelplan. Uitgangspunt hierbij is dat zij zich in een veilige en genormaliseerde omgeving kunnen handhaven en ontwikkelen tot een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Stabilisering is een voorwaarde voor terugkeer naar de eigen gemeente of doorstroom naar een andere woonvorm. 

Mr. Jonkerweg, Renkum

Buitenhuis Mr. Jonkerweg kenmerkt zich door de vrijheid die jongeren er krijgen. Naast elkaar bevinden zich de behandelgroep en Training Begeleid Wonen (TBW). Op de groep werken jongeren toe naar meer zelfstandigheid. Bij TBW worden zij getraind in het zelfstandig of begeleid wonen. Bij de behandelgroep is dag en nacht begeleiding aanwezig. Er heerst een open en huiselijke sfeer. Bij TBW is de begeleiding overdag een paar uur aanwezig. Buiten die tijd kunnen jongeren een beroep doen op de begeleiding van de naastgelegen groep.  
Buitenhuis Mr. Jonkerweg is bestemd voor jongeren van 16-23 jaar met een licht verstandelijke beperking, ontwikkelings- en gedragsproblemen. Vaak in combinatie met bijvoorbeeld trauma, hechtingsproblematiek, ADHD of ASS.

Marvin-vierkant

"Ik zit hier voor mezelf"

Lang ging het niet goed met Marvin. Tot hij aanklopte voor hulp. Nu woont hij in het buitenhuis Mr. Jonkerweg van Jan Pieter Heije. Hij kwam ernaartoe met een doel.

Lees hier zijn verhaal

Nieboerstraat, Dieren

Jongeren die in buitenhuis Nieboerstraat in Dieren verblijven, zijn gemotiveerd om in fases zelfstandig te gaan wonen. Het zijn jongeren met een licht verstandelijke beperking, vaak in combinatie met bijvoorbeeld trauma, hechtingsproblematiek, ADHD of ASS. Zij zijn 14 t/m 18 jaar oud, maar er is ruimte voor jongeren van 18+, als behandeling vanuit de WLZ kan worden geïndiceerd. 
Het pand is opgedeeld in drie huizen: huis 32, huis 30 en huis 28. Jongeren starten meestal in huis 32. Hier is sprake van een meer gestructureerde leef- en leeromgeving. Wanneer zij er klaar voor zijn, stromen zij door naar huis 30. Hier staan begeleiders al meer op afstand. Maar zij zijn wel gedurende de hele dag aanwezig en maken duidelijke afspraken met de jongeren. De laatste stap binnen de Nieboerstraat is Training Begeleid Wonen (TBW) in huis 28. Hier staat de zelfstandigheid van jongeren voorop en ligt het initiatief voor contact met name bij hen. Jongeren zetten hier hun laatste stappen naar praktische zelfredzaamheid. 
De begeleiding van de Nieboerstraat richt zich op de jongeren, maar ook op hun netwerk. Er wordt begeleiding geboden op verschillende levensgebieden (school, werk, sociale contacten, zelfzorg, etc.), waarbij vooral naar de kracht van jongeren zelf wordt gekeken.

Acacialaan, Doetinchem

Buitenhuis Acacialaan in Doetinchem bestaat uit twee geschakelde woningen: één voor de behandelgroep en de ander voor Training Begeleid Wonen (TBW). De behandelgroep is voor jongeren van 8 tot 17 jaar en TBW voor 16 tot 23-jarigen. In de Acacialaan wonen jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking, ontwikkelings- en gedragsproblemen. Vaak in combinatie met bijvoorbeeld trauma, hechtingsproblematiek, ADHD of ASS. 
De woonkamer van de behandelgroep is in tweeën gedeeld. Iedere huiskamergroep heeft plek voor vijf à zes jongeren, verdeeld naar leeftijd. De groep kent een warm en huiselijke ontwikkelklimaat. Het is mogelijk om vanuit de leefgroep door te stromen naar de TBW, waardoor jongeren gedurende langere tijd op dezelfde plek kunnen blijven wonen. TBW heeft 5 kamers met gedeelde voorzieningen, een keuken, een zitkamer en een eigen achtertuin.

Foto-Bas-vierkant

"Hier leer ik op mezelf wonen"

Bas werd geboren met het foetaal-alcoholsyndroom. Nu volgt hij op de Acacialaan in Doetinchem de Training Beleid Wonen, met als doel straks een woning voor zichzelf te hebben. 

Lees hier zijn verhaal

Jasappel, Elst

Buitenhuis de Jasappel in Elst biedt 24/7 behandeling aan jongeren en jongvolwassenen van 14 tot 20 jaar met een licht verstandelijke beperking, ontwikkelings- en gedragsproblemen. Vaak in combinatie met bijvoorbeeld trauma, hechtingsproblematiek, ADHD of ASS. Bij de Jasappel werken zij toe naar meer zelfstandigheid. De begeleiding zorgt voor structuur en een huiselijke sfeer. De jongeren wonen midden in een woonwijk. Het is een gemengde groep, voor in totaal tien jongeren. Op de bovenverdieping is een pantry ingericht met een keuken die door drie bewoners wordt gedeeld.

Valburgseweg, Elst

Aan de rand van een rustige woonwijk in Elst ligt het buitenhuis Valburgseweg. De locatie bestaat uit twee geschakelde woningen, voor in totaal 11 jongeren van 16-23 jaar. Er is dag en nacht begeleiding aanwezig. 
De jongeren hebben een licht verstandelijke beperking, ontwikkelings- en gedragsproblemen. Vaak is er sprake van trauma, middelengebruik, opstandig/oppositioneel gedrag en/of, schoolverzuim. Zij hebben een beperkte daginvulling, zijn makkelijk be├»nvloedbaar en hebben een beperkte eigenheid. 
De nabijheid van een terreinvoorziening hebben de jongeren niet meer nodig, maar de stap naar volledige zelfstandigheidstraining is nog te groot. Op de Valburgseweg krijgen zij de tijd om hun perspectief te bepalen en te oefenen met zelfstandigheid en autonomie. Dat gebeurt binnen een behandelklimaat dat gericht is op het individu. Daarbij komen vragen aan de orde als: Welke keuzes heb ik te maken? Waar liggen mijn krachten en mogelijkheden? Hoe ga ik deze leren benutten? Fouten maken mag, maar veiligheid staat voorop.

4_Corona_Blok-Website_375236px

Online bijeenkomst over de periferie- en buitenhuizen van Jan Pieter Heije

Heeft u vragen aan onze professionals of wilt u over een specifiek onderwerp meer weten? Wij organiseren een online bijeenkomst, waarvan u de inhoud bepaalt. De datum en het tijdstip stellen we op een later moment vast.

JPH-Mercurius-A

Meer over Jan Pieter Heije

Jan Pieter Heije is een landelijk werkend orthopedagogisch behandelcentrum voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Wij hebben een terreinlocatie in Oosterbeek en periferie- en buitenhuizen in Oosterbeek, Doorwerth, Renkum, Dieren, Doetinchem en Elst. Daarnaast verzorgen we ambulante behandeling in de regio Midden-Gelderland. 

Schrijf u nu in!

Meer informatie

Je kunt ons bereiken via

 klantenbureau@pluryn.nl

 088 779 50 00

www.pluryn.nl

Pluryn logo

Pluryn vindt jouw privacy belangrijk. In onze privacyverklaring lees je hoe wij hiermee
omgaan en wat jouw rechten zijn. Om je af te melden klik hier.