Online versie >

actueel
Nieuwsbrief special Seksuele uitbuiting en mensenhandel
Juni 2021
AYCL-mensenhandel

Expertise in seksuele uitbuiting en binnenlandse mensenhandel

Seksuele uitbuiting en binnenlandse mensenhandel is een belangrijke expertise van Pluryn. Onze hulp richt zich op jongeren die (vermoedelijk) slachtoffer zijn en te kampen hebben met ernstige problematiek. Veel jeugdige slachtoffers van seksuele uitbuiting hebben een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of psychiatrische problematiek. Pluryn heeft experts in huis, werkt samen met specialistische organisaties en verzamelt en deelt kennis. In deze nieuwsbrief leest u wat Pluryn voor (vermoedelijke) slachtoffers van seksuele uitbuiting en binnenlandse mensenhandel kan betekenen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susan van der Woude of Marleen Luimes-Wolsheumer. Natuurlijk kunt u ook terecht bij het Klantenbureau van Pluryn via 088-779 50 00 of klantenbureau@pluryn.nl.  

 

Nieuwe e-learning biedt kennis en inzicht in mensenhandel

Pluryn en Koraal ontwikkelden samen de e-learning ‘Signaleren en voorkomen van seksuele uitbuiting en mensenhandel (loverboys)’. De e-learning is bedoeld voor iedereen die in de jeugdhulpverlening werkt en voor docenten in het voortgezet speciaal onderwijs. 
Met de gratis e-learningmodule bieden Pluryn en Koraal kennis van en inzicht in seksuele uitbuiting en mensenhandel, de signalen van (potentiële) slachtoffers, de strafrechtelijke procedure en de werkwijze van de politie, Veilig Thuis en CoMensha. 

Lees verder

Kennisnetwerk maakt medewerkers Pluryn bewust

Mensenhandel en seksuele uitbuiting doen zich overal om ons heen voor, maar zijn lang niet altijd zichtbaar. Om eigen medewerkers hiervan bewust te maken en om kennis en ervaringen uit te wisselen, heeft Pluryn een kennisnetwerk Binnenlandse mensenhandel.

Lees verder
selfie-vierkant

Stagepilot met ervaringsdeskundigen MerelvanGroningen Foundation

Pluryn en de MerelvanGroningen Foundation slaan de handen ineen. Twee jeugdzorglocaties startten in de maand april met de inzet van ervaringsdeskundigen in opleiding, om jonge slachtoffers van seksuele uitbuiting en mensenhandel te helpen hun leven weer op de rit te krijgen. De vier ervaringsdeskundigen lopen een half jaar stage. Na afloop wordt gekeken of de stagesamenwerking een vervolg krijgt. 

Lees verder
merel-van-groningen-vierkant
smartphone-569076_1280

Het verhaal van Melania en Marjorie

Melania en Marjorie zijn beiden minderjarig en verblijven in twee verschillende behandelgroepen op een open jeugdzorglocatie van Pluryn. Zij zijn samen weggelopen en worden 's nachts teruggebracht door een jongen van een andere instelling en een man van 26 jaar. 
Dit verhaal is gebaseerd op een waargebeurde casus. De namen van de meisjes zijn om privacyredenen veranderd.

person-409127_1280

Zorgprogramma Safe & Sound: focus op veiligheid

Pluryn ontwikkelde het integrale zorgprogramma Safe & Sound, dat zich richt op minderjarige meisjes die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting en/of afhankelijkheidsrelaties. Binnen het integrale zorgprogramma Safe & Sound staan zorg, behandeling, onderwijs en vrije tijd centraal. De focus van de behandeling ligt in eerste instantie op veiligheid.

Lees verder

Lees verder

Samenwerking met politie en Veilig Thuis

Pluryn werkt nauw samen met het team Mensenhandel van de politie. Elke locatie heeft een aanspreekpunt vanuit dit team in de eigen regio. De contactpersonen geven voorlichting op de jeugdzorglocaties over mensenhandel en de werkwijze van de politie. De nadruk ligt op wat politie en hulpverlening van elkaar nodig hebben. De politie geeft daarbij ook uitleg over wetsartikel 273F, dat gaat over strafbaarstelling van mensenhandel en het tegengaan van uitbuiting van mensen.

Lees verder

Je kunt ons bereiken via

 klantenbureau@pluryn.nl

 088 779 50 00

www.pluryn.nl

Pluryn logo

Pluryn vindt jouw privacy belangrijk. In onze privacyverklaring lees je hoe wij hiermee
omgaan en wat jouw rechten zijn. Om je af te melden klik hier.