Disclaimer

De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan Pluryn niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt Pluryn geen enkele aansprakelijkheid.

Op deze site staan links naar externe websites. Pluryn is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Op de inhoud van de webpagina’s van Pluryn en op het Pluryn-logo rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Pluryn.

Op andere sites linken naar pagina’s van de Pluryn-site is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van Pluryn niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewerkt dat Pluryn toestemming verleende als dat niet het geval is.

Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar klantenbureau@pluryn.nl.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen