Informatiebijeenkomst behandelprogramma Hersenz

24 augustus 2017 om 15:00
Wijkcentrum Westroyen, Predikbroedersweg 14 in Tiel

Net als voor kanker- en hartpatiënten is er nu ook een nazorgprogramma voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel: Hersenz. Mensen met NAH, hun familieleden en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelden is gewenst (niet noodzakelijk) en kan via hersenz@pluryn.nl.

Sinds mei 2015 biedt Pluryn in Nijmegen en Tiel behandeling aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Niet-aangeboren hersenletsel kan ontstaan door een beroerte, hersentumor of een ernstig ongeluk. De gevolgen hiervan zijn erg ingrijpend, niet alleen voor de getroffene maar ook voor de naasten.

Hersenz is een samenwerkingsverband tussen 12 zorginstellingen in Nederland. Het behandelprogramma bestaat uit een combinatie van individuele en groepsbehandeling. Hierbij is er ook aandacht voor de mantelzorger en andere betrokkenen.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen